รู้หรือไม่… ว่าในปี 2561 ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุ มากกว่าประชากรเด็กเป็นปีแรก และจากการคาดการณ์ ในปี 2564 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัย (Aged Society)” และในอีก 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเปลี่ยนเป็น “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super-aged Society)” อย่างเต็มรูปแบบ คล้ายคลึงกับหลายๆ ประเทศทั่วโลก ที่ล้วนเปลี่ยนผลัดสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน ซึ่งประเทศเด่นชัดที่สุดก็คงหนีไม่พ้นประเทศญี่ปุ่น

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย ทั้งในส่วนของคนทำธุรกิจและนักการตลาดต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ส่งผลไปถึงเรื่องความต้องการของสินค้าเด็กที่จะปรับตัวลดลง ในขณะที่ความต้องการสินค้าและบริการของ ผู้สูงอายุ จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

เพราะเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ความต้องการสินค้าบริการของ ผู้สูงอายุ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนี่คือโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการที่มีความพร้อม ทางกรุงศรีจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการได้ไปเรียนรู้จากธุรกิจญี่ปุ่น ทั้งการบริหารจัดการ ได้เห็นสินค้าและบริการ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ผ่านการคิด ผ่านการออกแบบสำหรับ ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ และมั่นใจว่าประโยชน์จากทริบนี้รวมกับความเชี่ยวชาญของกรุงศรีและเครือข่ายที่เรามีกับ MUFG จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ เพิ่มโอกาส และต่อยอดทางธุรกิจรับกับเทรนด์ผู้สูงอายุได้

ถ้ารู้อย่างนี้แล้ว… เจ้าของธุรกิจสินค้าและบริการจะต้องมีต้องปรับตัวอย่างไรให้รับกับเทรนด์ที่กำลังจะมาถึง บวกกับผู้ประกอบการเองจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ ไว้เพื่อคว้าโอกาสธุรกิจกับเทรนด์ที่กำลังมาถึง…

ลองมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน และเรียนลัด “หลักสูตรมัดใจผู้สูงวัยแบบฉบับคนญี่ปุ่น” ได้ที่บทความนี้เลย

 

 

Krungsri Business พาลัดฟ้า เรียนลัดหลักสูตรมัดใจผู้สูงวัยถึงประเทศญี่ปุ่น 

ทางธนาคารกรุงศรีเองได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงเทรนด์ธุรกิจผู้สูงวัย จึงได้จัดกิจกรรม
“Krungsri Business Journey: Life-Care Business Opportunities” ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับนักธุรกิจไทย

โดยนำคณะผู้ประกอบการ SME ไทย กว่า 30 ราย ไปศึกษาธุรกิจผู้สูงวัยที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลเฉพาะทางและศูนย์ดูแลผู้สูงวัย, บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงวัย, ศูนย์การออกแบบบ้านเพื่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ, บริษัทผลิตอาหารสำหรับผู้สูงวัย, ห้างสรรพสินค้าเพื่อผู้สูงอายุ และโรงแรมที่เปิดพื้นที่เพื่อบริการผู้สูงวัย

นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้ know-how และการบริหารจัดการในแต่ละธุรกิจ รวมถึงการฝึกอบรม บุคลากรที่ให้บริการผู้สูงอายุที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก รวมทั้งการสร้างเครือข่ายธุรกิจกับนักธุรกิจญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาโอกาสทางธุรกิจต่อไป

 

 

คุณ พรสนอง ตู้จินดา

ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

“ทริปนี้กับกรุงศรีทำให้ผมเข้าใจวิธีคิดของคนญี่ปุ่นที่ใช้พัฒนาผลิตสินค้าเพื่อผู้สูงอายุ แต่เราจะไม่นำของญี่ปุ่นมา ใช้ทั้งหมด เพราะมีไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนไทย ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจผมเริ่มให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุมากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ ต้องเข้าใจความต้องการของผู้สูงอายุก่อน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างและออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกอย่าง โดยต้องให้ผู้สูงอายุใช้แล้วมีความสุขทั้งกายและใจ นอกจากนั้นผมยังได้สร้างคอนเน็คชั่นและได้ไอเดียดีๆ จากผู้ร่วมคณะ ซึ่งนำมาต่อยอดธุรกิจได้ด้วย”

 

 

 

คุณ ธีระธัช รัตนกมลพร
กรรมการบริษัท บริษัท แพนพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 

“ผู้สูงอายุญี่ปุ่นที่พักในศูนย์ดูแลผู้สูงวัยได้รับการดูแลอย่างดี มีเพื่อน มีกิจกรรม รวมถึงการบริการทางการแพทย์ครบวงจร อีกทั้งยังสามารถเลือกรูปแบบการพักได้ เช่น พักประจำหรือไปกลับ และเลือกอยู่แบบแพคคู่สามี-ภรรยาได้ด้วย  ผมยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ กับนักธุรกิจญี่ปุ่น ได้เห็นเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ผลิตเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะ เช่น เครื่องช่วยอาบน้ำ แนวคิดคือลดการพึ่งพา และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชิ้นน่าทึ่งมากครับ”

 

 

 

 

คุณ ไพศาล แซ่โซว
กรรมการ บริษัท รวมโชคพัฒนา (พัทยา) จำกัด

 

“ผมอยู่ในแวดวงให้บริการทางการแพทย์ และคิดว่าความต้องการทางการแพทย์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้สูงอายุในไทยเพิ่มมากขึ้น การได้ไปศึกษาธุรกิจและสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยในญี่ปุ่นจึงเป็นประโยชน์มาก ได้เห็นเทรนด์และเข้าใจความต้องการของผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้วิธีคิดของคนญี่ปุ่นในการบริหารจัดการ รวมถึงเทคโนโลยีที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ด้วยครับ เช่น เตียงที่มีเซ็นเซอร์บันทึกการนอน หรือประตู อัตโนมัติเปิดปิดได้เอง”

 

 

 

คุณ วรพล พรเพชรวนิช รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

 

“ไทยมีจำนวนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน แน่นอนว่าความต้องการด้านที่อยู่อาศัย การดูแลด้านสุขภาพจะเพิ่มมากขึ้น การไปศึกษาธุรกิจผู้สูงวัยที่ญี่ปุ่นจึงได้ประโยชน์มาก ผมได้ความรู้มากมายทั้งด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่นำ มาปรับใช้ได้การผลิตอาหารเพื่อผู้สูงวัย แบบมีมีความนิ่มหลายระดับเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม รวมถึงปัญหาที่ต้องเจอ นอกจากนั้น ยังได้สร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการญี่ปุ่น ซึ่งอาจพัฒนาเป็นพันธมิตรได้ในอนาคต”

 

 

 

คุณ เคนร์ ชัยชนะวงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงศ์ชัย จำกัด (VCON)

“กิจกรรมนี้ จัดขึ้นโดย ธนาคารกรุงศรี ภายใต้เครือ มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็น 1 ใน 5 กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งมีเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งในญี่ปุ่น ทำให้สามารถนำผู้ประกอบการเข้าชมธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเรียนรู้รูปแบบการทำธุรกิจได้ โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจของกรุงศรีที่มุ่งสร้างโอกาสเติบโตให้ผู้ประกอบการไทยได้อย่างดี”

 

 

 


หมายเหตุ:

*ข้อมูลจาก Research Intelligence, Krungsri Research: ก.ค. 60
**สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged Society) คือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% หรืออายุ 65 ปี  14% ของประชากรทั้งประเทศ
***สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-aged Society) คือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer