ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ที่มาจากความร่วมมือของคนทั่วประเทศ

หนึ่งในไฮไลท์ของงาน Sustainability Expo 2022 (SX2022)  มหกรรมแสดงสินค้าด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้นำ “ตู้รีไซเคิลขวด” ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล หรือ TBR มาจัดแสดง และให้ผู้ที่เข้าชมงานได้นำขวดพลาสติกหยอดลงตู้

เเละในวันนี้ขวดพลาสติกเหล่านั้นได้ถูกนำไปผลิตเป็น “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” สู้ภัยหนาว และกำลังถูกส่งมอบให้แก่พี่น้องทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 186 อำเภอ 15 จังหวัด

ปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ที่ ไทยเบฟ ได้นำขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) ที่ได้รวบรวมจากทั่วประเทศผ่าน โครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล

ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคอย่างถูกวิธี และตั้งใจสนับสนุนให้เกิดโมเดลการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยชุมชนเพื่อชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักว่า ถ้ามีระบบการจัดการขยะที่เหมาะสม ชุมชนจะได้รับประโยชน์ และสิ่งที่ลงมือทำจะไม่สูญเปล่า

ทางโครงการฯ ได้นำขวดพลาสติกเหล่านี้ส่งต่อให้กับบริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อนำไปผลิตเป็นเส้นใยเพื่อทอผ้าห่ม ปีละ 7.6 ล้านขวด รวมระยะเวลา 3 ปี เป็นจำนวน 22.8 ล้านขวด เพื่อผลิตเป็น “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก”

โครงการนี้ ได้สร้างผลลัพธ์ความสำเร็จของการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำลายหรือกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกได้อย่างดีเยี่ยม

นอกจากปริมาณพลาสติกนับล้านขวดที่กลายเป็นขยะในแต่ละวัน จะสามารถกลายเป็นประโยชน์ให้ไออุ่นแก่หลายชีวิตไม่แตกต่างจากผ้าห่มที่ทำจากผ้า

ขณะเดียวกัน ยังลดการใช้น้ำได้ถึง 94% เมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบปกติ และใช้พลังงานในกระบวนการผลิตลดลง 60% ทั้งยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 32%

จากที่ไทยเบฟมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นองค์กรชั้นนำในระดับโลก โดย Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่องกันถึง 5 ปี

มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน

ไม่เพียงแค่การส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวเท่านั้น ทั้งนี้ โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ยังคงได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน ที่มีส่วนสำคัญในการเข้ามาร่วมเติมเต็ม ความอบอุ่นในโครงการนี้ด้วยดีเสมอมา

อาทิ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด บริษัท เสริมสุข จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมอีกมากมาย

อาทิ กิจกรรมช้างฟุตบอลโมบายคลินิก กิจกรรมเกมปลูกจิตสานึกในการ รักษาสิ่งแวดล้อม และทำกระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้ จากนักศึกษาในโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (Beta Young Entrepreneur)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และกิจกรรมการคัดแยกขยะจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (TBR) เป็นต้น

ไทยเบฟ  ยังคงตั้งมั่นที่จะส่งต่อรอยยิ้มและความอบอุ่นแก่พี่น้องคนไทย ผ่านโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจ ต้านภัยหนาว” ต่อไป

โดยมุ่งหวังและเชื่อมั่นในพลังแห่งพลังความร่วมมืออันแข็งแกร่งของทุกภาคส่วน และขยายเครือข่ายที่พร้อมขับเคลื่อนเพื่อสร้างสังคมแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืนติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online