แบรนด์มีความสำคัญมากสำหรับกิจการต่างๆ แบรนด์ที่เข้มแข็งทำให้ธุรกิจมีความแตกต่างจากคู่แข่ง นอกจากนี้แบรนด์ยังทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องหมายของคุณภาพและยังทำให้เกิดความมั่นใจว่าทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจในคุณค่าและความคาดหวังที่ถูกกำหนดไว้ในแบรนด์ดีเอ็นเอ

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการจัดการและการสื่อสารที่เหมาะสมแล้ว แบรนด์ก็อาจจะไม่มีความสอดคล้องกลมกลืน และอาจถึงขั้นล้มเหลวในการสร้างผลกระทบต่อผู้คนที่เกี่ยวข้องได้

คุณอาจจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับบริษัทของคุณ เช่นเดียวกับพนักงานของคุณ แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าแบรนด์ของคุณมีความแข็งแกร่งมากน้อยเพียงใด จนกว่าลูกค้าที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทของคุณจะเข้าใจความหมายของแบรนด์ของคุณตามที่ “คุณต้องการ” อย่างถ่องแท้ จึงจะเป็นข้อสนับสนุนความแข็งแกร่งของแบรนด์ของคุณได้อย่างแท้จริง

ดังนั้น การสร้างสรรค์องค์ประกอบของแบรนด์ดีเอ็นเอ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจึงมีประโยชน์อย่างมาก โดยการคิดและบันทึกสิ่งที่เกี่ยวกับบริษัททั้งหมดไว้อย่างชัดเจน องค์ประกอบที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ให้ความรู้สึกที่แท้จริงต่อแบรนด์ของคุณแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ลูกค้าที่มีศักยภาพ ตลอดจนลูกค้าที่มุ่งหวัง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นกรอบอ้างอิงภายในองค์กรเมื่อต้องการวางแผนเพื่อไม่ให้ทุกคนที่ทำงานหลุดออกนอกกรอบ ตั้งแต่การใช้โซเชียลมีเดียและการทำการตลาดด้วยเนื้อหาไปจนถึงการออกแบบเว็บไซต์และการกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ

ต่อไปนี้เป็น 7 องค์ประกอบสำคัญของ แบรนด์ดีเอ็นเอ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

1. พันธกิจของบริษัท

พันธกิจเป็นการกำหนดว่าอะไรคือเป้าหมายโดยรวมเพื่อความอยู่รอดของบริษัทของคุณแล้วสื่อสารเป้าหมายดังกล่าวนี้ออกไป พันธกิจจะระบุจุดที่บริษัทเป็นอยู่ บอกถึงเป้าหมายโดยรวมที่บริษัทพยายามทำให้สำเร็จ ซึ่งสามารถดำเนินการอย่างกว้างๆ หรือเฉพาะเจาะจงตามแบบที่คุณชอบ รวมถึงทำให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงแรงผลักดันต่างๆ เพื่อมุ่งไปยังเป้าหมายของคุณด้วย

ต่อไปนี้คือตัวอย่างพันธกิจที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคุณในการสร้างสรรค์พันธกิจของคุณ ซึ่งมีทั้งแบบเป็นข้อความและในแบบที่เป็นข้อๆ ดังตัวอย่าง

ไมโครซอฟท์:“พันธกิจของไมโครซอฟท์  คือ ทำให้ผู้คนและธุรกิจทุกหนทุกแห่งบนโลกตระหนักถึงศักยภาพที่มีอยู่เต็มเปี่ยมของพวกเขา”

บีบีซี: “ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นด้วยโปรแกรมและบริการที่ให้ความรู้ การศึกษา และความบันเทิง”

กูเกิล: “พันธกิจของกูเกิล คือการจัดการข้อมูลบนโลกนี้ให้ใช้งานได้ง่ายอย่างเป็นสากลและเกิดประโยชน์”

เคเอฟซี:  “ยึดมั่นรักษาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการระดับสากล เช่นเดียวกับบริษัทแม่อย่าง ยัม! แบรนด์สอิงค์ ที่ดูแลเครือข่ายร้านอาหารบริการด่วนทั่วโลก”

ยูนิโคล่“การเปลี่ยนแปลงเสื้อผ้า การเปลี่ยนแปลงความคิดวิถีเดิมๆ และการเปลี่ยนแปลงโลก โดยยูนิโคล่สร้างสรรค์เสื้อผ้าด้วยคุณค่าทางความคิดและเอกลักษณ์ เพื่อเติมเต็มชีวิตของผู้คนทั่วโลก โดยเสื้อผ้าของยูนิโคล่ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อคนทุกคน (Made for All) ไม่จำเพาะความแตกต่างของอายุ เพศ สาขาอาชีพ หรือสีผิว ทั้งนี้ สินค้าของยูนิโคล่มีความเรียบง่าย เอื้อกับคนทุกคน จึงทำให้ผู้สวมใส่สามารถนำแต่ละชิ้นมาจับแต่งให้เป็นสไตล์ของตนเอง”

โตโยต้า:

  1. สร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างเอเชียแปซิฟิก
  2. บรรลุการเป็นผู้นำในด้านความพึงพอใจของลูกค้า และในด้านสัดส่วนการตลาด
  3. กำหนดให้ความปลอดภัยเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดของกิจกรรมรากฐานของบริษัท สร้างสังคมที่มีคุณภาพโดยการทำกิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อสังคม

ไทยประกันชีวิต:

  1. มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในระดับสากล ที่เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ทุกชีวิต
  2. มุ่งมั่นสู่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจและเพิ่มคุณค่าให้กับทุกช่วงเวลาของชีวิต พร้อมตอบสนองและเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
  3. มุ่งมั่นสร้างบุคลากรให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นคู่คิดที่อยู่เคียงข้างลูกค้าและสังคม
  4. มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาระบบและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
  5. มุ่งมั่นเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีจิตอาสาด้วยการริเริ่มสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

 

2. เรื่องราวของบริษัท

บริษัทมีที่มาตั้งแต่เริ่มต้นจวบจนเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้อย่างไร ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด คือธุรกิจที่สามารถทำความฝันให้กลายเป็นความจริงได้ และเป็นผลผลิตอันมหาศาลจากสินค้าที่ลูกค้าหลงใหลภายใต้ความทุ่มเททำงานหนัก  ซึ่งระยะเริ่มต้นของบริษัทมักจะเป็นช่วงที่เร่งสร้างคุณค่าและคุณภาพที่แท้จริง คุณต้องอธิบายเรื่องราวของคุณในแนวทางที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างจริงใจ และทำให้กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ดีเอ็นเอของคุณมองเห็นเรื่องราวในอดีตของธุรกิจของคุณ  มีความเข้าใจในคุณค่าหลักและค่านิยมของบริษัทที่ทำให้บริษัทของคุณเป็นในปัจจุบัน

3. ค่านิยม

ทุกบริษัทมักให้ความสำคัญและใส่ใจในบางสิ่งบางอย่าง ค่านิยมของคุณคือการสื่อสารสิ่งนั้นออกไป ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า การทำงานอย่างโปร่งใส ความใส่ใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ การตั้งมั่นในความซื่อตรง ตลอดจนการยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องมั่นใจว่า ทุกคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจของคุณรับรู้ว่า คุณมีค่านิยมและหลงใหลในสิ่งเหล่านั้น

สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ต้องระลึกไว้ในใจคือ ต้องมีความจริงจังและจริงใจต่อค่านิยมที่ถูกกำหนดขึ้น ค่านิยมของคุณไม่ควรถูกวางอย่างกว้างเกินไป ควรระบุให้เจาะจงชัดเจน คุณต้องมุ่งเน้นที่ค่านิยมซึ่งบริษัทของคุณสามารถแสดงเหตุผลต่อการกระทำนั้นได้ อันเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการทำงานของบริษัทของคุณด้วย

4. กรณีศึกษา

เมื่อมีโอกาสนำเสนอโครงการที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการหรือการขายสินค้า หรือสิ่งอื่นใดที่ธุรกิจของคุณทำ คุณต้องแสดงให้กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ดีเอ็นเอของคุณเห็นว่าคุณปฏิบัติตามสิ่งที่คุณสื่อสารออกไป วิธีการที่ดีในการเข้าถึงภารกิจนี้ก็คือการยึดมั่นในค่านิยมของคุณและคัดสรรเรื่องราวที่แสดงว่าคุณทำงานตามกรอบของค่านิยมเหล่านี้จริงๆ อย่างเต็มศักยภาพ

5. การออกแบบ

ปัจจัยสำคัญของการออกแบบ คือการนำเสนอภาพบริษัทของคุณที่มีความสอดคล้องกับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งอยู่ภายใต้ชื่อบริษัทของคุณ นอกจากนี้ยังรวมถึงน้ำเสียงและลีลาของการนำเสนอ ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ชัดเจนและสัมผัสได้ว่า บริษัทของคุณนำเสนอความเป็นตัวตนของบริษัทออกไปอย่างไร แนวทางการออกแบบควรจะรวมไปถึงคู่มือในการใช้รูปแบบตัวอักษร สีและภาพ รวมทั้งการนำเสนอโลโก้และรูปแบบของภาพต่างๆ ที่ใช้ในวัสดุอุปกรณ์ของบริษัท

นอกจากนี้ต้องมีคำอธิบายสำหรับการออกแบบแต่ละแบบด้วย คุณต้องกำหนดรายละเอียดรูปแบบในการนำเสนอพร้อมเทคนิค เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าองค์ประกอบของการออกแบบเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปอย่างลวกๆ หรือความบังเอิญ แต่เป็นวิธีการที่ต้องการบอกบางสิ่งบางอย่างแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างตั้งใจภายใต้กรอบของแบรนด์ดีเอ็นเอ

6. แนวทางของน้ำเสียงและลีลาในการนำเสนอ

แนวทางของน้ำเสียงและลีลาในการนำเสนอจะอธิบายว่าบริษัทของคุณต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายและสังคมอย่างไร ซึ่งต้องมีความแตกต่างจากคู่แข่ง แม้ว่าดูภายนอกเหมือนว่าบางบริษัทอาจจะพูดคล้ายคลึงกัน แต่น้ำเสียงและลีลานั้นจะต้องทำให้ความรู้สึกเกี่ยวกับบุคลิกภาพของแบรนด์มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

คุณต้องเขียนแนวทางของน้ำเสียงและลีลาในการนำเสนอตลอดจนข้อความที่คุณต้องการสื่อสารออกไป ไม่ว่าจะเป็นความต้องการให้ดูเป็นมืออาชีพ มีความเป็นมิตร มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือ น้ำเสียงและลีลาที่คุณสื่อสารออกไปต้องสามารถบอกลูกค้าได้เกี่ยวกับค่านิยมและทัศนคติของบริษัทของคุณ และถ้าหากเกิดความสับสนขึ้นกับลูกค้าของคุณย่อมส่งผลกระทบต่อคุณ โดยทำให้ขาดความต่อเนื่องในการสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ต่อลูกค้าได้

7. สินค้าหรือบริการของคุณ

สินค้าหรือบริการของคุณต้องแสดงให้เห็นความรู้สึกที่ชัดเจนของข้อเสนอที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของแบรนด์ แม้ว่าคุณจะทำการระบุหรือเจาะจงบางสิ่งบางอย่างที่อาจดูเหมือนว่าแบรนด์ของคุณมีความพิเศษเหนือคู่แข่งแล้ว เนื้อหาก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องเพิ่มข้อเสนอทางธุรกิจที่แท้จริงของแบรนด์เข้าไปในชิ้นงานเหล่านั้นอย่างชัดเจนด้วย

ทั้งนี้ผู้เขียนแนะนำว่าทั้ง 7 องค์ประกอบของแบรนด์ดีเอ็นเอในบทความนี้ไม่ได้เป็นรูปแบบที่ตายตัว คุณยังสามารถเพิ่มองค์ประกอบอื่นเข้าไปได้อีก โดยคุณอาจจะสร้างสรรค์สิ่งที่ต้องการสื่อสารไปยังลูกค้าของคุณเพิ่มเติม  เช่น รางวัลที่คุณได้รับ องค์กรหรือหน่วยงานการกุศลที่คุณให้การสนับสนุน สภาพแวดล้อมของบริษัทของคุณ หรือสิ่งอื่นๆ ที่คุณคิดว่าจำเป็นและจะเพิ่มความโดดเด่นให้กับแบรนด์ของคุณ อันจะส่งผลดีต่อการกำหนดแบรนด์ดีเอ็นเอของธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

แล้วพบกับบทความที่น่าสนใจในประเด็นอื่นๆ ในฉบับหน้านะครับ!

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer