สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยจับมือสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เปิดตัวโครงการ Orthopedics in Daily Life…ดูแลกระดูกอย่างไรให้แข็งแรง ครั้งที่ 1 ที่ศาลรัชดา กรุงเทพ เพื่อสุขภาพกระดูกที่ดีของข้าราชการศาล 77 แห่งทั่วประเทศ และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมฯและศาลยุติธรรม

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 66 ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ศาสตราจารย์ นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช นายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ครั้งที่ 1  “Orthopedics in Daily life….ดูแลกระดูกอย่างไรให้แข็งแรง”ร่วมด้วย นางประวัณยา บุนนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 นายครรชิต วงศ์ไทย เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และผู้แทนสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

กิจกรรมดังกล่าว สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมมือกับสำนักการแพทย์ เพื่อนำคณะผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้สำคัญเกี่ยวกับการป้องกันโรคกระดูกและข้อ กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม ประกอบด้วย ส่วนเท้า และข้อเท้า โดยพท.นพ.ชำนาญนิติ์ รุ้งพราย กองออร์โธปิดิกส์ รพ พระมงกุฎเกล้า และส่วนมือ และข้อมือ โดย พ.ต.ต.นพ.วรพล เจริญพร กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตำรวจ พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์คช้อปโดยทีมงานสร้างเสริมสุขภาพ รพ.ศิริราช แก่บุคลากรของศาลยุติธรรมที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานส่วนกลางที่เข้าร่วมโครงการ 150 คน ซึ่งจัดขึ้นเป็นแห่งแรก ก่อนจะร่วมมือกับแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญโรคออร์โธปิดิกส์ในสถานพยาบาลทั่วประเทศในเครือข่ายของสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ให้กับหน่วยงานข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมอีก 76 จังหวัด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2566  

“ความร่วมมือครั้งนี้ ทางสมาคมฯยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนในการเผยแพร่ความรู้ในเชิงป้องกันโรคออร์โธปิดิกส์ เพื่อลดอาการจ็บป่วยเบื้องต้นก่อนถึงขั้นรุนแรงจนต้องผ่าตัดที่เริ่มพบมากขึ้นในยุคที่ประเทศไทยเข้าสู่ยุคผู้สูงวัยอย่างเป็นทางการ และเป็นการลดภาระแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีจำนวนจำกัด ขณะเดียวกันก็เป็นส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ศาลยุติธรรมในการบริการประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมฯ และศาลยุติธรรมอีกด้วย” ศาสตราจารย์ นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช กล่าวอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน