ส่วนแบ่งตลาดเครื่องปรับอากาศ

ตลาดเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ในปีนี้คาดว่าจะเติบโต 100% จากการกระตุ้นตลาดของผู้ประกอบการในการให้ความรู้ถึงการประหยัดไฟที่มากกว่าเครื่องปรับอากาศทั่วไป และคาดว่าอีก 5 ปีข้างหน้าเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์จะมีสัดส่วนมากถึง 50% ของตลาดเครื่องปรับอากาศทั้งหมด