ธุรกิจที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เป็นตลาดที่มีอนาคตทั้งสำหรับลูกค้าต่างชาติและคนไทย แต่ปัญหาของการพัฒนาอยู่ที่ความเชี่ยวชาญในการให้บริการกับผู้สูงอายุใน Community ที่เข้ามาเป็นลูกค้า ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต่างจากการพัฒนาอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรรทั่วๆ ไป

ธุรกิจที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

หัวใจคือบุคลากรมืออาชีพ

ปัจจุบันมีกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลให้ความสนใจในตลาด Service Apartment สำหรับผู้ส่งอายุ การพัฒนาเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีทั้งที่พักแบบขายขาดและแบบเช่า โดยมีโรงพยาบาล บริการสนับสนุน เช่น ศูนย์การค้าขนาดเล็ก บริการสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนและน่าจะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีศักยภาพในการเติบโต แต่ผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้ต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการให้บริการ โดยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์น่าจะร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการด้านโรงพยาบาลหรือโรงแรมหรือทุนต่างประเทศที่มีลูกค้าผู้สูงอายุในมือ จึงจะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จ

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online