โฆษณาในทีวีและสื่อโฆษณาต่างๆ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมผู้บริโภคชาวเมียนมาร์  จากเดิมที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากคำบอกเล่าของคนใกล้ตัว เป็นการเลือกซื้อเพราะสื่อโฆษณา โดย เอ็นไวโรเซล สำรวจพบว่าในปีที่ผ่านมาชาวเมียนมาร์กล้าที่จะทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากการเห็นโฆษณาสื่อต่างๆ มากถึง 48% สูงกว่าที่เคยสำรวจครั้งแรกมรปี 2555 ที่มีอยู่เพียง 28% เท่านั้น

อะไรคือสื่อที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมผู้บริโภคชาวเมียนมาร์ ?

1.TVC

ทีวีเป็นสื่อแรกที่เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรทชาวเมียนมาร์ให้รู้จักและอยากลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยชาวเมียนมาร์รุ่นใหม่นิยมดูทีวีช่อง MRTV4 และChannel 7 ซึ่งเป็นช่องบันเทิงที่เน้นหนักไปยังรายการจากประเทศเกาหลีทั้งซีรีย์ และเพลงต่างๆ

สำหรับ TVC ที่ฉายในเมียนมาร์จากเดิมที่เป็นโฆษณาขนาดยาว ใช้เพลงในการสื่อสารนำเสนอผ่านดาราที่มีขื่อเสียง(ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นดาราคนเดียวกันหมด) เป็นโฆษณาที่สั้นกะทัดรัดได้ใจความเช่นเดียวกับโฆษณาในโซนยุโรปหรืออเมริกามากขึ้น

อาจจะดูโหดไปนิดสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการลงโฆษณาบนสื่อทีวี เพราะทางรัฐบาลเมียนมาร์ได้สนับสนุนธุรกิจโลคอลของชาวเมียนมาร์ด้วยกันเอง โดยคิดอัตราค่าโฆษณาสำหรับธุรกิจข้ามชาติ ในอัตราที่สูงกว่าธุรกิจโลคอลหลาย 100% เพื่อให้ธุรกิจโลคอลมีต้นทุนในการแข่งขันที่ต่ำกว่า ส่วนอัตราค่าโฆษณาของธุรกิจที่เข้ามาร่วมทุนเปิดโรงงานในเมียนมาร์ยังอยู่ในการพิจารณาของรัฐบาลเมียนมาร์

2.บิลบอร์ด

บิลบอร์ดเป็นสื่อนอกบ้านที่กระตุ้น การรับรู้ของชาวเมียนมาร์ได้ดีที่สุด โดยบิลบอร์ดในเมียนมาร์ส่วนใหญ่จะติดอยู่ตามบ้านเรือน และเป็นบิลบอร์ดขนาดไม่ใหญ่มาก แต่เน้นความถี่ในการสื่อสาร เพราะรถที่ขับในเมียนมาร์มีความเร็วไม่มากนัก จึงไม่จำเป็นต้องทุ่มไปกับบิลบอร์ดขนาดใหญ่ให้มองเห็นระยะไกล

3.พนักงานขาย

ในโมเดิร์นเทรดพนักงานขายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการให้ความรู้ ตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผู้บริโภคชาวเมียนมาร์ให้ความสนใจ เพื่อสร้างความมั่นใจการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

4.สื่อออนไลน์

สื่อออนไลน์มีผลกับโฆษณาประเภทแอลกอฮอล์เป็นอย่างมาก เนื่องจากกฎหมายของประเทศเมียนมาร์ไม่อนุญาติให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โฆษณาในสื่อทีวี

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline