ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ IDE Center by UTCC นำทีมพันธมิตร อาทิ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) Innotech มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และบริษัท บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด มหาชน ตลอดจนทีมผู้ชนะจากการแข่งขันจากรายการ IDE Competition 2018 เข้าร่วมกิจกรรม MIT Innovation Deep Dive 2018 ณ สหรัฐอเมริกา เพื่อต่อยอดแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม และผลักดันนำเสนอผลงานสู่เวทีระดับนานาชาติ

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “กิจกรรม MIT Innovation Deep Dive 2018 เป็นกิจกรรมที่ทาง IDE Center by UTCC ได้นำทีมผู้ชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจที่มีความร่วมมือในการสร้างสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมตามแพลตฟอร์มของ MIT ได้แก่  MIT Enterprise Forum Thailand ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้เดินทางไปยังเมืองเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำทีมสตาร์ทอัพไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก พร้อมเปิดโอกาสทางธุรกิจ และเชื่อมโยงกับนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก

นอกจากนี้ยังได้นำพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนสัมผัสกับระบบนิเวศน์ทางผู้ประกอบการ Ecosystem ของ MIT ที่สามารถพัฒนาความร่วมมือจนสามารถสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นอย่างมากมายในโลกปัจจุบัน เพื่อนำมาร่วมมือผลักดันให้เกิดขึ้นจริงได้ในประเทศไทยตลอดจนภูมิภาคในอนาคต ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ MIT มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา และได้สร้างพันธมิตรเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เรียกว่า Ecosystem ดังกล่าว”

โดยทีมสตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกของไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ ทีม CMIT ROBOTICS สร้างแบบ Delta Robot ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเรียนรู้ทักษะการทำงานมนุษย์ และทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ ทีม Algeaba เทคโนโลยีการเลี้ยงสาหร่ายสำหรับ Future Feed ในอนาคต รวมถึงทีม Fresh and Green ผู้นำเทคโนโลยีเชิงลึกทางด้านวัสดุศาสตร์ ในการสร้างวัสดุย่อยสลายทางชีวภาพ เพื่อเคลือบผักผลไม้สำหรับส่งออกให้มีอายุยาวนานขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งทั้ง 3 ทีมได้เดินทางไปกับโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และพันธมิตรในเครือข่ายเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญของ MIT เพื่อต่อยอดแผนธุรกิจ รวมทั้งได้มีโอกาสนำเสนอแผนธุรกิจของตนเองในงาน Startup spotlight ที่จัดโดย MIT Enterprise Forum Cambridge อีกด้วย

“นอกจากการนำเสนอผลงานเเล้วทีมผู้ชนะยังได้เข้าอบรมกับบุคลากรมากประสบการณ์ทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพ และผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยตรง เช่น Perfect Pitch, Entrepreneurial Finance, Advisory Board เป็นต้น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ ขยายผล และพัฒนาธุรกิจของตนเองในส่วนของความร่วมมือในอนาคต วันนี้ทางท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ. ดร. เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์เข้าร่วมหารือกับ Bill Aulet Managing Director, The Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship & Professor of the Practice, MIT Sloan School เพื่อพูดคุยเรื่องความร่วมมือการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมต่อไป” รศ.ดร.เสาวณีย์ กล่าวเสริม

ทั้งนี้กิจกรรม IDE Competitions เป็นกิจกรรมการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจที่รวบรวมรายการการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจที่สำคัญไว้ ทั้งสิ้น 3 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันกะเทาะเปลือก การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม Global Social Venture Competition (GSVC) ในระดับภูมิภาคอาเซียน และการแข่งขัน MITEF Startup Competition Thailand ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับโลก ซึ่ง IDE Competitions เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ของ IDE Center by UTCC ภายใต้แนวทางการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสายพันธุ์ใหม่ในกระบวนการ IDE Accelerator เพื่อสร้างโอกาสและผลักดันให้ผู้ประกอบการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ และบ่มเพาะให้ผู้ประกอบสามารถเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดผลกระทบเชิงบวกที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer