การเติบโตของสมาร์ทโฟน ได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซทั่วโลกเติบโตอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะประเทศจีน และกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แต่การเติบโตของสมาร์ทโฟน ผลักดันให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตทุกภาคส่วนหรือเปล่า อันนี้น่าสนใจ

ecommerceIQ ได้เชื่อว่าไม่ใช่ทั้งหมด และมองว่าการเติบโตของสมาร์ทโฟนกับการซื้อของสดผ่านออนไลน์ในรูปแบบ Online Grocery ต้องพึ่งพาความต้องการของลูกค้ามากกว่าอัตราการใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อเติบโต

ecommerceIQ ได้อ้างอิงผลสำรวจ “Nielsen: What’s Next in Ecommerce 2017” ที่พบว่าการใช้งานสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นของคนทั่วโลกไม่ได้แสดงถึงความต้องการต่อกลุ่มสินค้า FMCG หรือ online grocery ที่มากขึ้นแต่อย่างใด

เพราะความสัมพันธ์ระหว่างการซื้อของสดออนไลน์กับอัตราการใช้งานสมาร์โฟนนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศจากโลเคชั่นของสถานที่และพฤติกรรมผู้บริโภค

อย่างเช่นในประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีการใช้งานสมาร์ทโฟนสูง แต่กลับมีอัตราการซื้อของสดผ่านออนไลน์ต่ำกว่าประเทศฝรั่งเศส

จากห้างสรรพสินค้าในสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะมีโลเคชั่นใกล้สถานีรถไฟฟ้า เดินทางสะดวก ทำให้พฤติกรรมคนสิงคโปร์ นิยมไปห้างเพื่อซื้อสินค้าแทนการสั่งซื้อออนไลน์ และการไปห้างของคนสิงคโปร์นั้นยังเป็นกิจกรรมสำหรับการพักผ่อนอีกอย่างหนึ่งด้วย และพฤติกรรมนี้ยังเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

แต่ในแถบโซนยุโรป อย่างอังกฤษ การสั่งซื้อของสดผ่านช่องทางออนไลน์กลับกลายเป็นพฤติกรรมการจับจ่าของคนทั้งประเทศ หลังจากเทสโก้ ได้เปิดบริการเทสโก้ ออนไลน์ ในปี 2539 เพราะความสะดวกสบายไม่ต้องเดินทาง

นอกจากการช็อปของสดออนไลน์แล้วในส่วนหนึ่งของรายงาน Nielsen: What’s Next in Ecommerce 2017 ได้พูดถึงการเติบโตของอีคอมเมิร์ซในปี 2563 จะเติบโตมากถึง 20% จากการวัดการเติบโตในรูปแบบ Compound Annual Growth Rate :CAGR คิดเป็นมูลค่า 4ล้านล้าน USD เป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่า การเติบโตของกลุ่มสินค้า FMCG ทั้งหมด จากปัจจุบันยอดจำหน่ายอีคอมเมิร์ซผลักดันให้ธุรกิจค้าปลีกเติบโตพียง 10% อุตสาหกรรมค้าปลีกทั่วโลกเท่านั้น

ที่มา : ecommerceIQ / Marketeer เรียบเรียงอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer