จากรายงานล่าสุดโดยองค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) ว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศในอาเซียนที่มียอดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงสุด นับเป็นตัวเลขที่ประเทศไทยรวมถึงคนรุ่นใหม่ไม่อยากจะเห็นอีกต่อไปในอนาคต

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นั้นมีบทบาทสำคัญส่วนหนึ่งที่จะทำให้สถิติที่ไม่น่าชื่นชมนี้ถูกลบออกไป เนื่องจากโตโยต้าเป็นผู้ผลิตรถยนต์สู่ท้องถนน โดยโครงการ Toyota Campus Challenge โตโยต้า ถนนสีขาว ซึ่งได้จัดมาแล้วเป็นปีที่ 5 เพื่อปลูกจิตสำนึกแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแก่คนรุ่นใหม่ โดยเปิดให้นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ออกแบบแผนการประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อให้เกิดอุบัติเหตุน้อยลง สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยในปีนี้เป็นอีกปีที่โครงการมีจำนวนผู้ส่งแผนเข้าประกวดถึง 679 ทีม ทำลายสถิติใหม่ให้กับโครงการ Toyota Campus Challengeที่โตโยต้า ถนนสีขาว จัดมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี

Toyota Campus Challenge

นอกจากการทำแผนประกวดและการทำกิจกรรมที่ให้น้องๆ นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติจริงและเห็นผลจริงๆ แล้ว โตโยต้าได้มีการจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการสร้างสังคมไร้อุบัติเหตุในประเทศได้อย่างจริงๆ โดยมีวิทยากรมากฝีมือ อาทิ นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์  รองประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ผู้บริหารเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน นายแพทย์พรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) คุณเอกรัตน์ ธารสิริสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด คุณธนาธรณ์ โพดาพล  New Businesses Partnership Manager, Google คุณสิริชัย ธนาโชคสมบัติ Senior Creative Director, Dentsu Thailand คุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ Managing Director, Wink Wink เป็นแขกรับเชิญพิเศษ

Toyota Campus Challenge

จากโครงการที่มีระยะเวลาการแข่งขันถึง 6 เดือน บัดนี้โครงการ Toyota Campus Challengeโตโยต้า ถนนสีขาว ได้ผู้ชนะมาแล้ว ซึ่งทีมที่ชนะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสมาชิกได้แก่ นางสาวภัทริกา สาสนกูล, นางสาวธาราทิพย์ บุญสนิท, นายธนวัฒน์ สิงหเสนี และ นางสาวจริญา พร้อมสมบูรณ์ ซึ่งทีมเห็นปัญหาของทางเดินเท้าและทางเดินจักรยานของมหาวิทยาลัยที่ใช้เลนถนนเดียวกัน จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุในรั้วมหาวิทยาลัยอยู่บ่อยครั้ง

Toyota Campus Challenge

รู้จักโครงการ Toyota Campus Challenge ได้อย่างไร?

“มีทีมประชาสัมพันธ์จากโตโยต้ามาทำการประชาสัมพันธ์ให้เราได้ทราบที่ห้องเรียน เราจึงสนใจที่จะมีส่วนร่วมกับโครงการนี้มากๆ”

ตอนที่เข้ามา มีความคาดหวังอะไรกับโครงการนี้?

“พวกเรารู้สึกว่า ได้เรียนรู้วิชาประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้นำมาใช้จริงๆ เพราะเราไม่รู้ว่าการที่จะวางแผนการทำแคมเปญจริงๆ สักแคมเปญนั้นจะต้องทำอย่างไร แต่โครงการ Toyota Campus Challengeนั้นให้โจทย์เรามา ซึ่งมันมีกรอบกำหนดอยู่แล้วว่าถ้าเราทำงานประชาสัมพันธ์ขึ้นมาจริงๆ เราจะทำได้อย่างไร”

“อีกส่วนหนึ่งคือเราคาดหวังที่จะได้ปฏิบัติจริงๆ เพราะส่วนใหญ่เวลาเรียนในห้องเรียนเราจะได้เรียนรู้จากห้องเรียนซึ่งเป็นในเชิงทฤษฎีซะมากกว่า แต่ในโครงการนี้เราได้ลงมือทำจริงๆด้วย”

อะไรที่เรียนมาในห้องแล้วเราได้นำมาใช้จริงๆ ในโครงการ Toyota Campus Challenge?

“รู้สึกว่าการทำกลยุทธ์ในหลายๆ ด้านนั้นเราได้นำมาใช้ เพราะตอนแรกเรามองไม่ออกเลยว่าจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างไร อย่างเช่นเรื่องการทำ Story Telling ก็สามารถนำมาใช้ได้จริงๆ เพราะมันทำให้เกิดการทำตัว Mascot ออกมา แล้วไม่ใช่แค่วิชาที่เราได้นำมาใช้เท่านั้น เราได้นำเรื่องจิตวิทยาเข้ามาใช้ รวมถึงเรื่องสถาปัตย์ อีกด้วย เหมือนเวลาลงพื้นที่เราต้องมีความรู้เรื่องสถาปัตย์ เพื่อที่เวลาคุยกับอาจารย์เราจะสามารถสื่อสารได้ว่าจะทำอย่างไรบ้างจึงจะเกิดเป็นรูปธรรมจริงๆ ซึ่งเป็นการผนวกวิชาต่างๆมาใช้”

โครงการ Toyota Campus Challenge ให้คำแนะนำอะไรบ้างเวลาที่ต้องปฏิบัติจริงๆ

“โครงการให้คำแนะนำด้านการทำงาน เหมือนกับว่าเราได้ลงมือทำและเห็นภาพจริงๆ ซึ่งเรามักจะเจอปัญหาและ โจทย์ก็คือ เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ซึ่งโครงการช่วยให้คำแนะนำว่าปัญหาเหล่านี้จะต้องแก้อย่างไร”

อาจารย์ที่ปรึกษาของทีมน้องๆ มีส่วนสำคัญมากน้อยแค่ไหน?

“อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนสำคัญมากในความสำเร็จครั้งนี้ ด้วยความที่เราสนิทกับอาจารย์อยู่แล้ว อาจารย์ก็แนะนำในส่วนต่างๆ รวมถึงเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรก็จะขอคำแนะนำจากอาจารย์ ซึ่งเราได้นำความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงในงานของเรา”

นอกจากการได้ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นจากที่เราชนะการประกวดในครั้งนี้ โครงการ Toyota Campus Challenge จะมีให้ทำอะไรอีกบ้าง?

“โครงการจะให้ทำแผนต่อยอดเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อที่จะพัฒนาแผนงานของเราให้สมบูรณ์มากขึ้น”

จากตอนแรกที่ทำแผนงานนี้ขึ้นมา อยากเห็นผลลัพธ์อะไรที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้?

“อยากเห็นทางกายภาพที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆ เพราะในส่วนของโครงการที่เราทำนั้น ถือว่าเป็นปัญหาจริงๆ โดยแม้ว่าทุกคนจะเห็นว่าตรงจุดนั้นเป็นปัญหาจริงๆ แต่ยังไม่มีใครเข้ามาแก้ไข”

สำหรับทีมที่ชนะเลิศทาง Toyota ได้มอบรางวัล

 • ทริปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท
 • ทุนการศึกษา 100,000 บาท สำหรับนิสิตนักศึกษา             
 • ทุนสนับสนุน 30,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 • เงินสนับสนุน 100,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อยอด 6 เดือน
 • โอกาสสัมภาษณ์ฝึกงานที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1

 • ทริปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท
 • ทุนการศึกษา 80,000 บาท สำหรับนิสิตนักศึกษา             
 • ทุนสนับสนุน 20,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 • เงินสนับสนุน 100,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อยอด 6 เดือน

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2

 • ทริปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท
 • ทุนการศึกษา 50,000 บาท สำหรับนิสิตนักศึกษา             
 • ทุนสนับสนุน 10,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 • เงินสนับสนุน 100,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อยอด 6 เดือน
Toyota Campus Challenge

Toyota Campus Challengeได้จัดมาแล้วเป็นปีที่ 5 และ โตโยต้าก็รับปากแน่นอนว่าโครงการนี้จะกลับมา พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้มีส่วนในโครงการนี้ในปีหน้า


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน