สมุนไพรถือเป็นสิ่งมีคุณค่าที่ใช้กันมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณ เราใช้เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย บางกรณีใช้รักษาโรคต่างๆ แม้ในศาสตร์ความงาม  สมุนไพรจึงเป็นเหมือนสิ่งวิเศษที่คนในยุคก่อนนำมาใช้ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิต แม้ในยุคปัจจุบันที่วิวัฒนาการทางการแพทย์เจริญก้าวหน้า เราจะเห็นได้ว่าสมุนไพรก็ยังมีบทบาทที่ดีต่อการดำรงชีพของคนเราในสังคม

เช่นเดียวกับ ดร. เชาว์วัจน์ พาณิชย์เสรีวิศิษฐ์ เจ้าของและผู้ก่อตั้ง บ. ทาวรัส ไทย กรุ๊ป จำกัด ( www.taorusthaigroup.com) ที่เป็นผู้หนึ่งที่มองเห็นคุณค่าของสมุนไพรทั้งศึกษาและเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงคุณค่าของสมุนไพรแต่ละชนิด จนหยิบมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่ได้ผลดี ทั้งการบำรุงดูแลร่างกายให้แข็งแรง และปรับสมดุลให้เข้ากับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนเราในยุคปัจจุบัน

“คือผมมองว่าสมุนไพรเป็นของที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่คนเราได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว  ยุคนี้เราก็นำองค์ความรู้นั้นมาใช้อยู่ สมุนไพรแต่ละชนิดมีคุณค่าที่แตกต่างกัน เราต้องเข้าใจและรู้จักนำมาใช้ บางอย่างช่วยบำรุงร่างกาย  บางอย่างใช้รักษา บางอย่างใช้เพื่อความงาม สมัยนี้หลายคนก็เดินกลับไปสู่ธรรมชาติมากขึ้น คือหมายถึงใช้ชีวิตให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติ ทั้งการอยู่การกิน การใช้ชีวิตด้านอื่นๆ การนำศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสมุนไพรมาใช้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าย้อนกลับไปสู่ธรรมชาติ”

“วิวัฒนาการของสมุนไพรเองก็เติบโตตาม การผลิตสมุนไพรในยุคนี้มีความทันสมัยมากขึ้นแล้ว ไม่ต่างจากยาแผนปัจจุบันเลย ทั้งขั้นตอนการผลิต การทำวิจัยทดลองก่อนนำมาใช้ มีการรับรองมาตรฐาน คนที่นำไปใช้ก็รู้สึกสบายใจ ว่าปลอดภัย”

“อย่างตัวผมเองที่ทำธุรกิจด้านสมุนไพรก็จะทำความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ การนำสมุนไพรมาใช้ต้องคำนึงถึงมาตรฐานต่างๆ เพราะสิ่งเหล่านี้คือการดูแลสุขภาพของผู้ใช้ ทุกอย่างที่ออกไปต้องมั่นใจว่าดีและปลอดภัย มีมาตรฐานรับรองได้อย่างดี แต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องทำการศึกษาและเข้าใจแต่ละชนิดว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง ”

ดร. เชาว์วัจน์ พาณิชย์เสรีวิศิษฐ์

เกือบ 1 ปีกับการจับธุรกิจสมุนไพร งานนี้นอกจากความเข้าใจในตัวสมุนไพรที่หลากหลายชนิดแล้ว  ยังเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้มากขึ้น และทำให้มีกระแสตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคมากขึ้นอีกด้วย

 

“ คุณค่าของสมุนไพรมีมาก ผู้บริโภคก็ต้องมีความเข้าใจและมีข้อมูลมากขึ้น  ในฐานะผู้ผลิตก็ต้องเข้าใจผู้ใช้ด้วย  คนเราปัจจุบันใช้ชีวิตที่ผิดมากๆ ทั้งการกินการนอน และชีวิตในด้านอื่นๆ จึงทำให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย ส่งผลถึงร่างกายระบบประสาท สมอง สายตา ร่างกายที่ต้องการการฟื้นฟู นี่คือปัญหาที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต สมุนไพรก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ อาทิ คนปัจจุบันนี้นอนน้อยมาก เชื่อหรือไม่ว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอนี่อาจเป็นปัญหาสุขภาพได้  นานวันก็อาจส่งผลเสียต่อชีวิตของเราได้ นี่แค่เรื่องเดียวนะ ทีนี้ก็มาดูว่าสมุนไพรอะไรที่ช่วยส่งเสริมให้คนเราพักผ่อนนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นมีตัวไหนบ้าง แบบนี้คือกรณีตัวอย่างแรกที่ผมใช้เป็นข้อมูล พื้นฐานและต่อยอดให้เข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพร ว่าปัญหาแบบนี้สมุนไพรจะแก้ปัญหานี้ของคนเราได้อย่างไร มีสมุนไพรตัวไหนบ้าง”

“ตอนนี้ “ทาวรัส” เองถือว่าได้ผลการตอบรับที่ดี  เราทำพร้อมกับศึกษาแนวทางของผู้บริโภคไปด้วย ทำให้เข้าใจมากขึ้น เราจับจุดจากปัญหาสุขภาพที่กล่าวไป การทำการตลาดแบบออนไลน์ถือว่าทำให้คนรู้จักตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น การทำพีอาร์สื่อก็ทำให้คนเห็นในแง่ของสรรพคุณเราสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทุกอย่างทำควบคู่กัน ลูกค้าส่วนใหญ่มีหลายกลุ่มนะทำให้เราเห็นว่าคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและสนใจสมุนไพรมากขึ้น นี่คือส่วนที่ทำให้เห็นว่าคนในยุคนี้เดินกลับไปหาธรรมชาติ อย่างที่กล่าวไปข้างต้น ไม่ใช่แค่กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนไทยนะ  ตลาดจีนเองก็คึกคักครับ คนจีนก็ให้ความสนใจสมุนไพรและตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งซื้อใช้และเป็นตัวแทนที่จะขาย อย่างเมื่อกลางปีที่ผ่านา ผมเองก็ไปรับรางวัล Asiabrand assessment system Expert Committee (Abas) ”ที่ Hongkong ซึ่งต้องขอบคุณทางสถาบันเอเชียแบรนด์ที่มอบรางวัลให้ ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเรื่องธุรกิจที่ทำ

“ก้าวต่อไปของแผนการตลาดคือ ผมมองว่าจะขยายไปตลาดเพื่อนบ้าน อย่างพม่า กัมพูชา ลาว เพราะถือเป็นอีกกลุ่มที่น่าสนใจมาก เรามองว่ามันคือพื้นที่ที่ตอบโจทย์ ตอนนี้มีแผนของตัวแทนจำหน่ายไว้จำนวนหนึ่ง ที่เขาสนใจจะนำสินค้าของเราไปแถบนั้น ยิ่งทำยิ่งเชื่อว่าสมุนไพรคือคุณค่าที่ไม่เสื่อมคลาย สิ่งที่มองก้าวต่อไปคือ ฐานการผลิตที่มั่นคง คือทำโรงงานที่เป็นของเราเอง ตอนนี้ไปได้แปดสิบเปอร์เซ็นแล้ว เมื่อเรามีโรงงานที่ผลิตเองเราจะควบคุมด้านการผลิตได้ดียิ่งขึ้นไปอีก อย่างที่บอกว่าเราในฐานะผู้ผลิตต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคด้วย”

“ด้วยความเชื่อด้านสมุนไพร ทำให้มองแผนต่อไปถึง สมุนไพรตัวอื่นๆ ที่กำลังศึกษาข้อมูลว่าอะไรที่เหมาะกับการบำรุงร่างกายด้านไหน  เมื่อฐานการผลิตของเราพร้อมเราก็จะมีตัวอื่นๆ ออกมาแน่นอน เพราะผมเชื่อว่าสมุนไพรนั้นมีคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นจริงๆ  ไม่อย่างนั้นคนในยุคสมัยก่อนคงไม่มีสุขภาพดีได้หรอก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะใช้อะไร ผมอยากแนะนำว่า ผู้ใช้เองก็ควรที่จะมีข้อมูลที่ดีด้วย”

คุณค่าของสมุนไพรนั้นมีมากมาย แต่ก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาและนำมาใช้ให้เหมาะกับความต้องการของร่างกาย เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดสู่ลูกหลาน บวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เราได้สมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานรับรอง แต่ถึงอย่างไรผู้บริโภคควรที่จะมีข้อมูลที่ดีด้วยอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer