Customer Centric” หรือการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยทำความเข้าใจใน Pain Points และ Insights รวมถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อมอบประสบการณ์หรือบริการที่ดีที่สุดตรงใจที่สุดให้ลูกค้า กลายเป็นกลยุทธ์การตลาดสำคัญที่แบรนด์ชั้นนำใช้เป็นแนวทางหลัก

“เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์” เป็นหนึ่งในองค์กรที่วางนโยบายแบบ “Customer Centric” เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุก Touch Points   มาโดยตลอด ผ่านการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์หลัก Lifetime Partner 24” ด้วยการปรับแผนธุรกิจแบบ 360 องศา เพื่อให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มช่องทางขาย การขยายความร่วมมือไปสู่พันธมิตรทางธุรกิจใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดได้ยกระดับมาตรฐานการบริการครั้งใหม่ มอบสิทธิพิเศษเหนือระดับให้แก่ลูกค้า ภายใต้แคมเปญ Customer F.I.R.S.T. “เพราะความสะดวกสบายและการบริการลูกค้าต้องมาก่อน” มอบพริวิเลจเติมเต็มประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ลูกค้าคนสำคัญ ผ่านการจัดกิจกรรมที่วิเคราะห์มาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง

Marketeer พาไปถอดรหัสแคมเปญใหม่ พร้อมเปิดวิธีคิดของบริษัทประกันชั้นนำระดับโลกที่จะมายกระดับมาตรฐานการให้บริการเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุค Next Normal

เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ภายใต้กลยุทธ์ “Lifetime Partner 24”

หลากหลายปัจจัยในช่วงวิกฤตโรคระบาดที่ผ่านมา ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของธุรกิจประกันที่ต้องรับมือกับการดำเนินงานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี เราได้เห็นถึงการปรับตัวครั้งสำคัญของ ““เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์” ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการเป็นเพื่อนผู้เคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิตให้กับลูกค้า ผ่านการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์หลัก Lifetime Partner 24” ด้วยการปรับแผนธุรกิจแบบ 360 องศา เพื่อให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับลูกค้ามากขึ้น ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางขาย และขยายความร่วมมือไปสู่พันธมิตรทางธุรกิจใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

ทำให้ “เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์” เป็นแบรนด์ประกันภัยที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยมีข้อมูลจากบริษัทวิจัยระดับโลกที่ทำการสำรวจความพึงพอใจผู้บริโภค หรือ RNPS (Relational Net Promoter Score) ต่อบริษัทประกันชั้นนำทั่วโลก พบว่า “เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์” เป็นแบรนด์ที่มีคะแนนในการสร้างประสบการณ์และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องกว่า 220% ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จจากดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ LIFETIME PARTNER 24 ที่พัฒนาธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง ส่งผลให้แบรนด์มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องสวนกระแสตลาดประกันในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2022

ยกระดับมาตรฐานการบริการครั้งใหม่ ภายใต้แคมเปญ Customer F.I.R.S.T. “เพราะความสะดวกสบายและการบริการลูกค้าต้องมาก่อน”

จากการขับเคลื่อนนโยบาย Customer Centric” สู่กลยุทธ์หลัก Lifetime Partner 24” และต่อยอดเป็นแคมเปญใหม่ล่าสุด Customer F.I.R.S.T.” เพราะความสะดวกสบายและการให้บริการลูกค้าต้องมาก่อน การยกระดับมาตรฐานการให้บริการครั้งใหม่ของ “เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์” ที่เกิดจากความตั้งใจที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในทุก ๆ Touch Point

ภายใต้กรอบของคำว่า “F.I.R.S.T.” ประกอบไปด้วย

  • Fast service (F) : การบริการที่สะดวกและรวดเร็ว สามารถให้ข้อมูลและนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ทันที
  • Integration (I) : การบูรณาการกระบวนการทำงานและข้อมูลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าดียิ่งขึ้น
  • Reachable (R) : การพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงเจนเนอราลี่ได้ง่ายขึ้นในทุกแพลตฟอร์ม ได้แก่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Generali care center 1394, Line official, Facebook Official, Application GEN 365, สายด่วนสำหรับคู่ค้าธุรกิจ B2B) เป็นต้น
  • Simplification (S) : การปรับลดขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้สะดวก แต่ยังคงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเก็บรักษาความลับของลูกค้า อาทิ การลดขั้นตอนการเซ็นเอกสารกรมธรรม์ และการเพิ่มวิธีการรับชำระเบี้ยประกันให้หลากหลายและสะดวกมากขึ้น รวมถึงการลดเอกสารต่างๆ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานและส่งมอบความคุ้มครองและบริการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  • Technology (T) : การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการล้ำสมัยในการรองรับความต้องการของลูกค้า ด้วยการพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมพิเศษ เติมเต็มประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
ตอบโจทย์ตรงใจทุกความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า

ยิ่งไปกว่านั้น ภายใต้แคมเปญ “Customer F.I.R.S.T. เพราะความสะดวกสบายและการให้บริการลูกค้าต้องมาก่อน”  เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเชื่อมความผูกพันระหว่างลูกค้าและแบรนด์ ด้วยการมอบพริวิเลจเติมเต็มประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ลูกค้าคนสำคัญผ่าน Customer Engagement ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

โดยกิจกรรมทั้งหมดเกิดจากการสำรวจข้อมูล Insight ของลูกค้าว่าต้องการอะไร และวิเคราะห์ว่ากิจกรรมใดจะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ดีและประทับใจให้ได้บ้าง โดยเน้นสร้างประสบการณ์แบบ “เป็นครั้งแรก” “ก่อนใคร” หรือกิจกรรมที่ “เหนือระดับ” ที่สร้างความประทับใจและตรงใจที่สุดให้แก่ลูกค้า ตอกย้ำการเป็น Lifetime Partner 24 ที่สามารถดูแลลูกค้าต่อเนื่องได้ตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่ก่อนการซื้อไปจนถึงหลังการซื้อกรมธรรม์

ด้วยแนวคิดหลัก คือ การมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ (Newness) ที่ล้ำค่า (Finest) สุดสร้างสรรค์ (Creative) และเอ็กซ์คลูซีฟ (Exclusive) ที่จะมาในรูปแบบกิจกรรม Entertainment, Healthy & Beauty, Travel & Food รวมถึง Workshop ได้แก่

  • Entertainment : สัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงก่อนใครกับการชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์รอบพรีเมียร์ อาทิ “Marvel Studios’ Black Panther: Wakanda Forever” และ “20th Century Studios’ AVATAR: The Way of Water” ก่อนใคร ในโรงภาพยนตร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ Ultimate Screen ที่พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
  • Health & Beauty : เปิดประสบการณ์ออกกำลังกายแนวใหม่ ด้วย BungeeWORKOUTคลาสออกกำลังกายกีฬาแนวใหม่สัญชาติไทย สำหรับลูกค้าผู้ใส่ใจในสุขภาพ
  • Food & Workshop : เข้าคลาสฝึกทำเมนูพิเศษจากเชฟระดับโลก กับโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
  • ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีกับการเสริมดวงชะตาตามโหราศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง

ทั้งนี้ “เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์” ยังได้แพลนกิจกรรมพิเศษให้ลูกค้าคนสำคัญได้เปิดประสบการณ์ใหม่อีกมากมายตลอดปี 2023 อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งกิจกรรมบันเทิง สุขภาพ อาหาร การเงิน เวิร์คช็อป และกิจกรรมพิเศษในเทศกาลต่าง ๆ ที่วิเคราะห์มาจาก Insight เชิงลึกของลูกค้าเอง เพื่อให้ได้กิจกรรมที่ตอบโจทย์ตรงใจในทุกไลฟ์สไตล์และทุกช่วงอายุที่มีความชอบแตกต่างกัน พร้อมยกระดับประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้าทุกท่าน


สรุป

แคมเปญ Customer F.I.R.S.T. “เพราะความสะดวกสบายและการบริการลูกค้าต้องมาก่อน” ของ “เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์” เกิดจากความตั้งใจที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในทุกๆ Touch Point ซึ่งเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ Lifetime Partner 24” ที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกในทุกๆ เรื่องได้อย่างยอดเยี่ยม

และในครั้งนี้ยังได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการครั้งใหม่ ที่มอบประสบการณ์สุดพิเศษให้ลูกค้าผ่านกิจกรรม Customer Engagement ที่ขนมาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แบบตรงจุดโดนใจตามความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละท่าน ซึ่งแคมเปญนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพและความมั่นใจให้กับลูกค้า ทั้งลูกค้ากลุ่มเดิมและลูกค้ากลุ่มใหม่ที่จะมาใช้บริการ ๆ และเชื่อมความผูกพันระหว่างลูกค้าและแบรนด์ได้อย่างดีเยี่ยม สมกับคำมั่นสัญญาที่จะเป็น “เพื่อนผู้เคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิต”

ติดตาม “เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์” เพื่อรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดและรับสิทธิประโยชน์ดี ๆ ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/generalith 
LINE : @GeneraliThailand

 ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online