51Talk แพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ดังระดับสากล มาเปิดในไทยแล้ว เปิดสำนักงานแห่งแรกในกรุงเทพฯ ต่อจากมาเลเซียและสิงคโปร์ ชูความแตกต่างใช้ AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอน ดึงความสนใจผู้เรียน

51Talk (อ่านว่า ไฟฟ์-วัน-ทอล์ก) ผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่โดดเด่นในด้านคลาสเรียนแบบสอนสด ประกาศปักหลักประเทศไทย เป็นแห่งที่สามของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพื่อเดินหน้าเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในกลุ่มเด็กไทย

มร. โรเจอร์ พาโรดิ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของ 51Talk กล่าวว่า  ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจในเรื่องตลาดการเรียนภาษาอังกฤษ ผู้ปกครองที่ถือเป็นสัดส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานภาษาต่างประเทศให้แก่บุตร ไม่ต่างจากประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ เช่น มาเลเซีย ที่มีการเติบโตของตลาดการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ใกล้เคียงกับไทย

โดยปกติผู้ปกครองจะส่งบุตรหลานเรียนภาษาต่างประเทศเริ่มตั้งเเต่ช่วงประถมวัยเป็นต้นไป สอดรับกลุ่มลูกค้าของ 51Talk ที่เป็นแพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กอายุ 3-15 ปี

อย่างไรก็ตาม ไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีการเเข่งขันด้านการลงทุนกับการศึกษาของผู้ปกครองค่อนข้างสูง หลายคนจ่ายเงินให้กับการเรียนพิเศษของบุตรหลานไม่น้อย การจะเข้าเเข่งในตลาดนี้จึงมีความท้าทายอยู่มาก

ทว่า 51Talk มีความโดดเด่นจากสถาบันคู่ต่อสู้ในสนามเดียวกัน ด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการวิเคราะห์ทักษะด้านภาษาของนักเรียนแบบเฉพาะคน เพื่อออกแบบแผนการเรียนที่เหมาะสมกับความถนัดและความรู้พื้นฐานของเด็กแต่ละคน

สนับสนุนการเรียนการสอนของคุณครูและเด็ก ด้วยการลงทุนในเทคโนโลยี AI ไปมากถึง 100 ล้านดอลลาร์ หรือราว 3,567 ล้านบาท

มากไปกว่านั้น เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยเก็บข้อมูล วัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนได้อย่างเเม่นยำยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ทั้งยังสร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น ให้นักเรียนมีการจดจ่ออยู่กับการเรียนเพิ่มขึ้น ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการศึกษาให้สูงขึ้น

ระบบที่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย

– ระบบแดชบอร์ด (Dashboard)

สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าแบบครบวงจรและข้อมูลดิบ ที่ให้ผลคำนวณทางสถิติที่แม่นยำด้านการเรียนรู้และการวัดผลการเรียนเชิงปริมาณของนักเรียน

ก่อนเริ่มชั้นเรียน 51Talk จะประเมินระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนตามทฤษฎีเรโซแนนซ์แบบปรับได้ (Adaptive Resonance Theory (ART) เพื่อหาชั้นเรียนและครูผู้สอนที่เหมาะเเก่ผู้เรียน

ระหว่างการเรียนการสอนระบบจะรวบรวมข้อมูลของนักเรียนที่เกี่ยวกับการออกเสียง จำนวนประโยคที่เกิดขึ้น และการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง ด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้าระบบสามารถวิเคราะห์อารมณ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอนได้

ในขณะเดียวกันบิ๊กดาต้าของ 51Talk ยังสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนที่เก็บมาก่อนหน้าเพื่อทำสรุปเกี่ยวกับอุปนิสัยด้านการเรียนรู้และระบุให้ทราบถึงจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถปรับการเรียนการสอนและให้คำแนะนำแก่นักเรียน สำหรับนำไปปรับปรุงหรือเรียนเพิ่มเติมเพื่อผลลัพธ์การเรียนที่ดียิ่งขึ้นได้ พัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนระหว่างการเรียนแบบตัวต่อตัว ช่วยให้เด็กได้เพิ่มคลังคำศัพท์ของตนเอง และช่วยในการเรียนกฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จะพัฒนาด้านการอ่านและการเขียน

บทเรียนแบบตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติจะช่วยให้การระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนภาษาอังกฤษทำได้ง่ายยิ่งขึ้น

– AirClass ระบบการสอนที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างอิสระของ 51Talk

เป็นระบบครบวงตามหลักวิทยาศาสตร์ ที่สร้างสภาพแวดล้อมที่สมจริง สนุกสนาน และโต้ตอบได้ สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรยังถูกทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยการใช้เกมมิฟิเคชั่น (Gamification) การสมมุติบทบาท เกมอินเตอร์แอคทีฟ การจดจำใบหน้า และการตรวจจับอารมณ์ เพื่อทำให้แต่ละบทเรียนมีความเป็นธรรมชาติและสมจริง  จะส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนที่ช่วยให้เด็กอยากมีส่วนร่วมกับการเรียน

ก่อนเริ่มชั้นเรียนแต่ละครั้งนักเรียนจะได้รับข้อมูลให้เตรียมตัวก่อนเข้าเรียน ที่ครอบคลุมในเรื่องการออกเสียง การสะกดคำ และการอธิบายตัวอย่างคำศัพท์ ประโยควลี และรูปแบบประโยค ที่ต่อไปจะได้ฝึกและใช้ในการเรียนแต่ละครั้ง และนักเรียนจะได้ใช้เวลาสั้น ๆ หลังจบชั้นเรียนทำแบบทดสอบ

และเมื่อจบการเรียนตามหลักสูตรของแต่ละระดับนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง

บทเรียนของ 51Talk ผสมผสานบทเรียนแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้นักเรียนสามารถโต้ตอบกับครูผู้สอนที่ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาอย่างละเอียด ครูทุกท่านต้องผ่านการอบรมด้านจิตวิทยาสำหรับเด็กมากกว่า 100 ชั่วโมง ซึ่งจะมีความเข้าใจว่าควรจะสื่อสารอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนวัยเยาว์  การสอนสดตัวต่อตัวแบบออนไลน์สามารถช่วยในการจัดการกับปัญหาหลัก ๆ ที่เด็กไทยมักจะประสบเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ

ประกอบกับให้ความสำคัญกับการออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเข้ากับความต้องการตามหลักสูตรการเรียนของไทย ยกระดับการให้บริการ สร้างประสบการณ์ใหม่แก่นักเรียนไทย

นับแต่ปี พ.ศ. 2554  51Talk ประสบความสำเร็จมาเเล้วในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ให้บริการผู้เรียนไปแล้ว 40 ล้านบทเรียนติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online