เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้จัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันจากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารในโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” โดยมี พิเชียร คูสมิทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต1 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ (ซ้ายสุด) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์เกษรา มานันตพงศ์ (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและโภชนาการ มาร่วมบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ และต่อยอดให้เป็นศูนย์กลางด้านโภชนาการให้แก่โรงเรียนใกล้เคียง สอดคล้องกับนโยบายในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม หรือ The Ajinomoto Group Creating Shared Value (ASV) ของบริษัทฯ

กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานีอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer