9 เดือนแรก ปี 65 (ม.ค.-ก.ย.) ไทยส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง 7.4 หมื่นล้านบาทมากสุดอันดับ 3 ของโลก เดินหน้าจัดงาน Pet Fair South East Asia 2022 ขยายเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศแบบ B2B

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธีเปิดงาน Pet Fair South East Asia 2022 (เพ็ทแฟร์ เซาส์ อีสท์ เอเชีย 2022) เผยว่า อ้างอิงข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) อุตสาหกรรมสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง นับเป็นสินค้าดาวรุ่งของประเทศไทย ซึ่งนำรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกเฉลี่ยปีละกว่า 65,000 ล้านบาท

โดย 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2565 ไทยส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง รวมมูลค่า 74,975.65 ล้านบาท โต 34.41% YoY และขยายตัวต่อเนื่องมา 37 เดือน ดันไทยขึ้นเป็นผู้ส่งออกอันดับ 3 ของโลก รองจากเยอรมนี และสหรัฐอเมริกา ทั้งเชื่อมั่นว่าในอนาคตไทยมีศักยภาพพอจะขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลกในการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง

สนองต่อตลาดทั้งระดับกลางและระดับบนได้เป็นอย่างดี เหตุจากอาหารสัตว์เลี้ยงไทยมีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย และระบบการผลิตที่สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะ Functional Food ที่สามารถส่งเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยงเฉพาะทาง เป็นพัฒนาการของสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดโลก และผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทั่วโลก ซึ่งรักสัตว์เลี้ยงเสมือนบุคคลในครอบครัวของตนเอง

ด้านตลาดส่งออก ปัจจุบันไทยส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไปมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก มีตลาดส่งออกสําคัญ ได้แก่ 1. สหรัฐอเมริกา 21,520.36 ล้านบาท โต 59.11% YoY, 2. ญี่ปุ่น 8,411.20 ล้านบาท โต 6.56% YoY และ 3. อิตาลี 4,821.45 ล้านบาท โต 52.59% YoY

ทั้งยังไม่นับตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีภาษีนำเข้าต่ำ หรือมีข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) เก็บภาษีในอัตรา 0-5% โดยประเทศไทยได้เปรียบในการแข่งขันจากต้นทุนและคุณภาพ ดังนั้น แนวโน้มการเติบโตของสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยยังสามารถขยายตัวได้เป็น Double Digit

ขณะที่สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ อาหารสุนัขและแมว 65,279.63 ล้านบาท โต 41.05% YoY ก่อนตามมาด้วยอาหารสัตว์อื่น ๆ 9,696.02 ล้านบาท โต 2.06% YoY

 

9 เดือนแรก 2565

ไทยส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง 7.4 หมื่นล้านบาท

มากสุดอันดับ 3 ของโลก

มูลค่าส่งออก ม.ค.-ก.ย. 65 7.4 หมื่นล้านบาท 34.41% YoY
ตลาดส่งออกสําคัญ
1. สหรัฐอเมริกา 2.1 หมื่นล้านบาท 59.11% YoY
2. ญี่ปุ่น 8.4 พันล้านบาท 6.56% YoY
3. อิตาลี 4.8 พันล้านบาท 52.59% YoY
* อาหารสุนัขและแมว เซกเมนต์แชร์สูงสุด 6.5 หมื่นล้านบาท 41.05% YoY
ที่มา: DITP

โดยการจัดงาน Pet Fair South East Asia 2022 เวลา 09:00-18:00 น. ระหว่างวันที่ 26-28 ต.ค. 65 ณ ฮอลล์ 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งแรก และเป็นงานเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบ B2B งานเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจสัตว์เลี้ยง เพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยให้เป็นที่รับรู้ และยอมรับของนานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วม 150 บริษัท 35 ประเทศ

ครอบคลุมธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง ตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุดิบเพื่อการผลิตอาหารสัตว์ อุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง การจัดทำธุรกิจแบบ OEM เพื่อสร้างแบรนด์สินค้าสำหรับเจ้าของกิจการรายย่อย

การให้คำปรึกษาเพื่อการต่อยอดธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม กระตุ้นการจับคู่กับผู้ซื้อรายสําคัญ ค้นหาพันธมิตรตัวแทนจัดจําหน่าย และการเปิดช่องทางการค้าปลีก

พบผู้ประกอบการจากบริษัทชั้นนำทั้งจากต่างประเทศและในไทย กว่า 300 แบรนด์ มีงานประชุมสัมมนาสำหรับผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 หัวข้อ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 3,000 คน สร้างมูลค่าซื้อขายทันที ไม่ต่ำกว่า 1,300 ล้านบาท

ส่วนปีต่อไป ไทยจะพัฒนางานอาหารสัตว์เลี้ยง Pet Fair เป็นการจัดงาน Fair ระดับภูมิภาคที่มีศักยภาพยิ่งขึ้น ด้วยการร่วมมือกันระหว่าง สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ตลอดจนกระทรวงพาณิชย์ ให้ใหญ่ขึ้น และเป็นงานระดับภูมิภาค เป็นงานระดับโลก ต่อไปในอนาคต สำหรับปีหน้าเป็นต้นไป

ในด้านการเปิดตัวสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยอย่างเป็นทางการ สมาคมฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2562 ปัจจุบันมีสมาชิก 10 บริษัท โดยส่งเสริมและผลักดันนโยบาย 3 ด้าน ได้แก่ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ความปลอดภัยอาหาร มาตรฐานทางจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน

ตลอดจนการเจรจาการค้าและวิชาการ ให้เกิดการยอมรับ และแก้ไขปัญหาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การทำงานร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ตลอดจน Supply Chain ให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online