เม้าท์กระจายสไตล์ธีรพันธ์ / ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ

การตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วิธีการทำการส่งเสริมการขายแบบดั้งเดิมไม่ประสบผลสำเร็จเหมือนที่ผ่านมา ดังนั้น คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่า กลยุทธ์การทำการตลาดด้วยเนื้อหาของคุณนั้นไม่ล้าหลังกว่าคู่แข่งในตลาด

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับ 7 ข้อ ที่จะทำให้คุณคิดได้ว่า จะต้องพัฒนาอะไรบ้างในปี 2562 นี้

 1. สร้างพื้นฐานที่ถูกต้อง

วิธีการที่ดีในการเริ่มต้นวางแผนการตลาดก็คือ การทบทวนกลยุทธ์ปัจจุบันของคุณ โดยหาเวลาปรึกษาหารือเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างในปีที่ผ่านมาร่วมกับทีมงาน ทั้งสิ่งที่ประสบผลสำเร็จและสิ่งที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุง

การพิจารณากลยุทธ์การทำการตลาดด้วยเนื้อหาอย่างละเอียด จะช่วยทำให้คุณเข้าใจว่า แผนงานของคุณยังคงมีความสอดคล้องกับปี 2562 นี้หรือไม่ หากคุณยังไม่ได้สร้างสรรค์กลยุทธ์การทำการตลาดด้วยเนื้อหาของปีนี้ คุณก็สามารถเริ่มต้นแผนงานหลังจากทบทวนกลยุทธ์ดังกล่าวได้แล้ว ซึ่งจะทำให้การสื่อสารระหว่างทีมงานนั้นง่ายขึ้น โดยยึดแผนงานที่ทำร่วมกันเป็นกรอบในการปฏิบัติงานนั่นเอง

 1. พัฒนากลวิธีในการเผยแพร่เนื้อหา

การเผยแพร่เนื้อหาเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของคุณ การสร้างสรรค์เนื้อหาที่ดียังไม่เพียงพอหากคุณไม่สามารถนำเสนอเนื้อหานั้นแก่กลุ่มเป้าหมายที่ถูกกลุ่ม ปัจจุบันการเผยแพร่เนื้อหามีการเปลี่ยนแปลงไป และปีนี้นักการตลาดจะต้องให้เวลามากขึ้นในการหากลวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ

ลองพิจารณาข้อมูลของคุณและค้นหาช่องทางที่ดีที่สุดในการเข้ามาของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนทำการสำรวจพฤติกรรมในการบริโภคเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายของคุณว่า มีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจอย่างไรบ้าง โดยเริ่มต้นด้วยการตอบคำถามเหล่านี้

 • ช่องทางไหนเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นใคร
 • เครื่องมือไหนที่กลุ่มเป้าหมายของเรามักจะใช้ในการบริโภคเนื้อหา
 • เวลาไหนเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • ข้อความแบบไหนที่ใช้ในการโปรโมตเนื้อหาของเราได้ดีกว่า และเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมาย
 • ความถี่ที่ดีที่สุดในการโปรโมตเนื้อหาคือเวลาใด เป็นต้น

คำถามเหล่านี้สามารถช่วยทำให้กลยุทธ์การทำการตลาดด้วยเนื้อหาของคุณทันสมัยขึ้น เพื่อปรับให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณ คำถามเหล่านี้สามารถช่วยคุณพัฒนากลวิธีที่เกี่ยวกับช่องทางในการเผยแพร่เนื้อหา เพื่อให้มั่นใจว่า คุณสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 1. มุ่งเน้นช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การทำการตลาดด้วยเนื้อหานั้นกำลังมีการเปลี่ยนแปลง เราไม่จำเป็นต้องอยู่บนช่องทางต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องสำรวจช่องทางที่ดีที่สุดของคุณเพื่อใช้ช่องทางเหล่านี้อย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น ค้นหาช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายของคุณใช้เวลามากที่สุดและสร้างกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงพวกเขาเหล่านั้นให้ได้

คุณควรใช้บทเรียนจากปีที่แล้วและพัฒนาความสำเร็จของคุณโดยการใช้ช่องทางที่ถูกต้องถูกเวลา อย่ากลัวที่จะเริ่มต้นการใช้ช่องทางใหม่ที่คิดว่าไม่ได้ผลในอดีต แต่หากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในปัจจุบันก็ควรเลือกใช้ และเพิ่มช่องทางดังกล่าวในแผนงานด้วย

หากช่องทางที่คุณใช้ เช่น ทวิตเตอร์ ไม่ได้ผลตามที่ต้องการ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณควรจะใช้ช่องทางนี้ต่อไปเพียงเพราะเป็นช่องทางที่คู่แข่งทั้งหลายของคุณใช้  เรากำลังข้ามผ่านช่วงเวลาที่เราต้องใส่ช่องทางต่างๆ เข้าไปในส่วนผสมทางการตลาดของเราเพียงเพราะทุกๆ คนอยู่ในช่องทางเหล่านี้

คุณควรเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ของปี 2562 นี้ และใช้พลังงานของคุณไปกับช่องทางที่ได้ผลดีที่สุด

 1. จำกัดกลุ่มเป้าหมายของคุณ

การทำการตลาดด้วยเนื้อหานั้นไม่จำเป็นต้องเข้าถึงคนจำนวนมากที่สุด แม้กระทั่งคุณมุ่งทำแคมเปญที่มีขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มการรับรู้ คุณก็ยังคงมีกลุ่มเป้าหมายหลักๆ เฉพาะอยู่ในใจเช่นกัน การตลาดสมัยใหม่ไม่ได้หมายความว่า คุณต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกคน  ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและกำหนดกลยุทธ์เนื้อหาเพื่อเพิ่มความสำเร็จของโปรโมชั่นของคุณ

อย่ากลัวที่จะมุ่งความสนใจไปที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม หากสามารถทำให้คุณพัฒนาความผูกพันหรือเพิ่มอัตราของจำนวนคนที่จะทำในสิ่งที่คุณต้องการ

ความจริงแล้วตลาดเฉพาะกลุ่มก็สามารถที่จะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของคุณได้ และเป็นข้อพิสูจน์ว่าคุณรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจากการลงมือลงแรงในการทำการตลาดด้วยเนื้อหาของคุณอีกด้วย

 1. อย่าสร้างสรรค์เนื้อหาเพียงแค่ต้องการผลประโยชน์จากเนื้อหานั้น

เป็นเรื่องสนุกที่จะคิดเนื้อหาใหม่ๆ ทุกวัน แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โลกปัจจุบันเป็นสังคมข่าวสาร ลูกค้ามักจะได้รับข่าวสารในแต่ละวันซึ่งมีเนื้อหาที่มากเกินไป กลุ่มเป้าหมายไม่มีเวลาพอที่จะบริโภคเนื้อหาเหล่านั้น

ก่อนที่จะสร้างสรรค์เนื้อหาชิ้นต่อไปคุณควรคิดถึงวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการให้บรรลุผลสำเร็จจากเนื้อหานั้นเสียก่อน ดังนี้

 • เนื้อหานั้นเหมาะสมกับเป้าหมายของการทำการตลาดด้วยเนื้อหาหรือไม่
 • เนื้อหานั้นสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณหรือไม่
 • เนื้อหานั้นให้สิ่งใหม่ๆ และเป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายของคุณหรือไม่

ปัจจุบันนักการตลาดจำนวนมากให้เวลากับการปรับปรุงเนื้อหาเดิมๆ ของพวกเขามากกว่าการสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่  ซึ่งถือเป็นวิธีการที่ดีที่จะคงไว้ซึ่งกลยุทธ์เอสอีโอ (SEO) ในขณะเดียวกันก็ปรับเนื้อหาที่ดีที่สุดของคุณให้ทันสมัยขึ้นด้วย

หากคุณได้สร้างสรรค์บล็อก (Blog) ที่ประสบความสำเร็จในปีที่แล้ว คุณก็สามารถทบทวนบล็อกดังกล่าวเพื่อนำมาใช้ในปีนี้และปรับในจุดที่จำเป็นให้มีความทันสมัย ซึ่งวิธีการนี้คุณจะรักษาประสิทธิภาพของเอสอีโอของบล็อกเอาไว้ ในขณะเดียวกันคุณก็สามารถเพิ่มบล็อกนี้เข้าไปในตารางใหม่ของการโปรโมตเนื้อหาได้อีกด้วย

เนื้อหาที่ทรงคุณค่าจะยังคงมีความสดใหม่และประสบความสำเร็จเป็นยะยะเวลานาน ดังนั้น คุณควรดูแลเนื้อหาดังกล่าวเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของคุณแทนที่จะสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ๆ ที่จะไปทำลายหรือลดความสำเร็จในอดีตของคุณ

 

 1. ให้เวลาและงบประมาณสำหรับการทดลอง

เป็นสิ่งที่ดีที่คุณจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเน้นเรื่องช่องทางการเข้ามาที่ดีที่สุดของกลุ่มเป้าหมาย แต่การให้เวลาและงบประมาณกับการทดลองแนวคิดใหม่ๆ บ้างก็เป็นประโยชน์ด้วยเช่นกัน

คุณควรค้นหาช่องทางและกลวิธีในการโปรโมตใหม่ๆ ซึ่งต่อไปอาจจะกลายเป็นส่วนหลักของกลยุทธ์ของคุณก็ได้ โดยอาจจะมีทั้งบทเรียนที่ดีและไม่ดีอย่างแน่นอน แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่คุณก็จะมีโอกาสสูงในการก้าวล้ำหน้าคนอื่นๆ

การให้เวลามากขึ้นกับเทคโนโลยีเสียง เช่น เอไอ (AI) สแนปแชท (Snapchat) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ล้วนเป็นความคุ้มค่ากับความพยายามในการทดลองเครื่องมือเหล่านี้

 1. คิดถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นอันดับแรก

วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า กลยุทธ์การทำการตลาดด้วยเนื้อหาของคุณยังคงประสบความสำเร็จ ก็คือ ยึดมั่นในการรับฟังความต้องการของลูกค้าของคุณ

หากกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของคุณเปลี่ยนไปจากปีที่แล้ว คุณต้องแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ในการทำการตลาดด้วยเนื้อหาของคุณด้วย

คุณควรใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้ลึกซึ้งเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายของคุณว่า พวกเขาต้องการอะไรที่แท้จริงจากคุณ

ในฐานะนักการตลาดเราย่อมรู้ถึงสิ่งที่เราต้องการ แต่บางครั้งเราอาจจะสังเกตเห็นว่า กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนั้น เราจำเป็นต้องพิจารณาว่า มีสิ่งใดที่ต้องดำเนินการกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ สินค้าใหม่ หรือพฤติกรรมใหม่หรือไม่ และควรดำเนินการตอบโต้อย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตราสินค้าและธุรกิจขององค์กร

แล้วพบกับเรื่องราวการตลาดที่น่าสนใจในประเด็นอื่นๆ ในฉบับหน้านะครับ!อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer