สภาพ ตลาดโลจิสติกส์ ในประเทศไทยมีการแข่งขันที่สูง และตลาดต่างจังหวัดมีการขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากการเข้าไปของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้ผู้ประกอบการต้องการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้น ขยายตัวของ ธุรกิจ SME ขนาดต่างๆในประเทศไทยที่ต้องใช้โลจิสติส์เพื่อส่งสินค้าไปตามจุดต่างๆของประเทศอีกด้วย

รวมถึงการเปิดเสรีการค้า AEC เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันตลาดโลจิสติกส์ของประเทศไทยขยายตัวมากขึ้นและแข่งขันกันมากขึ้น โดยคาดว่าตลาดโลจิสติกส์ใน AEC จะมีมูลค่ามากกว่าไทยถึง 6 เท่า และจะเติบโตเป็น 10 เท่าในอีก 10 ปีข้างหน้า

ปัจจัยการแข่งขันใน ตลาดโลจิสติกส์

1. คุณภาพการให้บริการ เช่น ความรวดเร็วในการขนส่ง การขนส่งตรงต่อเวลา

2. การเอาใจใส่ลูกค้า ต้องดูแลลูกค้ามิใช่เพียงแค่ตัวสินค้า การที่สินค้าถึงมืออย่างรวดเร็ว ไม่ชำรุดเสียหา และลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้า

3. ต้นทุน ดูแลต้นทุนให้เหมาะสมทุกช่วงเวลา เช่นน้ำมันลดก็จะมีแผนการลดราคาลงมา แต่ก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในภายนอกต่างๆอีกด้วย

ต้นทุนค่าขนส่ง

ทางรถยนต์ 2 บาท 15 สตางค์ /ตัน/ กิโลเมตร

ทางราง 95 สตางค์ / ตัน / กิโลเมตร

ทางน้ำ 65 สตางค์ / ตัน / กิโลเมตร

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer