ด้วยสถิติการเกิดอุบัติเหตุในไทยนั้น ช่วงต้นปี 2561 ที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยสถิติอุบัติเหตุระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 60 ถึง 3 ม.ค. 61 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,841 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 423 ราย ผู้บาดเจ็บ 4,005 คน ยังไม่นับรวมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้าน หรือการมีผู้ป่วยที่มีภาระเสี่ยงด้านโรคหัวใจ โรคสมอง ด้วยเหตุนี้จึงเกิดโครงการ “Alarm Center กู้ชีวิตฟื้นคืนชีพนำความรู้สู่ประชาชน” เพื่อขยายความรู้สู่ประชาชน

อัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

Phyathai Alarm Center เพราะคนไทยต้องมีความรู้พื้นฐานการช่วยเหลือชีวิต

อัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กล่าวว่า “เราพบว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดมักเกิดขึ้นได้ทุกวัน ไม่เลือกเวลา ไม่เลือกสถานที่ และในฐานะของลูกที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ ในฐานะพ่อที่ต้องดูแลลูกๆ หากเกิดขึ้นกับคนที่ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว การมีพื้นฐาน และรู้หลักในการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุด”

และที่สำคัญไปกว่านั้น ในฐานะที่โรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เป็นผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ ซึ่งมีความพร้อมทั้งทีมแพทย์ พยาบาล จึงได้ริเริ่มโครงการ Phyathai Alarm Center ขึ้น โดยโครงการนี้เน้นให้ความรู้พื้นฐานการช่วยเหลือชีวิต และการปฐมพยาบาลได้อย่างถูกวิธี มากกว่าการรอคอยความช่วยเหลืออย่างเดียว โครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าได้รับความรู้จากทีมที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญ

ด้านโรงพยาบาลพญาไท 2 เดินหน้าสู่ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการรักษา ที่พร้อมให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ โรคสมอง และผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุรุนแรง โดยผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าว ควรได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกวิธี เพื่อให้มีชีวิตรอด จึงได้นำโครงการที่คุณอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล มาต่อยอด

ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ และให้ความรู้

และในโอกาสครบรอบ 31 ปี จึงได้ร่วมกับบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) พันธมิตรทางธุรกิจด้านการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ เปิดโครงการ Alarm Center กู้ชีวิตฟื้นคืนชีพนำความรู้สู่ประชาชน” โดยให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการปั๊มหัวใจ (CPR) ให้แก่ประชาชนและกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของโรงพยาบาลฯ และบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) การฝึกอบรมจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากทีมแพทย์และพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ CAMTS ซึ่งเป็นมาตรฐานการเคลื่อนย้ายทางบกและทางอากาศ

สำหรับ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทศรีตรังฯ เราเป็นผู้นำด้านยางธรรมชาติแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทศรีตรังฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก

และในโอกาสครบรอบ 31 ปี จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท 2 ในการจัดโครงการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีพื้นฐานความรู้ในด้านการช่วยเหลือครอบครัว และผู้อื่นในภาวะวิกฤต สำหรับโครงการนี้บริษัทฯ ให้การสนับสนุนถุงมือยางทางการแพทย์คุณภาพดีสำหรับการจัดทำอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ซึ่งมีประโยชน์และจำเป็นในการมีติดไว้ประจำบ้าน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการผลิตสื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุที่ไม่คาดคิด ที่เข้าใจง่าย อาทิ VDO Content การช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจวายเฉียบพลัน การปฐมพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหัก ช่วยชีวิตเด็กจมน้ำ การใช้อุปกรณ์ห้ามเลือด เป็นต้น

และด้านตำรวจท่องเที่ยวมีส่วนสำคัญที่ต้องดูแลประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ นอกเหนือจากการดูแลให้ประชาชนปลอดภัยจากอาชญากรรม หรือสิ่งผิดกฎหมายแล้ว ในฐานะตำรวจท่องเที่ยวมีหน้าที่ให้บริการพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ และในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ ความรู้ขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือถือเป็นสิ่งสำคัญ

วันนี้จึงได้นำตำรวจท่องเที่ยวจำนวน 45 นาย เข้ารับการอบรมหลักสูตรปั๊มหัวใจหรือ CPR และถือเป็นหน่วยงานนำร่องที่นำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อดูแลทุกข์สุขให้กับประชาชน และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer