กรุงศรี ตั้งเป้าสินเชื่อคงค้าง ลูกค้าธุรกิจ SME แตะ 3 แสนลบ. โต 4% YoY ลด NPL อยู่ 5.45% ดึงกลยุทธ์ 3P จัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทธุรกิจ-ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหนุน ESG-Krungsri The Living Room แพลตฟอร์มธุรกรรมการเงินออนไลน์ ครบวงจร

นางสาว ดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เผยว่ปี 2565 กรุงศรี มียอดสินเชื่อคงค้าง ลูกค้าธุรกิจ SME อยู่ที่ 296,000 ล้านบาท เติบโต 5.4% YoY NPL อยู่ที่ 6% ตลอดปีที่ผ่านมา กรุงศรี ได้ช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ไปทั้งหมด 7,602 ราย รวมวงเงินให้สินเชื่อ 75,317 ล้านบาท ผ่านนโยบายการลดดอกเบี้ย-เงินต้น, ปรับงวดการผ่อนชำระ, การขยายระยะเวลาเงินกู้ เป็นต้น 

การดำเนินงาน ปี 2566 กรุงศรี จะใช้กลยุทธ์ “Make Life Simple with 3P” เพื่อช่วยขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SME ไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ต่อเนื่อง โดย 3P ข้างต้น ได้แก่ 

Portfolio: จัดกลุ่มลูกค้า SME ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ตามลักษณะการเติบโตของแต่ละประเภทธุรกิจของลูกค้า พร้อมเชื่อมต่อเครือข่ายพันธมิตรในการนำเสนอความรู้ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการทำการค้าทั้งใน และต่างประเทศ  

Products: เสนอผลิตภัณฑ์ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า SME ทั้งที่ยังไม่ฟื้นตัวดีจากวิกฤตโควิด และลูกค้า SME ทั่วไป ที่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยสนับสนุนแนวทาง ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) เริ่มจากการจัดกิจกรรม Krungsri ESG Awards 2023 

Platform: อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า SME ในการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ แบบครบวงจร ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ Krungsri Biz Online, Krungsri Business Link, Krungsri Digital Supply Chain, E-FX Confirmation เป็นต้น ซึ่งรวมมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว อย่าง Krungsri The Living Room

ตั้งเป้าหมายการเติบโต ปี 2566 อยู่ที่ 4% YoY หรือ 13,000 ล้านบาท มียอดสินเชื่อคงค้าง ลูกค้าธุรกิจ SME 309,000 ล้านบาท NPL ลดลงอยู่ที่ 5.45%

ขณะที่ ภาพรวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย ปี 2566 กรุงศรี คาดการณ์ว่าจะกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียง หรือสูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของลูกค้าธุรกิจ SME 

อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายปัจจัยท้าทายที่ต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนผ่านของประเทศ ซึ่งภาคธุรกิจจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัว และสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดอยู่เสมออัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน