บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย ได้รับการจัดอันดับจาก นิตยสาร “ฟอร์บส์” ให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทย และติดอันดับเป็นที่ 8 ของโลก (The World’s Most Innovative Companies 2014) ตลอดจนเป็นที่ 2 ในเอเชีย (The 10 Most Innovative Companies In Asia) ในฐานะองค์กรริเริ่มและพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และมูลค่าเพิ่มให้กับการดำเนินธุรกิจอยู่ตลอดเวลามาอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ผู้บริหารของซีพี ออลล์ ตระหนักดีก็คือความสำเร็จตลอดระยะเวลา 27 ปี ไม่ได้เป็นหลักประกันถึงความสำเร็จของอนาคตอีกต่อไป เพราะเทคโนโลยีและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการของคนซับซ้อนมากขึ้นทุกที ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็เข้าใจลูกค้าก็ยากขึ้นทุกวันเหมือนกัน

“คนที่เข้ามาในร้านค้าของเซเว่นวันละประมาณ 4 ล้านคน เรายังเข้าใจเขาได้ไม่ครบ เพราะลูกค้าที่มามีทั้งเด็ก มีทั้งผู้ใหญ่ ผู้หญิง ผู้ชาย และนิสัยใจคอไม่เหมือนกันเลย ภาพที่เห็นนำไปสู่ความคิดในเรื่องอินโนเวชั่น นั่นหมายถึงว่าถ้าเราเข้าใจลูกค้าของเราดีสิ่งที่นำเสนอต้องขายได้ แต่ทุกวันนี้อาจจะยังไม่ใช่ สิ่งที่ขายได้ในอดีต วันนี้อาจขายได้ไม่ดี เวลาที่เปลี่ยนไป ทำให้ความต้องการเปลี่ยนตาม”

ดังนั้นสมการที่ว่าคุณค่าที่เกิดขึ้นมาจากคุณภาพๆ หมายความว่า สิ่งที่ลูกค้าต้องการ เมื่อคุณภาพหารด้วยต้นทุน หรือราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายกลายเป็น Value ดังนั้น Innovation คือการ Create Value


“พัฒนาความรู้ สู่นวัตกรรม

คนของ ซีพี ออลล์ เริ่มรู้จักและทำความเข้าใจกับคำว่านวัตกรรมเมื่อ 8 ปีที่ผ่านมา ต่อมาเมื่อ ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ยังได้ประกาศนโยบายพัฒนาองค์กรภายใต้แนวคิด “พัฒนาความรู้ สู่นวัตกรรม” (Enhance KM to Innovation) เพื่อตอกย้ำว่าการสร้างนวัตกรรมคือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ รวมไปถึงรูปแบบใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและตลาดอยู่ตลอดเวลาภายใต้เจตนารมณ์ที่ว่า “นวัตกรรม สร้างปัญญา เพิ่มคุณค่า ทำได้จริง”

เพื่อให้สอดคล้องต่อการสรรค์สร้างนวัตกรรมในองค์กร ซีพี ออลล์ ได้วางรูปแบบการสร้างนวัตกรรม โดยครอบคลุมทั้ง 4 รูปแบบ ประกอบด้วย 1. การสร้างสรรค์กระบวนการใหม่ (Process Innovation) 2. การสร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ (Service Innovation) 3. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ (Product Innovation) 4. การสร้างสรรค์ธุรกิจในรูปแบบใหม่ (Business Model Innovation)

ทั้ง 4 รูปแบบนี้ได้พยายามส่งเสริมผ่านโครงการมากมายอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มเปิดเวทีประกวดนวัตกรรมภายในก่อน หลังจากนั้นก็ไปดูแนวคิดของคนในประเทศสิงคโปร์ว่าเขาสอนเรื่องนี้กับคนอย่างไร

“เราคิดง่ายๆ ว่าเราเปิดเวทีให้เขามาประกวดร้องเพลง เดี๋ยวเราก็ได้นักร้องดีๆ หลังจากนั้นก็มีเวทีเพิ่มในบริษัทลูก ต่อด้วยร้านเซเว่น ซึ่งตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 5 พันสาขา เอางานมาประกวดกัน เอาสิ่งที่ลูกค้าต้องการมาขยายผลเป็นที่มาของโครงการปลาฝูงใหญ่เพื่อการลดต้นทุนต่างๆ และเพิ่มยอดขายของสายปฏิบัติการ”

ปี 2555 เริ่มโครงการ Process Excellence Award งานประกวดความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงกระบวนการ โดยเฉพาะการทำงานแบบข้ามสายงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ รวมแล้วโครงการของ ซีพี ออลล์ มีพนักงานส่งผลงานการปรับปรุงคุณภาพกว่า 1,000 โครงการ จากพนักงานที่ร่วมโครงการกว่า 50,000 คน

“เราต้องเข้าใจลูกค้าเพื่อทำงานวิจัยได้ถูกต้องในการนำเสนอสินค้าต่อตลาด   และพยายามสอนคนของเราให้ฟังสิ่งที่ลูกค้าพูด ซึ่งน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเรื่องนวัตกรรรม ที่สำคัญเรามีธุรกิจกว่า 40 ธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังเซเว่น แล้วบริษัทพวกนี้ก็ชอบที่จะไปทดลองอะไรใหม่ๆ ทำให้เราค้นพบสิ่งที่ตลาดต้องการ แล้วก็เอาสิ่งที่ตลาดต้องการมาขยายผล”

ภาพที่เห็นได้ชัดเกี่ยวการส่งเสริมนวัตกรรมอีกโครงการหนึ่งคือ President Award ซึ่งได้จัดติดต่อกันเป็นปีที่ 7 แล้ว สำหรับการพัฒนากลุ่มธุรกิจและบริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรม โดยมีโครงการที่ได้รับการคัดเลือกถึง 183 โครงการ จาก 367 โครงการ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับโครงการนี้ เพราะนอกจากผลักดันให้พนักงานเกิดแนวคิดและไอเดียใหม่ๆ ในการพัฒนาธุรกิจแล้ว ยังถือเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้ให้กับพนักงานอีกวิธีหนึ่งอีกด้วย

ซีพี ออลล์

สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards

ในปี 2556 บริษัทยังได้จัดให้มีโครงการ “ความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ” เป็นโครงการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยร่วมกับ 11 องค์กรชั้นนำระดับประเทศนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มาทดสอบกับกลุ่มลูกค้าในตลาดผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่ อาทิ 7 Catalog ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านแคตตาล็อกและอีคอมเมิร์ช รวมถึงร้านเซเว่น อีเลฟเว่นที่มีจำนวนมากกว่า 7,800 สาขาทั่วประเทศ

เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมแนวคิดดังกล่าวให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและการวัดผลอย่างต่อเนื่องจริงจัง จึงให้มีการจัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)” โดยได้มีการจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลต่อเนื่องมา 2 ปีแล้ว

โดยปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 59 ผลงาน ผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม รางวัลชนะเลิศได้แก่ อาหารเสริมที่ออกฤทธิ์เป็นยาและวัคซีนสำหรับพืช ออมสิน โดยบริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด โดยมียอดขายปี 2557 อยู่ที่ 23.5 ล้านบาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผักอัดเม็ด ไบโอเวกกี้ จากบริษัทเชียงใหม่ ไบโอเวกกี้ สามารถทำรายได้มากกว่า 200 ล้านบาทต่อปี และโครงการหน่วยอาสาป๋าจัดให้เพื่อสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งมีผู้พิการเข้าร่วมโครงการถึง 80,000 ราย และมีเงินกลับเข้าระบบหมุนเวียนคนพิการรายอื่น รวม 60 ล้านบาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวนสองรางวัล ได้แก่ กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัท บานาน่า โซไซตี้ จำกัด สามารถสร้างยอดขายกว่า 16 ล้านบาทต่อปี สร้างรายได้ให้เกษตรกรจากเดิม 3 ลูก 5 บาทเป็นลูกละ 10 และนวัตกรรมผ้ายกตัว (Easy Carry) โดยบริษัท ทรัพย์นลิน จำกัด ที่สามารถยกผู้ป่วยได้ถึง 100 กิโลกรัม มียอดขาย 540,000 บาทต่อปี

และรางวัล Creator Awards สองรางวัล ได้แก่ โครงการ Low Cost SME On Air โดย บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด รายการโทรทัศน์ที่ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยมาสัมภาษณ์แบบเจาะลึกถึงการสร้างนวัตกรรม และโครงการลดหนี้นอกระบบ โดยบริษัท อยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ที่เสนอแหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบการณ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับผลงานที่เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ รางวัลสุดยอดนวัตกรรมชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล ได้แก่ แป้งผงหอม ศรีจันทร์ โดยบริษัท ศรีจันทร์โอสถ จำกัด สร้างรายได้ปีแรกจากผลิตภัณฑ์ศรีจันทร์ทานาคาถึง 30 ล้านบาท

นอกจากมีการลงทุนในเรื่องคน ลงทุน ในเรื่องสถาบันปัญญาภิวัฒน์ปีละประมาณ 500 ล้านบาทแล้ว ซีพี ออลล์มีการลงทุนในเรื่อง R&D ประมาณ 1% ของยอดขาย คือประมาณ 3 พันล้านบาท (รายได้ปีละ 3 แสนล้านบาท)

  “จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้า บริการและการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากทีมงานของเราเองและที่ร่วมกับคู่ค้าอื่นๆ จนได้รับรางวัล   มิได้แค่แสดงถึงการเติบโตอย่างก้าวหน้าและมั่นคงขององค์กรเท่านั้น หากแต่ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมขององค์กรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับชั้นแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางาน พัฒนาสินค้า บริการและพัฒนาบริษัทเป็นประจำ เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่า การเปิดโอกาสให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกซึ่งแนวคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ จะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้องค์กรของเราเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและยั่งยืน” ก่อศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

เรื่อง : อรวรรณ บัณฑิตกุล 

อ่านเนื้อหาเต็มๆ ได้จาก Marketeer ฉบับที่ 181 เดือน มีนาคม

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน