คาดการณ์ตลาดปลากระป๋องปีนี้เติบโต 7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยไตรมาสแรกของปีตลาดปลากระป๋องไม่มีการเติบโต จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายลง และคาดว่าจะมาฟื้นตัวในช่วงไตรมาส3 และไตรมาส 4ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online