ถ้าไม่บอกจะเชื่อไหมว่านี่คือ Print Ad ไฟฉุกเฉิน ที่ครีเอทเปรียบการปรับระดับไฟได้หลายระดับตั้งแต่ต่ำสุดไปถึงสูงสุดส่องสว่างใจเหมือน Darth Vader / Predator และ Predator มาช่วยนำทาง ซึ่งเป็นจุดเด่นของ ไฟฉุกเฉิน Khaitan Electricals ผลงานครีเอทของ J. Walter Thompson Kolkata ในอินเดีย

แล้วทำไมไฟฉุกเฉินจะต้องเชยๆ ด้วย