ไทยเครดิตฯ ติดอาวุธให้เหล่าพ่อค้าแม่ค้ายุค 4.0

เปิดตัวโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น

ตั้งเป้า 10,000 รายทั่วประเทศ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำสโลแกน ใครไม่เห็น เราเห็นภายใต้แนวคิด ทุกคนคือคนสำคัญ เปิดตัวโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 3 ติดอาวุธทางความคิดให้แก่เหล่าพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างวินัยทางการเงิน

โดยเปิดอบรมให้ความรู้ถึง 4 เรื่อง คือ การสร้างเครดิตที่ดี, การวางแผนทางการเงิน, สังคมไร้เงินสด และการเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นพ่อค้าแม่ค้า 4.0 ยุคใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มฐานรากที่ชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศ โดยตั้งเป้าตลอดปี 2562 มีผู้เข้าอบรม 10,000 รายทั่วประเทศ

นายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดธนาคารไทยเครดิตฯ เผยว่า ธนาคารไทยเครดิตฯ ได้จัดโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียรปีนี้เป็นปีที่ 3 เพราะเข้าใจปัญหาของพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นคนหาเช้ากินค่ำ ที่ยังขาดความเข้าใจเรื่องวินัยทางการเงิน

ธนาคารจึงเล็งเห็นความสำคัญและต้องการเพิ่มความรู้ด้านการเงินให้แก่เหล่าพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยและเป็นลูกค้าหลักของธนาคาร

โดยความรู้ที่ได้จากการอบรมจะช่วยเหลือพวกเขาให้สามารถนำไปใช้พัฒนาธุรกิจและชีวิตประจำวัน ตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร ที่ไม่เพียงให้บริการทางการเงิน แต่ยังมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

การจัดอบรมให้ความรู้ในโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียรทั้ง 2 ซีซั่นที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมตามหัวเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ระยอง เพชรบุรี สงขลา เป็นต้น 

และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งในปีนี้มีการขยายครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดอบรมที่สาขาของธนาคารจำนวน 50 สาขาทุกเดือนทั่วประเทศ รวมถึงการจัดอบรมในตลาดสด

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจเข้าร่วมอบรมไม่ต้องทิ้งแผงค้าขาย โดยตั้งเป้าตลอดปี 2562 จะมีพ่อค้าแม่ค้าสนใจเข้าอบรม 10,000 รายทั่วประเทศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ยังกล่าวอีกว่า ความรู้ที่พ่อค้าแม่ค้าที่เข้าอบรมในโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 3 นี้ จะเป็นการบูรณาการความรู้จากทั้ง 2 ซีซั่น เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ได้เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ 

โดยเฉพาะเรื่องสังคมไร้เงินสดและการเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์  โดยในซีซั่น 3 นี้ เนื้อหาที่จะอบรมประกอบด้วย

การสร้างเครดิตที่ดี เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะจะแสดงถึงพฤติกรรมทางการเงิน หากมีเครดิตที่ดี จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้, การวางแผนทางการเงิน เช่น การออมเงิน การทำบันทึกรายรับ รายจ่าย เป็นต้น

เป็นการจัดการทางการเงินอย่างมีขั้นตอน แบบแผน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายทางการเงิน หรือเป้าหมายชีวิตของแต่ละบุคคลที่ตั้งเป้าหมายไว้, สังคมไร้เงินสด ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Payment) รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตัวเอง ผ่านโมบาย แบงกิ้ง (Mobile Banking) หรือคิวอาร์โค้ด (QR Code)

และ การเพิ่มช่องทางการขายทางออนไลน์ ที่ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ความรู้ในด้านดิจิทัล โซเชียลมีเดียต่างๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพ่อค้าแม่ค้า 4.0 และยังตอบโจทย์ความต้องการหลักที่ต้องการขยายธุรกิจและฐานลูกค้าของพ่อค้าแม่ค้าให้เพิ่มขึ้น

เพราะความรู้ด้านการเงินไม่มีสอนในโรงเรียน จึงทำให้หลายๆ คนยังขาดความรู้และความเข้าใจ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ด้านการเงินเหล่านี้

ดังนั้น ความรู้ที่ธนาคารจัดอบรมให้แก่เหล่าพ่อค้าแม่ค้าในโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 3  หากนำไปปฏิบัติ รู้จักบริหารเครดิต มีวินัยทางการเงิน ไม่ก่อหนี้ที่ไม่เกิดรายได้จะสามารถสร้างประโยชน์ในระยะยาวและยั่งยืนทั้งในด้านธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น เพราะพ่อค้าแม่ค้าเป็นกลุ่มฐานรากที่ชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศ

ธนาคารไทยเครดิตฯ ในฐานะเป็นสถาบันการเงินจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ กระตุ้นให้คนไทยรู้จักการใช้จ่ายอย่างถูกต้องนาธัสกล่าวปิดท้ายอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer