ผลการดำเนินงาน บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Q1/62

Q1/61

เปลี่ยนแปลง

รายได้

733.07 885.06

(17%)

กำไรสุทธิ

74.52 165.60

(55%)

ที่มา: SET.OR.th / หน่วย: ล้านบาท

บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเนท์ จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานงวดสามเดือนแรกของปี 2562 ระบุว่า บริษัทมีรายได้ในไตรมาส 1 จำนวน 733.07 ล้านบาท ลดลง 17% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปี 2561 และกำไรสุทธิ 74.52 ล้านบาท ลดลง 55% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปี 2561

โดยสาเหตุหลักมาจากภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี ไตรมาส 2 ของปี 2562 บริษัทมีแผนปรับผังรายการใหม่เพื่อให้เกิดความหลากหลาย จึงคาดว่าความนิยมของช่อง Workpoint จะเพิ่มขึ้นตามอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer