กุญแจสำคัญ ช่วยเปิดประตูสู่ทุกความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

ความต้องการในการขยายธุรกิจของบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน การกู้ยืมเงินธนาคารเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอต่อการสร้างความสำเร็จให้กับกิจการ อีกทั้งการจัดหาเงินลงทุนจากแหล่งเงินทุนที่มีคุณภาพเป็นเรื่องที่ทำด้วยตัวเองได้ยาก

ข้อดีของการระดมทุนโดยการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ บริษัทจะมีเงินทุนโดยไม่ต้องมีการชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในระหว่างการเป็นบริษัทจดทะเบียน ยังสามารถระดมเงินทุนเพื่มเติมได้อีก

“การจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเป็นเหมือนเป็นประตูที่จะช่วยให้บริษัทเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่น่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาองค์กรให้ดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสพบพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ สร้างความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก”

ประโยชน์ของการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้นดีอย่างไร ช่วยให้กิจการมีโครงสร้างการทำงานที่แข็งแรง ตรวจสอบได้ และโปร่งใส ด้วยมาตรการกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ช่วยให้บริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ

  • มีระบบการรายงานข้อมูลที่เป็นช่องทางในการช่วยเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน ลดภาระของบริษัทจดทะเบียนในการสื่อสารกับนักลงทุน หรือบุคคลทั่วไป
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจและเชื่อถือต่อคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
  • สามารถต่อยอดการเติบโตสู่ระดับภูมิภาค และระดับโลกได้ง่ายขึ้น
  • เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนทั่วไป และผู้ลงทุน ผ่านกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น Opportunity Day/Thailand Focus/Digital Roadshow

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดโอกาสให้บริษัททุกขนาดที่ต้องการสร้างความแข็งแรงให้กิจการด้วยการเข้าจดทะเบียน ตามรูปแบบ ดังนี้  

  • SET สำหรับบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วมากกว่า 300 ล้านบาท
  • mai สำหรับบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วมากกว่า 50 ล้านบาท
  • LiVEx สำหรับบริษัท Startup หรือ SMEs ที่ต้องการระดมทุนในระบบ Crowdfunding เป็นรายโครงการ และเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการนำบริษัทเข้าสู่กระบวนการ IPO
  • REIT: Real Estate Investment Trust หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ สำหรับกิจการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการสร้างการระดมทุนจากสินทรัพย์ที่มีในมือ
  • IFF หรือ Infrastructure Funds หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ที่เน้นการนำกิจการขนาดใหญ่ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมาระดมทุนเพื่อต่อยอดหรือพัฒนาระบบ

บริษัทสนใจเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้น

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีบริษัทให้ความสนใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นจากสถิติพบว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  เพิ่มขึ้นจาก 7 บริษัท ในปี 2561 มาอยู่ที่ 42 บริษัทในปี 2565 และในปี 2566 นี้ ยังมีจำนวนบริษัทที่รอเสนอขาย IPO (Initial Public Offering หรือการเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก อีกเป็นจำนวนมาก ในปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าการระดมทุนหุ้น IPO เป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน

และไม่เพียงแต่การจดทะเบียนเข้าระดมทุนเท่านั้น แต่ SET ยังมีบริการให้คำปรึกษาในการใช้ประโยชน์จากตลาดทุน และกิจกรรมอื่น ๆ ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้กิจการนั้นเติบโตได้ตามเป้าหมายอีกด้วย

SET เน้นเพิ่มการรับรู้ผ่านช่องทางออนไลน์

ที่ผ่านมา SET ได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บริษัทมีความเข้าใจถึงโอกาสทางธุรกิจและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มากขึ้น  ไม่เพียงแค่เจ้าของกิจการจะเข้าใจถึงประโยชน์ของการเป็น Listed Company แต่ยังช่วยให้นักลงทุนทราบว่า SET มีกิจกรรมอะไรให้กับทั้ง 2 กลุ่ม เป็นการเชื่อมโยงทั้งฝั่งเจ้าของกิจการ และฝั่งนักลงทุนให้เข้าถึงกันและกันมากขึ้น

 

สำหรับบริษัทที่สนใจเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สามารถตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์
https://www.set.or.th/th/listing/equities/listing/overviewติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online