แฟนๆ ดิสนีย์ได้กรีดแน่ เมื่อผู้ใช้นามว่า doughtycreartive บรรลุถึงความเป็นภาพยนตร์ดิสนีย์กับเสียงเพลงผ่านตัวโน้ต ด้วยการวาดภาพประกอบเพลงจากภาพยนตร์ดิสนีย์ผ่านดินสอสีเสียเลย แถมเหมือนเสียด้วย ทีนี้ อินไปกับโน้ตบรรเลงเพลงดิสนีย์ได้เลย