ธุรกิจประกันชีวิตกำลังแข่งขันกันอย่างหนัก  ทำอย่างไรที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ เป็นความท้าทายของการทำธุรกิจในโลกยุคใหม่ ที่ผู้นำองค์กรต้องมีความชัดเจน

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งนี้ประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา เปิดเผยว่าในครึ่งปีแรกของปี 2561 กรุงเทพประกันชีวิตมีอัตราเติบโตของเบี้ยประกันรับใหม่ประมาณร้อยละ 8 จากการคาดการณ์ของสมาคมประกันชีวิตไทย ที่ว่าปีนี้เบี้ยประกันชีวิตรับรวมจะเติบโตที่ร้อยละ 4-6 ตามสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตลาดประกันชีวิตในไทยที่ยังเติบโตได้อีกมาก

ประกอบกับนโยบายภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล ที่นำเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน

ดังนั้นกรุงเทพประกันชีวิตจึงได้ต่อยอดแนวคิดการดำเนินงานขับเคลื่อนธุรกิจโดยเน้นที่ 4 มุมมองหลักคือ

1. BE A LEADER  คือการพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น มีความคล่องตัวและทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งนำนวัตกรรมมาช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า

2. BE A PROFESSIONAL จับมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและช่องทางการขายเพื่อให้มีประสิทธิผลมากขึ้น มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องมือการขายต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการของตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของที่ปรึกษาการเงินร่วมกับพันธมิตร และมีขั้นตอนการอบรมอย่างมีระบบ

3. BE CUSTOMER CENTRIC ไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพประกันชีวิต ให้ครอบคลุมทุกการวางแผนการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า   

4. BE INNOVATIVE ในยุคที่โลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น กรุงเทพประกันชีวิตได้พัฒนาแอปพลิเคชันหลากหลายเพื่อให้พนักงาน ตัวแทน และลูกค้า ได้ใช้งานสะดวกสบายมากที่สุด

 

วันนี้กรุงเทพประกันชีวิตได้เปิดตัวแคมเปญ บีแอลเอ FA 3B อย่างเป็นทางการด้วยแนวคิด “จะยอมให้โชคชะตากำหนด หรือกำหนดชีวิตตัวเอง” ซึ่งการสื่อสารในแคมเปญนี้มีที่มาจากเรื่องจริงของลูกค้าผู้ที่ไม่เชื่อในโชคชะตา การจะทำตามเป้าหมายที่ตนเองต้องการหรือการประสบความสำเร็จ จะเกิดขึ้นได้เมื่อเริ่มวางแผนการเงิน

ดังนั้นที่ปรึกษาการเงินผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาการเงินบีแอลเอ FA 3B จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล ให้คำปรึกษาและช่วยวางแผนการเงินตามเป้าหมายให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ ร่วมผนึกกำลังกับ 3 พันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ กรุงเทพประกันชีวิต กรุงเทพประกันภัย และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง ร่วมกัน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ที่ปรึกษาการเงิน ให้มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ทันสถานการณ์ต่างๆ ของโลกที่เปลี่ยนไป รวมถึงพัฒนาเครื่องมือการขายเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และความแม่นยำในการวางแผนการเงินให้แก่ลูกค้า

เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคดิจิทัล ยังได้ออกแอปพลิเคชันใหม่เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของตัวเอง เช่น ประวัติและสถานะการเคลม ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ และรับทราบกิจกรรมพิเศษประจำเดือนจากกรุงเทพประกันชีวิตได้ง่ายดายยิ่งขึ้นผ่านสมาร์ทโฟน กับแอปพลิเคชัน BLA Happy Life และเพิ่มช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ BangkokLife Assurance เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของกรุงเทพประกันชีวิต

ปัจจุบันกรุงเทพประกันชีวิตมีตัวแทนทั้งหมดประมาณ 16,000 คน มีการขายผ่านธนาคาร 70% ขายผ่านตัวแทน 20% อื่นๆ 8% โดยตั้งเป้าไว้ว่าช่องทางตัวแทนต้องเพิ่มให้ได้ประมาณ 40% ช่องทางอื่นๆ เช่น ออนไลน์ต้องเพิ่มเป็น 20% ที่เหลือประมาณ 40% ขายผ่านธนาคารและจากมาร์เก็ตแชร์ที่อยู่ในอันดับที่ 7 จะต้องขึ้นไปเป็นผู้นำตลาดให้ได้เร็วที่สุด

 

ประวัติผู้บริหารคนใหม่
ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ อายุ 62 ปี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก Master of Business Administration จากมหาวิทยาลัยเซาท์อีสเทิร์น โอคลาโฮมา สเตท (Southeastern Oklahoma State University) สหรัฐอเมริกา

ก่อนจะได้ร่วมงานกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ท่านยังได้รับการแต่งตั้งจากการทำงานในสมาคมประกันชีวิตไทยมากมาย อาทิ กรรมการบริหารและอุปนายกฝ่ายการตลาด และกรรมการบริหารและอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมประกันชีวิตไทย เป็นต้นอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer