บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เผยแผนงานปี 2561 ตั้งเป้ายอดจองจากธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายจำนวน 31,000 ล้านบาท พร้อมเตรียมงบลงทุนในปีนี้จำนวน 13,000 ล้านบาท ทั้งนี้ยังได้เผยถึงภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2560 ที่ผ่านมามีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปี  2559

อดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงฐานะการเงินของบริษัทนะสิ้นปี 2560 ดังนี้ “บริษัทวีนี่กู้สุทธิจำนวน 43,500 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 87%และมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยอยู่ที่ 2.35% โดยในปี 2560 บริษัทมีรายจ่ายด้านการลงทุนประมาณ 15,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ 11,000 ล้านบาท เนื่องจากซื้อที่ทำบ้านจัดสรรเพิ่ม 1,000 ล้านบาทและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าเพิ่ม 3,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นรายจ่ายในการซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยประมาณ 8,000 ล้านบาท และรายจ่ายในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าประมาณ 7,000 ล้านบาท”

สำหรับปี 2561 แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ได้เตรียมงบลงทุนไว้ทั้งหมดประมาณ 13,000 ล้านบาท ประกอบด้วยงบสำหรับ การซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย 7000 ล้านบาทและงบลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าอีกจำนวน 6000 ล้านบาท ในส่วนการระดมทุนนั้น มีแผนที่จะออกหุ้นกู้จำนวนไม่ต่ำกว่า 14,000 ล้านบาทและคาดว่าสิ้นปี 2561 นี้ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จะมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนดูในระดับใกล้เคียงกับสิ้นปี 2560

สำหรับเป้าหมายในปี 2561 นี้ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ตั้งเป้ายอดขาย (Booking) รวม 31,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าเดิม 19% (เป้าปี 2560 อยู่ที่ 26,000 ล้านบาท) โดยราคาเฉลี่ยต่อยูนิตที่จะขายในปี 2561 เท่ากับ 7.0 ล้านบาท(ปี 2560 ราคาเฉลี่ยต่อยูนิตอยู่ที่ 7.5 ล้านบาท) และยอดโอนกรรมสิทธิ์มูลค่ารวม 33,000 ล้านบาท และหากแบ่งสัดส่วนยอดขาย (มูลค่า) ของปี 2561 จำแนกได้ดังนี้ บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 68%, ทาวน์เฮ้าส์ 9% และคอนโดมิเนียม 23% และในส่วนของแผนการลงทุนในการซื้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตในทำเลต่างๆเขตกรุงเทพฯปริมณฑล และต่างจังหวัด งบประมาณรวม 7,000 ล้านบาท

ด้านภาวะตลาดที่อยู่อาศัยปี 2560 ตัวเลขของบ้านจดทะเบียนประเภทจัดสรรตั้งแต่ ม.ค.-พ.ย. 2560 มีจำนวนรวมทั้งหมด 82,283 หน่วย ลดลง 17.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลา 11 เดือนของปี 2559 (มีจำนวน 100,179 หน่วย)หากประมาณการบ้านที่จดทะเบียนเพิ่มเฉพาะที่จัดสรรทั้งปี 2560 จำมีจำนวนรวมประมาณ 90,030 หน่วยลดลง 14.0% เมื่อเทียบกับปี 2559 (จำนวนอยู่ที่ 104,628 หน่วย)

หากพิจารณาจำแนกตามประเภทใน 11 เดือนของปี 2560 และประมาณการทั้งปี เป็นดังนี้

.

  1. บ้านเดี่ยว : 11 เดือนแรก ปี 2560 มีจำนวน 11,155 หน่วย ลดลง 5.2% เมื่อเทียบกับปี 59 (11,772 หน่วย)ด้านประมาณการทั้งปี 60 มีจำนวน 12,200 หน่วย ลดลง 4.2% (ปี 59 มีจำนวน 12,736 หน่วย)
  2. บ้านแฝด : 11 เดือนแรก ปี 2560 มีจำนวน 2,029 หน่วย เพิ่มขึ้น 21.9% เมื่อเทียบกับปี 59 (1,665 หน่วย)ด้านประมาณการทั้งปี 60 มีจำนวน 2,330 หน่วย เพิ่มขึ้น 23% (ปี 59 มีจำนวน 1,895 หน่วย)
  3. ทางน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ : 11 เดือนแรก ปี 2560 มีจำนวน 15,184 หน่วย ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับปี59 (15,538 หน่วย) ประมาณทั้งปี 60 จะมีจำนวน 16,600 หน่วย ลดลง 3.0% (ปี 59 มีจำนวน 17,111 หน่วย)
  4. คอนโดมิเนียม : 11 เดือนแรก ปี 2560 มีจำนวน 53,915 หน่วย ลดลง 24.3% (ปี 59 มีจำนวน 71,204 หน่วย)ประมาณทั้งปี 60 มีจำนวนรวม 58,900 หน่วย ลดลง 19.2% เมื่อเทียบกับปี 59 (ปี 59 มีจำนวน 72,886หน่วย)

.

สำหรับภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ประเมินการเติบโตอยู่ที่ 5-8% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560ที่ผ่านมา