ทีเอ็มบีธนชาต คว้า 8 รางวัลจาก Institutional Investor’s 2023 Asia (ex-Japan) Executive Team ถือเป็นอันดับ ของประเทศไทย และอันดับ ในระดับภูมิภาคเอเชียสำหรับกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินจากการโหวตของกลุ่มนักวิเคราะห์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา Institutional Investor Research (II Research) สถาบันและสื่อนิตยสารธุรกิจชั้นนำของอเมริกาในการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ประกาศผล Institutional Investor’s 2023 Asia (ex-Japan) Executive Team ซึ่งเป็นการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)

โดยการสำรวจในครั้งนี้ได้รวบรวมผลคะแนนจากนักลงทุนสถาบัน ผู้จัดการกองทุน และนักวิเคราะห์กว่า 6,474 คน จาก 1,646 บริษัททั้งในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งหัวข้อหลักในการประเมินครอบคลุมหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเปิดเผยข้อมูลด้านการเงิน การสื่อสารกับบุคคลภายนอก ด้าน ESG ด้านคณะกรรมการ (Board of Directors) รวมไปถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) และเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

สำหรับผลการสำรวจประจำปี 2566 นี้ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ได้รับถึง 8 รางวัลด้วยกัน โดยรางวัลแรก ได้แก่ รางวัล Most Honored Company ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนระดับสูงจากการประเมินทุกหัวข้อ และอีก รางวัล เป็นรางวัลในกลุ่มธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน (Banks and Non-Bank Finance) ซึ่งธนาคารได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ ในทุกหมวดรางวัล ส่งผลให้ทีทีบีเป็นธนาคารที่ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุดในกลุ่มสถาบันการเงินในประเทศไทย และเป็นอันดับสองในระดับเอเชียสำหรับกลุ่ม (Mid/Small Cap) และกลุ่มประเทศเอเชีย (ไม่รวมจีนและญี่ปุ่น) จากการโหวตโดยนักวิเคราะห์ ซึ่งอีก 7 รางวัลที่ได้รับมีรายละเอียดดังนี้

ด้าน Company Board ซึ่งเป็นหัวข้อใหม่ที่นำมาประเมินเพิ่มเติมในปีล่าสุด และด้าน ESG

  • รางวัล Best Company Board
  • รางวัล Best ESG

ด้านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของธนาคาร ได้รับรางวัลจากการประเมินคุณภาพทีมงาน และกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์

  • รางวัล Best Investor Relations Team 
  • รางวัล Best Investor Relations Program

 

และท้ายสุด กลุ่มผู้บริหารของธนาคารที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

  • รางวัล Best CEO ได้แก่ คุณปิติ ตัณฑเกษม
  • รางวัล Best CFO ได้แก่ คุณประภาศิริ โฆษิตธนากร
  • รางวัล Best Investor Relations Professional ได้แก่ คุณดารารัตน์ อุระพันธมาศ

นายปิติ  ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า “สำหรับทีทีบีเราเน้นย้ำการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาโดยตลอด หนึ่งในนั้น ได้แก่Investment Community ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแล

การจัดอันดับและรางวัลที่ได้รับจาก II Research ในครั้งนี้ ถือเป็นผลจากการที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจาก Investment Community  ซึ่งถือเป็นแรงผลักดันให้เราไม่หยุดพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานของธนาคารในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนไทยต่อไป”ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online