Esri โชว์ศักยภาพ GIS ติดอาวุธเด็กไทยสร้างนวัตกรรม ในงาน TUC Next Gen 2018

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS แบบครบวงจร โดย นางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป และ นางสาวแพร พันธุมวนิช ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป นำทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์และโซลูชั่นจัดงาน TUC Next Gen 2018 ภายใต้หัวข้อ Smart Location 4.0 โดยร่วมมือกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย รศ.ดร.วิชัย พันธนะหิรัญ ประธานบริหารหลักสูตร บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาส อาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิสารสนเทศแก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่  WebsiteMarketeeronline.co / Facebookwww.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer