รับตลาดสัตว์เลี้ยงโต “รพส.ทองหล่อ” จับมือ “รพส.ฉลอง ภูเก็ต” ปรับโฉมเป็น รพส.ทองหล่อ ฉลองภูเก็ต

ในปัจจุบันสัตว์เลี้ยงอย่าง น้องหมา น้องแมว รวมถึง กระต่าย นก หนู งู เต่า ไก่ และอื่นๆ ได้กลายเป็นที่รักคนประชนชาวไทยมากขึ้น และตามที่กรมปศุสัตว์ได้แจ้งไว้ในปี 2560 มีสัตว์เลี้ยงมากถึง 13.2 ล้านตัว โดยคาการณ์ว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 13.7 ล้านตัว โดยแบ่งเป็นสุนัข ถึง 61% แมว 24% และสัตว์เลี้ยงอื่นๆอีก 15%

ส่งผลให้ตลาดสัตว์เลี้ยงไทยเตอบโต โดยในปี 2560 มีมูลค่าสูงถึง 29,300 ล้านบาท และในปี 2561 คาดการณ์ว่าจะเติบโตอีก 10% จะมีมูลค่า 32,230 ล้านบาท

ตลาดสัตว์เลี้ยงไทย โตจากคนโสดเยอะขึ้น 

จากตัวเลขดังกล่าวเห็นได้ว่าสัตว์เลี้ยงได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตคนไทยมากขึ้น ทั้งในด้านความรู้สึกและความผูกพันธ์ นอกจากนี้ ปัจจัยหลักๆ ยังคงมาจากการที่จำนวนคนโสดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นขึ้น ประกอบกับคนไทยที่มีอายุยืนเยอะขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการสัตว์เลี้ยงเพื่อมาเติมเต็มความสุขของตัวเองที่มากขึ้น

นอกจากนี้ยังเกี่ยวเนื่องในด้านปัจจัยเรื่องจำนวนคนแต่งงานน้อยลง และการอยู่แบบเป็นคู่ในเพศเดียวกันเยอะขึ้น ทำให้ต้องการสัตว์เลี้ยงเพื่อมาเติมเต็มชีวิต

โดยสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดยังคงเป็นสุนัขหลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่ ปอม, ชิวาว่า, โกลเด้น, ไซบีเรียน, ดอกี้ และลาบาดอ เป็นต้น

นอกจากนี้ ด้านอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เป็น Segment ที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละปีโตขึ้นเฉลี่ยปีละ 20-30% เป็นผลมาจากการที่กลุ่มคนรักสัตว์นิยมเลี้ยงเสมือนลูก เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว จึงได้เลือกอาหารที่ดีขึ้นและมีราคาที่พรีเมี่ยมมากขึ้น รวมทั้งยังส่งผลให้คนกลุ่มนี้เลือกสินค้าสำหรับสัตว์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นส่งผลให้ Segment ดังกล่าวโตตาม

ขณะเดียวกัน สถานพยาบาลสัตว์ ในแต่ละปีโตเฉลี่ย 10% เป็นผลจากการมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ดีขึ้น ประกอบกับความรู้ความสามารถของสัตวแพทย์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สัตว์เลี้ยงมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น

นอกจากนี้การมีสถานที่และที่พักอาศัยสำหรับสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรม หรือคอนโดที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนตลาดให้เติบโตมากขึ้น

ผนึกกำลัง ปรับโฉมสู่ รพส.ทองหล่อ ฉลองภูเก็ต

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อได้เห็นถึงโอกาสดังกล่าว จึงเดินหน้ารับตลาดที่เติบโต โดยเดินหน้าขยายธุรกิจด้วยการร่วมทุน ประเดิมร่วมทุนกับ “โรงพยาบาลสัตว์ฉลองภูเก็ต” โดยปรับโฉมการการบริหารและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ฉลองภูเก็ต” พร้อมทั้งเดินหน้าเจรจาพันธมิตรเพิ่มโดยใช้โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ฉลองภูเก็ต เป็นต้นแบบ

สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กล่าวว่า   

“การร่วมทุนระหว่างโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ และโรงพยาบาลสัตว์ฉลองภูเก็ต เกิดขึ้นจากการที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อยังไม่มีสาขาในภาคใต้ อีกทั้งยังเล็งเห็นว่าโรงพยาบาลสัตว์ฉลองภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มีศักยภาพ เปิดให้บริการในภูเก็ตมานาน เข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่ รวมทั้งมีฐานลูกค้าประจำอยู่แล้ว”

เมื่อได้มาร่วมทุนกับโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อที่มีประสบการณ์และมีระบบการบริหารจัดการที่ดีจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

สำหรับการร่วมทุนดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 โดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 51% และโรงพยาบาลสัตว์ฉลองภูเก็ต ถือหุ้น 49% และโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อได้เข้าไปร่วมดูแลระบบการบริหารจัดการภายใน มีการนำระบบไอทีเข้าไปสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ

โดยเฉพาะเวชระเบียนของสัตว์ที่เข้ามารับบริการ ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บข้อมูลมีความเป็นระบบและสามารถนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์การรักษาและใช้งานได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรโดยฝึกอบรมเพื่อเสริมความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น

ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อขยายธุรกิจด้วยการร่วมทุนกับโรงพยาบาลสัตว์อื่น โดยได้ใช้จุดแข็งและความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์มายาวนาน และการมีทีมสัตว์แพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ รวมทั้งมีเครื่องมือและอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงที่มีมาตรฐาน เข้าไปบริหารโรงพยาบาลสัตว์ฉลองภูเก็ต

สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ฉลองภูเก็ต ก็นับว่ามีวิสัยทัศน์ที่ดีและสอดคล้องที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกัน ดังนั้นเมื่อทั้ง 2 แห่งมาจับมือกัน ทำให้มั่นใจว่าการร่วมทุนครั้งนี้จะทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นในอนาคต ซึ่งนอกจากโรงพยาบาลสัตว์ฉลองภูเก็ต แล้ว เรายังมีแผนที่จะร่วมทุนกับโรงพยาบาลสัตว์แห่งอื่นเพิ่มเติม  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อสรุป โดยจะนำโมเดลธุรกิจของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ฉลองภูเก็ต มาใช้เป็นต้นแบบ

สุดท้ายด้านภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อว่า ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาของปีนี้ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อมีรายได้อยู่ที่ 560 ล้านบาท ซึ่งมาจากการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเติบโตของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่แล้ว คาดว่าจะทำให้รายได้ตลอดทั้งปีนี้อยู่ที่ประมาณ 750 ล้านบาท และคาดการณ์รายได้ในปี 2562 ไว้ที่ประมาณ 860 ล้านบาท


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่  WebsiteMarketeeronline.co / Facebookwww.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer