ผลสำรวจและการประเมินมากมายออกมาตรงกันว่าแต่ละวันเราใช้เวลาไปกับ Social Media รวม ๆ แล้วหลายชั่วโมง ทั้งเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของญาติมิตรและข่าวสารต่างๆ จากปริมาณ Post มากมายทำให้มีไม่กี่ Post ที่สามารถดึงดูดความสนใจของเราได้ โดยหนึ่งในนั้นคือ Video เพราะไม่ต้องเปลืองเวลาทำความเข้าใจมาก

นี่จึงเป็นเหตุให้แบรนด์และสำนักข่าวหันมาให้ความสำคัญกับ Video กันมากขึ้น โดยต่อไปนี้คือวิธีปั้นเนื้อหาที่เป็นภาพเคลื่อนไหวให้ดังจนใครต่างๆ ต้องหยุดเลื่อนนิ้วไปมาและ Click เข้าไปดู

ใช้มุมกล้องแบบ First Person : อย่างที่รู้กันว่า Millennial หรือคนอายุ 35 ปีลงมาคือประชากรกลุ่มใหญ่สุดของโลกยุคปัจจุบัน และส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้จะหลงตัวเองหรือสนใจแต่กับเรื่องตัวเองซึ่งเป็นที่มาของอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า Me Generation เห็นได้จากการชอบถ่ายรูปตัวเอง (Selfie) จากมุมบนเหนือหัว (Over Head Shot) หรือมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (First Person View) เมื่อทำกิจกรรมต่างๆ จึงส่งผลเป็นลูกโซ่ให้ Video ผ่านมุมกล้องเหล่านี้เต็ม Social Media ทุก Platform ดังนั้นหากอยากให้ Post ของแบรนด์เตะตานี่คือเรื่องแรกที่ควรลองปรับเปลี่ยนสำหรับ Video Content

เปิดโอกาสให้ความเงียบทำงาน : แม้เป็นการสื่อสารที่ไม่ครบองค์ประกอบ แต่ Video ที่มีเฉพาะภาพกับคำบรรยายสั้นๆ ปราศจากเสียง ก็เป็นภาพเคลื่อนไหวที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่เห็นอยู่เป็นประจำ จากสภาพการณ์ดังกล่าวแบรนด์จึงจำเป็นต้องใช้ความเงียบให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยภาพที่เห็นแล้วสื่อความหมายได้ทันทีพร้อมเสริมด้วยข้อความที่กระชับและได้ใจความ ขณะเดียวกันก็คควรกระตุ้นให้ Click เข้าไปดู เมื่อ Click เข้าไปแล้วต้องตรึงความสนใจให้สามารถดูไปจนจบและน่าส่งต่อด้วย เพราะหากทำได้รับประกันเลยว่าความดังที่หวังไว้อยู่ไม่ไกลแน่นอน

ดูไม่นานต้องรู้เรื่อง : เคล็ดลับถัดมาที่ช่วยส่งให้ Video Content ของแบรนด์ ถูก Click เข้าไปดูและมีแนวโน้ม ‘ปัง’ ได้ไม่ยากคือ ต้องกระชับ ใช้เวลาดูไม่นานก็เข้าใจหลักใหญ่ใจความที่ต้องการสื่อ และจะดีขึ้นไปอีกถ้าสามารถทำให้ว๊าวได้ก่อนครบ 1 นาที เพราะอย่างที่รู้กันว่า ด้วยปริมาณข้อมูลข่าวสารมหาศาลที่โถมเข้าใส่ในแต่ละวันทำให้สมาธิของเราสั้นลงจึงจดจ่อกับอะไรไม่ได้นาน ประกอบกับเมื่ออยู่บน Online Platform และ Social เราสามารถกด Skip ผ่านไปได้เลย ดังนั้น Content ที่ผ่านตาเข้าจึงต้องเรียกความสนใจได้ทันที ซึ่ง Youtube ปรับรูปแบบโฆษณาแล้ว ด้วยการใส่ Video โฆษณายาวเพียงไม่กี่วินาทีปะหน้า Content ที่ผู้ใช้ต้องการรับชม หรือหนังโฆษณายาว 30 วินาที ถึง 1 นาทีที่สามารถ Skip ได้หลังผ่านช่วง 5 วินาทีแรกไปแล้ว

มองแล้วงบไม่บานปลาย : เมื่อยุคสมัย เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป แบรนด์และรูปแบบของหนังโฆษณาจึงต้องเปลี่ยนตามไปด้วย โดยกับปัจจุบันที่การมีสมาธิจดจ่อและหนังโฆษณาสั้นลง นั่นหมายความว่าแบรนด์ เอเยนซีและทีม Production ทำหนังโฆษณาต้องควรคิดร่วมกันว่า หนังโฆษณาแต่ละตัวต้องสามารถปรับเปลี่ยน ตัดต่อใหม่ได้อยู่เสมอ ทั้งเพื่อกระตุ้นความสนใจและใส่ข้อมูลเสริมเพิ่มได้ ดังนั้นทุกฝ่ายต้องมีการตกลงและเตรียมค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้า เพื่อตัดปัญหางบบานปลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกับแบรนด์หรือบริษัทเล็กที่มีงบประชาสัมพันธ์ไม่มาก แต่อยากให้ Video Content บนสื่อ Social มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนถ้างบจำกัดจริงๆ การทำ Video แบบกระชับแต่สื่อได้ตรงประเด็นก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ /marketingprofs