ตลาดแป้งเย็นปีนี้คาดการณ์เติบโต 7-8% จากหน้าร้อนที่ยาวนาน โดยมีจำหน่ายในช่วงหน้าร้อน มีนาคม-เมษายน เติบโตกว่าช่วงเวลาปกติประมาณ 10-15%ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online