“ในยุคก่อน ปลาใหญ่กินปลาเล็กเป็นคัมภีร์หลักของผู้ประกอบการ แต่ในยุคนี้ ขนาดของปลาไม่ใช่ประเด็น เพราะความสำคัญอยู่ที่ ปลาที่ว่ายน้ำได้เร็วและว่ายถูกทิศทางต่างหากที่จะชนะและอยู่รอดได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจยุคเศรษฐกิจใหม่ที่ทุกอย่างเคลื่อนที่ด้วยความเร็วและต้องมีความยืดหยุ่น ปรับตัว เพื่อตอบรับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการที่มีทักษะการสังเกต เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว และสามารถปรับตัวได้เร็วทันกระแสธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจึงจะถือว่ามีอาวุธพร้อมต่อกรในเวทีการแข่งขันทางธุรกิจ

สิ่งสำคัญอยู่ที่ผู้ประกอบการต้องเติมความรู้และการฝึกฝนทักษะความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อไปให้ถึงการสร้างนวัตกรรม และเมื่อว่าด้วยเรื่ององค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการแล้ว ชื่อของ Babson College ได้รับการจัดอันดับเป็นสถาบันการศึกษาด้านการสร้างผู้ประกอบการอันดับหนึ่งของโลกเป็นเวลา 23 ปีติดต่อกัน โดยล่าสุด Babson College ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และหน่วยงานภาคธุกิจในเครือข่าย จัดประชุมภายใต้หัวข้อ Babson Connect : Worldwide 2017 ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดด้านความร่วมมือของผู้ประกอบการที่เรียกว่า Babson Collaborative Summit เป็นการประชุมระดับสากลที่กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และปีนี้เป็นการจัดครั้งที่ 3 เพื่อเป็นเวทีระดมความคิด แบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ และงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผู้ประกอบการจากทั่วโลก

เครือข่ายวิชาการสากลการสร้างผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นนี้คือการรวมเอาสถาบันการศึกษาจากนานาประเทศพันธมิตรทั่วโลกของ Babson College มี สหรัฐอเมริกา สเปน อังกฤษ อินเดีย เม็กซิโก อาร์เจนตินา อัฟกานิสถาน ชิลี เกาหลี มาเลเซีย จีน และประเทศไทย มีการเชิญนักธุรกิจชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน Entrepreneurship Education และความร่วมมือในทุกๆ ด้าน พร้อมยกระดับผู้ประกอบการไทยให้ทัดเทียมสากล มีดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ

Creative & Innovation ทักษะรับมือความเปลี่ยนแปลง

ข้อสรุปส่วนหนึ่งจากที่ประชุมระบุชัดว่า ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการยุคใหม่โดยมุ่งเน้นไปที่ 2 ส่วนสำคัญคือ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และ นวัตกรรม (Innovation) และสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ คือ ความรู้ และความคิดอย่างผู้ประกอบการ ( Entrepreneurial Mindset) Babson College และพันธมิตรเครือข่ายทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยโดยมีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันเดียวของไทยที่เป็นพันธมิตรของ Babson College มีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ด้าน Entrepreneurship Education หลักสูตรการเรียนการสอนของ Babson College และพันธมิตรจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างกระบวนการคิดให้นักศึกษาที่ต้องการเรียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการเสริมทุนทางปัญญาให้ผู้ประกอบการที่ทำกิจการอยู่แล้วและต้องการต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไป

“ความรู้ในวิธีการทำธุรกิจเป็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการต้องมี และความรู้ใหม่อาจจะหาได้จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่มากมายได้ แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จต้องมีอีกอย่างคือการคิดอย่างผู้ประกอบการ(Entrepreneurial Mindset) และการลงมือปฏิบัติจริง

เหมือนกับคุณต้องการเนื้อเพลง คุณก็ค้นหาจากแหล่งข้อมูลมากมายให้ได้เนื้อเพลงมา แต่ถ้าคุณจะร้องเพลงให้เป็น ร้องให้ไพเราะ ร้องแล้วคนอยากติดตามฟัง คุณต้องฝึกทักษะการร้องเพลงอยู่เสมอ ต้องเรียนรู้เรื่องโน้ตดนตรี ต้องรู้ว่าจะร้องเพลงแนวไหนจึงจะตรงกับวิสัยและความสามารถของคุณเอง

การเป็นผู้ประกอบการก็เช่นเดียวกัน จะประกอบกิจการได้ดีคุณต้องฝึกทักษะของความเป็นผู้ประกอบการอย่างสม่ำเสมอ และที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เราสร้างให้นักศึกษามีแนวคิดอย่างผู้ประกอบการ(Entrepreneurial)ให้มีความรู้ในทักษะรอบด้านให้คุณก้าวทันอยู่กับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจตลอดเวลา” อาจารย์เพชร กล่าว

การประชุมสุดยอดครั้งนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้นำเสนอประเด็นและกำหนดรูปแบบความร่วมมือในหลายด้านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการทำธุรกิจยุคนี้ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประเด็นต่างๆ ที่เสนอไปนั้นได้รับการตอบรับจากสมาชิกในที่ประชุมเป็นอย่างดี ทำให้มีความชัดเจนในทิศทางและมีความเชื่อมั่นมากว่าเครือข่ายผู้ประกอบการสากลจะได้ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งพัฒนากระบวนการคิด วิสัยทัศน์ การสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

สำหรับความร่วมมือของ Babson College กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คือการสนับสนุนการก่อตั้งและพัฒนาหลักสูตรให้กับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ (BUSEM) มาตั้งแต่ปี 2556 ที่ให้ความสำคัญในกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างกระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ให้คิดด้วยโลกทัศน์กว้างไกลในมุมมองระดับสากล และการลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกฝนทักษะการคิดและปรับตัวตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer