ในปี พ.ศ. 2398 สยามประเทศได้ทำ ”สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง” เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีค้าขายกับประเทศอังกฤษและนานาประเทศมากยิ่งขึ้น จึงมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบเงินตราจากที่ใช้เหรียญกษาปณ์ให้มีความเป็นสากลมากขึ้น

ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นที่มาของการริเริ่มรนำ “เงินกระดาษ”เข้ามาใช้ในระบบเงินตราร่วมกับเงินตราชนิดอื่นๆ และเป็นที่มาของตำนานธนบัตรไทยซึ่งได้ผ่านการปรับเปลี่ยนหลายครั้งหลายคราผ่านอุปสรรคปัญหาเรื่องการผลิตนับครั้งไม่ถ้วนกว่าจะเป็น “ธนบัตรไทย” ที่ผลิตได้มาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

หนังสือธนบัตรไทย รัชกาลทื่ 4 – รัชกาลที่ 8

หนังสือธนบัตรไทย รัชกาลทื่ 4 – รัชกาลที่ 8 ขุมปัญญาตำนานเงินกระดาษฉบับแรกแห่งสยาม

เมื่อถึงปัจจุบัน การเสาะแสวงหาธนบัตรเก่าแต่ละฉบับมาสะสมนั้น ต้องมีความเพียรพยายามในการค้นคว้าข้อมูล และตระเวนไปประมูลธนบัตรตามที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ กว่าจะเก็บสะสมมาเป็นคอลเลคชั่นที่สมบูรณ์

โดยเฉพาะเงินกระดาษ หรือธนบัตรในยุคแรกๆ ของไทยบางฉบับแทบจะหาไม่พบ  หรือบางฉบับอาจมีการสูญหายไปบ้าง

ดังนั้น พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย หรือMOCA BANGKOK จึงอยากจะบันทึกรวบรวมธนบัตรเก่าที่เรามีอยู่ทุกฉบับ ทุกหมวด/เลขหมาย โดยมีเจตนามุ่งมั่นให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน  เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้การสะสมธนบัตรไม่อยากเน้นเพื่อการลงทุนเพียงอย่างเดียว

แต่อยากให้ผู้สะสมธนบัตรเกิดความรู้ ความสนุกสนาน สะสมแบบนักโบราณคดี สืบค้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยนั้นๆ ที่เกิดธนบัตรแต่ละแบบ มีเหตุการณ์ทางบ้านเมืองอย่างไรบ้าง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือธนบัตรไทย รัชกาลที่ ๔ – รัชกาลที่ ๘ นับเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามาก ทั้งการผลิตที่มีความพิถีพิถันในการจัดทำและออกแบบนำเสนอรูปภาพธนบัตรจากธนบัตรฉบับจริงอย่างครบถ้วน

และที่สำคัญได้ทีมนักเขียนและคณะที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธนบัตรได้ทุ่มเทและตั้งใจในการจัดทำเนื้อหาอย่างถูกต้อง

หนังสือธนบัตรไทย รัชกาลทื่ 4 – รัชกาลที่ 8

ธนาชาต ขอเป็นช่องทางในการสั่งจองให้แก่คนไทย

ด้าน สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

“ในฐานะที่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มีการให้บริการทางการเงินและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในโลกยุคดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ระบบการเงินก็มีการพัฒนาตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยเช่นกัน   เงินกระดาษหรือธนบัตรกำลังถูกแทนที่ด้วยเงินดิจิทัล”

แต่อย่างไรก็ดีธนบัตรหรือเงินกระดาษที่เราใช้อยู่มาอย่างยาวนาน ล้วนมีวิวัฒนาการและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ชวนศึกษา ธนชาต จึงขอเป็นช่องทางในการสั่งจอง หนังสือธนบัตรไทย รัชกาลที่ 4 ถึง รัชกาลที่ 8 ซึ่งเป็นคลังความรู้ที่ครบถ้วนในเนื้อหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์การเงินการคลังของไทยที่ควรเก็บสะสม

เพราะจากความร่วมมือกับ MOCA BANGKOK ครั้งก่อน ลูกค้าของธนชาต ประชาชนทั่วไป และนักสะสมให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของหนังสืออันทรงคุณค่า มีเนื้อหาสาระของประวัติศาสตร์ธนบัตรไทยครบถ้วนสมบูรณ์ และยังสามารถส่งต่อองค์ความรู้นี้ให้แก่คนรุ่นหลังสืบไปได้ด้วย ซึ่งในครั้งนี้ธนชาตได้เป็นช่องทางการสั่งจองเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจได้เป็นเจ้าของหนังสือดีๆ ได้ง่ายขึ้น ในราคาพิเศษสุดเพียง 999 บาท จากปกติราคา 1,200 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561

หนังสือธนบัตรไทย รัชกาลทื่ 4 – รัชกาลที่ 8 ขุมปัญญาตำนานเงินกระดาษฉบับแรกแห่งสยาม สู่ธนบัตรยุคต้นรัตนโกสินทร์  ครบถ้วนข้อมูลทางประวัติศาตร์การเงินและการคลัง รูปภาพธนบัตรถ่ายทำจากฉบับจริงครบทุกแบบ ทุกรุ่น ทุกลายเซ็น สั่งซื้อได้ทางธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน