ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี  สวนนงนุช สมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก ขอเชิญเที่ยวงาน  “The Miracle Garden (Rose Garden)”  คอนเซ็ป กุหลาบมหัศจรรย์ (The Miracle Rose Garden) ท่ามกลางสวนดอกไม้นานาพันธุ์กลางศูนย์การค้า  ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสีสัน และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนรักธรรมชาติ  และส่งเสริมผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับของภาคตะวันออกให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561  ณ ลานกิจกรรม  ชั้น 1