นายสำมิตร สกุลวิระ (ขวา) ประธานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เป็นผู้แทนธนาคารเข้ารับรางวัล SMEs Excellence Awards 2018 ประเภท Platinum Award และ Gold  Awards ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับ SME ในกลุ่มธุรกิจประเภทบริการ จากนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสถาบันการเงินที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการลูกค้าให้มีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน สะท้อนให้เห็นการให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมกลุ่ม SMEs ที่เป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการนี้ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจที่ธนาคารได้รับรางวัลสูงสุดจากประเภทธุรกิจบริการ ประกอบด้วยบริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งได้รับรางวัล Gold  Awards และ บริษัทมาร์โค่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งได้รับรางวัล Platinum Awards  ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน