นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อการเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศแล้ว อีกหนึ่งในนโยบายหลักของดีแทคคือการสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสังคม

Key Word สำคัญในการทำ CSR ของดีแทคคือต้องเป็นกิจกรรมที่สร้าง Social Impact หรือสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนหรือสังคมนั้นๆ ในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ( ดีแทค) กล่าวว่า

การให้บริจาคสิ่งของยังเป็นสิ่งที่ดีแทคทำอยู่ แต่ให้ความสำคัญน้อยลงมาก สิ่งที่ดีแทคกำลังให้ความสำคัญอย่างมากเป็นเรื่องของ Value Creation คือการตั้งคุณค่าร่วมกันระหว่างชุมชนและองค์กรของดีแทค

มือถือเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก และสามารถทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แล้วทำไมเราไม่สร้าง CSR ให้เป็น Value Creation   ร่วมกับชุมชนและธุรกิจด้วยการนำเอาโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี ไปเป็นพลังสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

ทั้งหมดเป็นที่มาของแคมเปญ “Internet for All” เพื่อผลักดันความเท่าเทียมในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทุกพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วประเทศ และให้ทุกคนเข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ของฟุ่มเฟือย แต่เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21

ทำอย่างไรที่จะเอาประโยชน์ของการใช้โมบายกับอินเทอร์เน็ตมาเพิ่มคุณค่าและสร้างประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตให้กับสังคม

ดีแทคเลือกที่จะใช้พลังของโมบายกับอินเทอร์เน็ตขับเคลื่อนสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่มากที่สุดในประเทศไทยคือ เกษตรกร ภายใต้แคมเปญ Smart Farmer “Starting Form Farm to Fork”

“Starting Form Farm to Fork”

โดยได้เข้าเป็นพาร์ทเนอร์กับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด พัฒนาแอพพลิเคชั่น ฟาร์มเมอร์ อินโฟ (Farmer Info) ขึ้นมาเพื่อเป็นการบริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร ช่วยกระจายความรู้สู่เครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ โดยแอพพลิเคชั่น ฟาร์มเมอร์ อินโฟ ประกอบด้วย

1. ราคารับซื้อ ที่ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาสินค้าได้ทุกวัน จากแหล่งรับซื้อสินค้าทั่วประเทศ     ราคาตลาดสด สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาสินค้า ทั้งอาหารสดและอาหารแห้งได้ทุกวันจากตลาดชั้นนำในกรุงเทพฯ เรื่องของข่าวสารและเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์ และเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์ผ่านคลิปวิดีโอภูมิปัญญาเกษตรกรไทยโดยปราชญ์ชาวบ้าน

“ตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแอพพลิเคชั่นนี้ให้ทันสมัยมากขึ้นและตอบโจทย์ผู้ใช้มากขึ้น จะมีการปรับปรุงใหม่และนำออกมาใช้ใหม่ใน 3 เดือนนี้”

2. การทำ E-Commerce โดยเกษตรกรสามารถถ่ายรูปสินค้าเอาขึ้นเว็บไซต์ ตั้งราคาขายและเริ่มต้นค้าขายกับลูกค้ามากมาย
บนออนไลน์

หน้าที่ของดีแทค คือ 1. ต้องให้ Smart Farmer ใช้ประโยชน์ในการหาข้อมูลความรู้มาช่วยการทำงานของเขา และ 2 คือการสร้าง Smart Market และ 3. Smart Consumer ที่สามารถเลือกซื้อสินค้าที่สะอาดปลอดภัย

3. จับมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำเทรนนิ่ง ตอนนี้มีเกษตรกรที่ผ่านการตัดเลือกแล้วประมาณ 2 หมื่นคนจากภาคอีสานกับภาคเหนือ

“ตัวแอพตอนนี้เรามียอดดาวน์โหลด 7 หมื่นดาวน์โหลด โดยมีทีมงานรักบ้านเกิดไปสอนให้ เกษตรกรเห็นประโยชน์ และคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อม ความเข้าใจให้ขึ้นมาอยู่บนอินเทอร์เน็ต ตอนนี้ยังไม่เน้นเรื่องขาย แต่เราต้องการซัพพลายเออร์ที่เป็นเกษตรกรให้มีจำนวนมากกว่านี้ เพื่อให้มีสินค้าขายมากขึ้น เป็นการซักซ้อมขบวนการทั้งหมดกันก่อน”

ดีแทค เน็ตอาสา
สอนการใช้อินเทอร์เน็ตฟรี

จำนวนประชากรไทย 67 ล้านคน แต่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของไทยที่ยังต่ำกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม (Digital-Divide) อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้  ผ่านเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ดีแทคจึงได้ทำโครงการ ดีแทค เน็ตอาสา ให้พนักงานไปสอนการใช้อินเทอร์เน็ตฟรีถึงบ้าน

สำหรับพื้นที่เป้าหมายนั้นจะเลือกพื้นที่ที่มีสัญญาณมือถือครอบคลุมจำนวนประชากรมีการใช้งานมือถือเป็นจำนวนมาก และเลือกกลุ่มที่ใช้งานสมาร์ทโฟนก่อนเป็นลำดับแรก เนื่องจากกลุ่มนี้หลายคนยังไม่รู้จักวิธีการใช้งาน โดยดีแทคจะส่งพนักงานที่คัดเลือกใหม่สำหรับงานนี้โดยเฉพาะเข้าไป เน้นการสอนให้เรียนรู้ ใช้ให้เป็นเลือกพนักงานที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ เพราะจะสามารถสื่อสารได้ดี เข้าใจในภาษา และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้มากกว่าการใช้คนจากพื้นที่อื่น

สร้าง M Rescue แอพช่วยคน

M Rescue เป็นแอพที่มีไว้ช่วยเหลือคน โดยทำร่วมกับโครงการร่วมด้วยช่วยกัน โดยภายในตัวแอพพลิเคชั่นนี้สามารถบอกถึงเหตุด่วนเหตุร้ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนน คนจมน้ำ การปล้นชิงทรัพย์ และอื่นๆ อีกมากมาย และยังสามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายภายในแอพนี้ได้ง่ายมากๆ

เมื่อกดปุ่ม SOS บนหน้าจอจะมีเสียงดังในระดับสูงสุดเพื่อการร้องขอความช่วยเหลือ หากต้องการปิดเสียงจะต้องใส่รหัสที่ตั้งโดยผู้ใช้ นอกจากนั้นระบบจะทำการส่ง SMS ถึงเบอร์ที่ผู้ใช้กำหนดไว้จำนวน 3 เลขหมาย อาจจะเป็นคนในครอบครัว และแจ้งไปที่ Hot Line 1677 เพื่อขอความช่วยเหลือพร้อมกับแจ้งตำแหน่งที่อยู่ (Location) ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

ตอนนี้ M Rescue มียอดดาวน์โหลดแล้วประมาณ 1.2 แสนดาวโหลด กำลังพัฒนาใหม่เพื่อให้เข้ากับนักท่องเที่ยวได้ด้วย

Best Start ข้อมูลดีๆ สำหรับพ่อและแม่

เป็นอีกบริการหนึ่งที่ร่วมกับยูนิเซฟและเทเลนอร์กรุ๊ป โดยชี้ว่าการพัฒนาเด็กตั้งแต่ยังเล็ก ถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เมื่อเทียบกับการลงทุนในการศึกษาช่วงวัยอื่นๆ ซึ่งหลักฐานจากการศึกษาหลายชิ้นจากทั่วโลกต่างยืนยันว่า เด็กที่ได้รับการพัฒนาตั้งแต่ยังเล็กมักจะประสบความสำเร็จในการศึกษาและเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคม
ดีแทคร่วมโครงการนี้โดยการใช้เอสเอ็มเอสในการให้ความรู้ในการดูแลทารกในครรภ์จนถึง 6 ขวบ ซึ่งเป็นวัย Best Start และเริ่มไปเมื่อกลางปีที่แล้ว คำแนะนำนี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับคนงานก่อสร้างคนที่มีความรู้น้อย แต่อ่านหนังสือได้ โดยสื่อสารโครงการนี้ ผ่านทางโรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลเด็กให้คอยกระตุ้นให้พ่อแม่สมัครรับเอสเอ็มเอส ฟรี

   “ปีนี้เราวางแผนจะทำเป็นคำแนะนำภาษาพม่าด้วย แต่ปัญหาคือโทรศัพท์มือถือที่รองรับภาษาพม่ายังน้อย ดังนั้นน่าจะปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้าน่าจะทำได้”

ดีแทค Digikidz
ใช้อินเทอร์เน็อย่างปลอดภัย

จากตัวเลขระบุว่า 24 %-ของวัยรุ่นไทยเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อไปคุยกับคนแปลกหน้า 42% กล้าที่จะออกไปเจอกัน 71% ของคนเล่นอินเทอร์เน็ตที่เป็นเด็กบอกว่า เขาชอบมากที่จะดูภาพอนาจาร แล้วรู้สึกไม่ผิดที่จะแชร์รูปเหล่านี้ให็คนอื่น 45% บอกว่าเมื่อเจอเหตุการณ์ไม่ดีบนออนไลน์ เขาไม่บอกใครเก็บไว้กับตัว

เด็กวัย 10-15 ปีขึ้นไป เป็นวัยที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงมาก ในขณะที่ไม่มีใครสอนเรื่องอุปนิสัยการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง ซึ่งหากศึกษากลุ่มประเทศในแถบตะวันตกจะพบได้อย่างชัดเจนว่า ประเทศที่มีอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่สูงจะตื่นตัวและตระหนักเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยควบคู่กันไปด้วย ดีแทคจึงได้เริ่มโครงการ Safe Internet ขึ้นเพื่อให้เด็กเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยร่วมกับโรงเรียนต้นแบบดิจิตอลนำร่องกว่า 100 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ความรู้พร้อมปลูกฝังเด็กวัยประถมศึกษาให้รู้ถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านการจัดกิจกรรม “dtac Digikidz School Visit” 

“เราทำเป็นลิ้งค์แอนิเมชั่น 10 ตอนที่เด็กๆ สามารถเปิดดูได้เอง เป็นข้อแนะนำที่เราให้ไว้กับเด็ก 10-13 ปีมีอะไร บ้าง เช่น อย่าโพสต์ภาพที่ไม่เหมาะสม อย่าเปิดเผยพาสเวิร์ดให้คนอื่น หรือสอนให้รู้จักว่าอะไรคือ ‘ความเป็นส่วนตัว’ ไม่แชร์ข้อมูลตนเองให้ผู้อื่น ไม่แชร์สิ่งที่ไม่เหมาะสม”

นอกจากนั้น ดีแทคยังทำทอล์คโชว์กับเด็กวัยรุ่นที่โตขึ้นไปอีก โดยโฟกัสไปยังเด็กของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คาดว่าจะเปิดโครงการได้จริงในวันที่ 24 เมษายนนี้

นอกจากนั้นยังมีการทำหนังสือคู่มือที่แนะนำผู้ปกครองเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตกับวัยรุ่น และร่วมกับทางเอ็นจีโอที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ในการพัฒนาบทเรียนเพื่อสอนคุณครู ปีที่แล้วได้ลองทำเทรนนิ่งกับคุณครู 200 คนไปแล้ว

“ตอนนี้เรารื้อโปรเจ็กท์ที่ไม่รีเลทกับกลยุทธ์เหล่านี้ออกให้หมด แล้วโฟกัสมาที่โปรเจ็กท์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตฟอร์ออลจริงๆ”
อรอุมา กล่าวย้ำ

เรื่อง : อรวรรณ บัณฑิตกุล 

อ่านเนื้อหาเต็มๆ ได้จาก Marketeer ฉบับที่ 181 เดือน มีนาคมอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน