บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS แบบครบวงจร โดย นางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป และ นางสาวแพร พันธุมวนิช ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป นำทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์และโซลูชั่นจัดงาน TUC Next Gen 2018 ภายใต้หัวข้อ Smart Location 4.0 โดยร่วมมือกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย รศ.ดร.วิชัย พันธนะหิรัญ ประธานบริหารหลักสูตร บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาส อาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิสารสนเทศแก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมงานอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer