LINE คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศแต่งตั้งจุงโฮ ชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW (CWO) ของ LINE คอร์ปอเรชั่น เป็น LINE WOW (CWO) ของ LINE คอร์ปอเรชั่น เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) ของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ ซึ่งเป็นมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัททำให้ LINE มีผู้บริหารระดับสูง 2 คนได้แก่ ทาเคชิ อิเดซาว่า ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และจุงโฮ ชินอิเดซาว่า ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และจุงโฮ ชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW

การแต่งตั้ง จุงโฮ ชิน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) นี้นับเป็นการส่งเสริมนโยบายของบริษัทฯ ในการก้าวไปสู่การพัฒนาในขั้นต่อไปด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการและนำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่ “WOW” จุงโฮ ชิน นับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการสร้างสรรค์บริการต่างๆ มากมาย รวมถึงแอปพลิเคชั่นส่งข้อความ LINE ซึ่งเป็นที่นิยมไปทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการสร้างการเติบโตระดับโลกให้กับบริษัทฯ

ในฐานะผู้บริหารระดับสูง จุงโฮ ชิน จะรับผิดชอบดูแลในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริการต่างๆ และช่วยโปรโมตนวัตกรรมต่างๆ ของ LINE ซึ่งถือเป็นขอบข่ายความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการสร้างสรรค์บริการที่ก้าวล้ำและพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ในขณะที่ทาเคชิ อิเดซาว่า ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรับผิดชอบดูแลในด้านการจัดการการบริหารรายได้โครงสร้างองค์กรทรัพยากรมนุษย์และการสรรหาบุคลากรเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดให้กับกลุ่มบริษัท LINE

ด้วยฝีมือและความสามารถของทั้งทาเคชิ อิเดซาว่า และ จุงโฮ ชิน ภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่นี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจต่างๆ ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่ขึ้นของ LINE ทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลก

ในปีนี้ LINE ได้เข้าสู่ “ระยะที่สองของการเติบโต” โดยการสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เช่น FinTech, AI และ Blockchain  ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา LINE ได้มีการแต่งตั้ง จุงโฮ ชิน เป็น “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW” เนื่องด้วยความมุ่งมั่นดำเนินการในการพัฒนาบริการและนำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่ “WOW” โดยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการคือหลักปรัชญาพื้นฐานของ LINE ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของบริการที่เอาชนะคู่แข่งได้นับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างธุรกิจให้เติบโต “WOW” เป็นคำที่ใช้เรียกแทนค่านิยมหลัของบริษัทฯ

นั่นคือการมอบประสบการณ์อันมีค่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้กับผู้ใช้ LINE WOW” เนื่องด้วยความมุ่งมั่นดำเนินการในการพัฒนาบริการและนำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่ “WOW” โดยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการคือหลักปรัชญาพื้นฐานของ LINE  ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของบริการที่เอาชนะคู่แข่งได้นับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างธุรกิจให้เติบโต “WOW” เป็นคำที่ใช้เรียกแทนค่านิยมหลัของบริษัทฯ นั่นคือการมอบประสบการณ์อันมีค่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้กับผู้ใช้

 

1. โครงสร้างผู้บริหารใหม่ (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน)

ทาเคชิ อิเดซาว่า ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จุงโฮ ชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW

2. ข้อมูลผู้บริหาร

จุงโฮ ชิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW

เกิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2515

ประวัติการทำงาน

กรกฎาคม 2542 ทำงานที่ OZ Technology Inc.

เมษายน 2545   ทำงานที่ Neowiz Games Corporation

มิถุนายน 2548   ทำงานที่ 1noon Co. Ltd. (ปัจจุบันคือ NAVER คอร์ปอเรชั่น)

กรกฎาคม 2551 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวางแผนองค์กรที่ Naver Japan คอร์ปอเรชั่น  (ปัจจุบันคือ LINE คอร์ปอเรชั่น)

มกราคม 2555   ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการของ LINE คอร์ปอเรชั่น

มีนาคม 2556    ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการของ LINE Plus คอร์ปอเรชั่น (ปัจจุบัน)

เมษายน 2557   ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการและประธานบริหารด้านการปฏิบัติการระดับโลก (CGO) ของ LINE คอร์ปอเรชั่น
เมษายน 2561   ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการและประธานบริหารด้านการบริการ (CSO) ของ LINE คอร์ปอเรชั่น
กุมภาพันธ์ 2562  ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW ของ LINE คอร์ปอเรชั่น (ปัจจุบัน)อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน