ธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรมสรรพากรและสถาบันการเงิน ร่วมผนึกกำลังพัฒนาระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (eDonation) โดยบริจาคผ่าน Mobile Banking หรือ QR Code เพิ่มความสะดวกในการบริจาคเงินและได้รับการลดหย่อนภาษีอย่างถูกต้อง โปร่งใส และรวดเร็ว สร้างความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานรับบริจาค สอดคล้องกับนโยบาย Cashless Society ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม นี้ โดยมีนางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Legal and Control Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนธนาคารร่วมงานแถลงเปิดตัวโครงการ eDonation ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายสีหนาท ล่ำซำ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Payments Product Development and Solutions ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ด้วยการก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมร่วมขับเคลื่อนระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรมสรรพากร และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพัฒนาระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (eDonation) ขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะอำนวยความสะดวกในการบริจาคเงินและได้รับการลดหย่อนภาษีอย่างถูกต้อง โปร่งใส และรวดเร็ว สำหรับการบริจาคให้แก่หน่วยรับบริจาคตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร เช่น วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา และองค์กรการกุศลอื่นๆ รวมถึงเป็นการสร้างความโปร่งใสและธรรมมาภิบาลที่ดีให้แก่หน่วยรับบริจาคและภาคการเงินไทยอีกด้วย

โดยผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาค สามารถบริจาคผ่านช่องทาง Application SCB EASY หรือ Mobile Banking ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ โดยในระยะแรกมีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ 6 ธนาคาร ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ทหารไทย ธ.มิซูโฮ ธ.ออมสิน ซึ่งเริ่มให้บริการได้แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 และในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 จะมีเพิ่มเติมอีก 3 ธนาคาร ได้แก่ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงศรี และธ.ธนชาต ทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถเลือกใช้ Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยบริจาคผ่าน QR Code และแจ้งความประสงค์ให้นำไปลดหย่อนภาษีได้ทันที โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือใบอนุโมทนาบัตร และยังได้รับการพิจารณาคืนเงินภาษีที่รวดเร็วอีกด้วย

นอกจากนี้ ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (eDonation) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากการนำเทคโนโลยีมาใช้และสนับสนุนการปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดีให้แก่หน่วยงานรับบริจาค เนื่องจากเป็นการรับเงินบริจาคเข้าบัญชีโดยตรง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center ของแต่ละธนาคาร หรือตรวจสอบรายชื่อหน่วยรับบริจาคที่อยู่ในระบบ eDonation ได้จาก website ของกรมสรรพากรอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer