เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายโยฮัน ดีทอย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน มอบต้นไม้แก่ลูกค้า ตัวแทน และพนักงาน เพื่อร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวผ่านกิจกรรม “คนละต้น” ที่ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2565 ณ เอไอเอ ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรม “เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ครั้งที่ 9” (AIA Sharing A Life) วันแห่งการทำความดีร่วมกัน โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แชร์ริ่ง กรีน สเปซ” (Sharing Green Space) ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ พื้นที่สาธารณะทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 9 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ณ สวนลุมพินีและเขตบางรัก เชียงใหม่ กำแพงเพชร ตาก นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น และชลบุรี เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ 20,000 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้กับประเทศไทย ตามการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ ESG ที่ให้ความสำคัญทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อีกทั้งยังสอดคล้องตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ของคนไทยติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online