ส่วนแบ่งตลาดเครื่องปรับอากาศ อินเวอร์เตอร์ ปี 2558 มีปริมาณมากน้อยแค่ไหน?

ตลาดเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ ในปีนี้คาดว่าจะเติบโต 100% จากการกระตุ้นตลาดของผู้ประกอบการในการให้ความรู้ถึงการประหยัดไฟที่มากกว่าเครื่องปรับอากาศทั่วไป และคาดว่าอีก 5 ปีข้างหน้าเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์จะมี ส่วนแบ่งตลาดเครื่องปรับอากาศ มากถึง 50% ของตลาดเครื่องปรับอากาศทั้งหมด

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline