เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ทักษะในการทำงานที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในปัจจุบันย่อมเปลี่ยนไปเช่นกัน บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด บริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้านการพัฒนาผู้นำและการพัฒนาองค์กร เผยเทรนด์ 6 ทักษะจำเป็นของผู้นำยุคใหม่ในปี 2019 ได้แก่

1. Creative Conception-การมีแนวคิดที่แปลกใหม่สร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย สร้างอิทธิพลต่อการตอบสนองของอารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาลงมือปฏิบัติ

2. Logical Investigation-การคิดวิเคราะห์อย่างมีตรรกะ เป็นความสามารถที่จะใช้เหตุผลวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อประเมินผล พร้อมทั้งสามารถระบุวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธีการ จนหาทางเลือกที่ดีที่สุดได้

3. Wicked-Problem Self-Efficacy-การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน เป็นความสามารถในการตรวจสอบและเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึ้น

4. Connectedness-การเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นและแสดงการตอบสนองระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันอย่างที่ต้องการ

5. Virtual Collaboration-การประสานงานผ่านโลกเสมือน เป็นความสามารถในการประสานงานและทำงานอย่างมีประสิทธิผล ผ่านช่องทางต่างๆ บนโลกออนไลน์โดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา

6. Life-Long Learning Experimentation-การเรียนรู้และทดลองสิ่งต่างๆ ตลอดชีวิต เป็นความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสมัครใจอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน