บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย กับพันธกิจที่ทางผู้บริหารวางไว้ว่าจะ “เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่คำนึงถึงความพร้อม และความสมบูรณ์แบบให้กับลูกค้า ด้วยแนวคิดที่พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจในทุกรายละเอียด”


ทำให้ในปีนี้ SC ASSET ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจาก 2 องค์กรชั้นนำ รางวัลแรกจากการประกาศผลรางวัลงานโฆษณาสร้างสรรค์ ในงาน “Adman Awards & Symposium 2015” ที่จัดโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ด้วยผลงานภาพยนตร์โฆษณา ชุด FARM RAK : An organic love story ซึ่งได้รับรางวัลประเภท Silver ในหมวด Activation & Event Marketing หมวดย่อย : Best Corporate CSR Event (Non Product / Non Commercial Based) ซี่งหมวดนี้จะต้องมีจุดมุ่งหมายที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมกับรางวัลประเภท Bronze ในหมวด Integrated Marketing Communication (IMC Campaign) ผลงานมาจากแคมเปญรณรงค์ที่ใช้การสื่อสารแบบผสมผสาน โดยมุ่งเน้นความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดำเนินกลยุทธ์สื่อสารได้อย่างโดดเด่น น่าสนใจ สดใหม่กลมกลืน และส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด

 


พร้อมกับรางวัลจากงาน The Marketing Events Awards 2015 ประเภทรางวัล Silver ในหมวด Best Consistency in Branding จัดโดย Lighthouse Independent Media ประเทศสิงคโปร์

 

รางวัลทั้งหมดนี้ จึงเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จ ในการตั้งใจสร้างสรรค์ “สังคมคุณภาพด้วยมิตรภาพที่อบอุ่น” เพราะเอสซี แอสเสท เชื่ออยู่เสมอว่า “บ้านที่ดี” ต้องไม่ใช่เพียงที่พักอาศัย แต่แวดล้อมไปด้วย “สังคมคุณภาพที่อบอุ่น” เพื่อให้แต่ละบ้านสามารถพูดคุยทักทาย อยู่ร่วมกันได้เสมือนเพื่อน และจะส่งต่อความเป็น “เพื่อนบ้าน” ไปยังสังคมรอบข้างในที่สุด

 ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online