เพราะธุรกิจที่ยั่งยืนต้องยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR (Corporate Social Responsibility) หากแต่นิยามของ ไออาร์พีซี ซึ่งดำเนินธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี ไม่ได้หมายความเพียง “รับผิดชอบต่อสังคม” เท่านั้น เพราะยังหมายรวมถึง “Care Share Respect” หรือ “ห่วงใย แบ่งปัน ใส่ใจ” ด้วย ซึ่งถือเป็นหัวใจของ “การพัฒนา” และ “เติบโตอย่างยั่งยืน” โดยแท้จริง

นั่นจึงเป็นที่มาเพื่อพัฒนาไปสู่ การสร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกัน (Creating Shared Value: CSV) จากนิยามนี้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม“From Bench to Community” อีกหนึ่ง CSV ของ ไออาร์พีซี

หนึ่งในโครงการที่ไออาร์พีซี ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ “From Bench to Community” หรือโครงการขาเทียม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น และสามารถมีความสุขในสังคมได้เท่ากับผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั่วไป

โดยไออาร์พีซีได้มอบเม็ดพลาสติก ปีละ 20-25 ตัน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขาเทียม ให้แก่ “มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” รวมถึงกาวิจัยพัฒนาร่วมกัน และฝึกพนักงานจิตอาสาให้สามารถหล่อขาเทียมในหน่วยเคลื่อนต่างๆได้ จุดนี้เองทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ นั่นคือ เชื้อแบคทีเรียบนขาเทียมที่ส่งผลต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ เม็ดพลาสติกเกรดพิเศษสำหรับขาเทียม (POLIMAXX BANBAX) คือผลงานวิจัยที่นำความภาคภูมิใจมาสู่ทีมวิจัยจากศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ที่ได้คิดค้นและพัฒนาเม็ดพลาสติกผสมสารต้านแบคทีเรียที่ใช้ได้ดีสำหรับทำขาเทียม เพราะช่วยต้านแบคทีเรียที่มากับเหงื่อไคลและความชื้น

และยังมีเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดมวลโมเลกุลสูง (UHMWPE) สำหรับข้อเข่าเทียมการพัฒนาขาเทียมจากพลาสติกที่มีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย (BANBAX Anti–Bacterial)

 

“กิจกรรมเพื่อสังคม ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของไออาร์พีซี เพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เราทำ จะไม่ใช่ทำเพราะต้องทำ แต่ทุกสิ่งล้วนมาจากใจของพวกเราทุกคน และต้องทำให้ดีที่สุด เกิดประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนมากที่สุด”
สุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นอกจาการสนับสนุนเม็ดพลาสติกผสมสารต้านแบคทีเรียให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ ที่มีผู้เข้ารับบริการไปแล้ว 978 คน รวม 1,250 ขาเทียมแล้ว ไออาร์พีซียังนำพนักงานจิตอาสาร่วมออกหน่วยทำขาเทียมกับมูลนิธิฯ ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเพิ่มความสุขใจให้พนักงานจาการได้เห็นผู้อื่นมีความสุขอีกด้วย

ล่าสุด โครงการ “From Bench to Community” ได้รับรางวัล “Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015” (AREA Awards 2015) ด้าน “Social Empowerment” จาก “Enterprise Asia” องค์กรอิสระที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ โดยมอบให้กับบริษัทหรือองค์กรในภูมิภาคเอเชียที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งได้มีการดำเนินโครงการด้านการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น

เห็นได้ว่า ไออาร์พีซีคือองค์กรที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโต สร้างผลกำไรควบคู่ไปกับการให้สิ่งดีๆ แก่สังคม เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนพร้อมๆกัน

 

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน