กลยุทธ์การตลาดบนโซเชียลมีเดีย ไม่ใช่แค่โพสต์แล้วคาดหวัง แต่ต้องสร้างสรรค์ด้วย

เม้าท์กระจายสไตล์ธีรพันธ์ / ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ

ธุรกิจหลายแห่งใช้การตลาดบนโซเชียลมีเดียในลักษณะเฉพาะกิจ พวกเขารู้ว่าควรจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย แต่ก็ไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริงว่า ควรใช้อย่างไร บางบริษัทให้ทีมงานที่ขาดประสบการณ์ดูแลฝ่ายโซเชียลมีเดียของบริษัท เพียงเพราะว่าพวกเขาเป็นวัยรุ่น โดยคิดว่าคงจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียดีกว่าคนรุ่นเก่า

กลยุทธ์การตลาดบนโซเชียลมีเดียไม่ใช่แค่การโพสต์แล้วก็คาดหวัง ทุกธุรกิจต้องทำการสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดบนโซเชียลมีเดีย  บริหารโซเชียลมีเดียของธุรกิจในวิถีทางที่รอบคอบ และทำการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง หากคุณไม่ทำคุณก็จะมีความเสี่ยง เพราะคู่แข่งของคุณทำและพวกเขาก็จะได้รับการตอบรับจากลูกค้าของเขา ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกันกับลูกค้าของคุณนั่นเอง และในที่สุดก็จะสามารถดึงลูกค้าในตลาดไปได้มากกว่าคุณ

บริษัทต่างๆ ไม่สามารถละเลยโซเชียลมีเดียได้ เนื่องจากมีงานวิจัยที่เชื่อถือได้ระบุว่า ร้อยละ 71 ของผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์จากการใช้โซเชียลมีเดียนั้น  มักจะแนะนำแบรนด์ดังกล่าวกับคนอื่นๆ  และร้อยละ 96 ของคนที่พูดคุยเกี่ยวกับแบรนด์ทางออนไลน์ก็มักจะไม่ได้เป็นผู้ที่ติดตามโพรไฟล์ของแบรนด์เหล่านั้น  แต่จะเชื่อถือข้อมูลจากการพูดคุยจากสังคมโซเชียลมีเดียเป็นหลัก

ถ้าหากคุณนำการทำการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลมาใช้ คุณก็ยังคงต้องบริหารจัดการโซเชียลมีเดียด้วยตัวเองเช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่เป้าหมายของการทำการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลเป็นการนำกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่โซเชียลมีเดียของคุณโดยตรง  ดังนั้น คุณควรนำการทำการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลมาใช้เพิ่มเติมในกลยุทธ์การตลาดบนโซเชียลมีเดียของธุรกิจคุณด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจบนสังคมโซเชียลมีเดีย

ต่อไปนี้คือขั้นตอน 8 ขั้นตอนของกลยุทธ์การตลาดบนโซเชียลมีเดีย

 

 

  1. กำหนดเป้าหมายการตลาดบนโซเชียลมีเดียที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักและสามารถปฏิบัติได้จริง

ปัญหาที่สำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งซึ่งหลายธุรกิจมักจะประสบในการใช้โซเชียลมีเดียก็คือ พวกเขาไม่ได้ให้เวลากับการกำหนดเป้าหมายการตลาดบนโซเชียลมีเดียที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักและไม่ได้คำนึงถึงว่าปฏิบัติได้จริงหรือไม่ พวกเขารู้เพียงว่า ต้องใช้โซเชียลมีเดียเท่านั้น แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องใช้ หรือเพียงแค่ต้องใช้ตามกระแสนิยมเท่านั้น

เป้าหมายของการตลาดบนโซเชียลมีเดียต้องเหมาะสมกับแผนการดำเนินธุรกิจโดยรวม ตามหลักการคุณจะต้องกำหนดเป้าหมายกลยุทธ์เพื่อให้เห็นว่า คุณต้องการให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้าไปอย่างไร เป้าหมายของการตลาดบนโซเชียลมีเดียของคุณจะส่งเสริมให้เป้าหมายธุรกิจโดยรวมมีความสมบูรณ์อย่างไรบ้าง  นี่คือหลักการทั่วๆ ไปของการใช้การตลาดบนโซเชียลมีเดียสำหรับธุรกิจในภาพรวม

คุณต้องมั่นใจว่าเป้าหมายของคุณนั้นเป็นไปตามหลัก “SMART”

บ่อยครั้งที่นักธุรกิจกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจไม่ชัดเจน ซึ่งหากมีการพินิจพิเคราะห์เป้าหมายดังกล่าวแล้วแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลย คุณจึงควรจำไว้ว่า คุณไม่ได้สร้างสรรค์เป้าหมายเพียงเพื่อผลลัพธ์ของเป้าหมายเท่านั้น แต่คุณกำลังกำหนดเป้าหมายเพื่อช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์การตลาดบนโซเชียลมีเดียได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุดกับธุรกิจของคุณ ดังนั้น คุณจะต้องแน่ใจว่า เป้าหมายของคุณนั้นตรงตามหลัก “SMART” ดังต่อไปนี้

S : Specific ตั้งเป้าหมายให้เฉพาะเจาะจง

คุณต้องมั่นใจว่า เป้าหมายของคุณมุ่งและระบุผลลัพธ์ที่แน่ชัด หากเป้าหมายของคุณไม่เฉพาะเจาะจงก็ยากที่จะบรรลุผลสำเร็จ หากมีการเจาะจงเป้าหมายมากขึ้นก็จะช่วยให้คุณสามารถระบุถึงสิ่งที่คุณต้องการประสบความสำเร็จ และคุณควรระบุแหล่งทรัพยากรที่คุณจะใช้เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวด้วย

M : Measurable ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลสำเร็จได้

คุณควรกำหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยคุณในการประเมินผลความก้าวหน้าและความสำเร็จได้  โดยองค์ประกอบข้อนี้จะให้คำตอบแก่คุณว่า คุณบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และเน้นให้เห็นว่า คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า คุณบรรลุเป้าหมายของคุณแล้วหรือยัง

A : Achievable หรือ Attainable ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงและสามารถบรรลุผลสำเร็จได้

เป้าหมายของคุณควรจะมีความท้าทาย แต่ยังคงต้องมีความสมเหตุสมผลที่สามารถจะบรรลุผลสำเร็จได้ และผลสะท้อนขององค์ประกอบข้อนี้จะแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งคุณต้องเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการ คุณควรเขียนโครงร่างขั้นตอนที่คุณวางแผนเพื่อทำให้เป้าเหมายบรรลุผลสำเร็จดังกล่าวขึ้นมาด้วย

R : Relevant  เป้าหมายนั้นต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งที่กำลังทำอยู่

องค์ประกอบข้อนี้เกี่ยวข้องกับการค้นหาความเป็นจริงของตัวคุณและทำให้มั่นใจว่า สิ่งที่คุณกำลังพยายามทำให้สำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่คุ้มค่าสำหรับคุณ  คุณต้องตัดสินใจว่า เป้าหมายดังกล่าวตรงกับคุณค่าของคุณและเป็นสิ่งที่มีความสำคัญลำดับแรกสำหรับคุณหรือไม่ ซึ่งองค์ประกอบข้อนี้จะช่วยให้คำตอบคุณว่า ทำไมถึงต้องทำสิ่งนั้น

T : Time-bound กำหนดเวลาที่ชัดเจนภายใต้ข้อกำหนดเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ทุกๆ เป้าหมายต้องมีการกำหนดกรอบเวลา รวมถึงสิ่งที่เป็นแรงจูงใจที่แท้จริงให้คุณมีความมุ่งมั่นทุ่มเท และข้อบังคับที่จำเป็นในการทำให้บรรลุความสำเร็จ องค์ประกอบข้อนี้จะบอกว่าเมื่อไหร่  ซึ่งการกำหนดกรอบเวลาที่เป็นไปได้นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้เป้าหมายบรรลุผลสำเร็จ  และทำให้มั่นใจว่า คุณจะไม่ท้อถอยหมดกำลังใจเสียก่อน

ยิ่งเป้าหมายของคุณเป็นไปตามหลัก “SMART” มากเท่าไร คุณก็จะยิ่งมีโอกาสบรรลุเป้าหมายมากขึ้นเท่านั้น และที่สำคัญคุณจะรู้ว่า คุณได้บรรลุเป้าหมายนั้นแล้ว หากคุณต้องการท้าทายตัวเอง คุณก็ต้องกำหนดเป้าหมายที่เป็นจริงและบรรลุผลสำเร็จได้  คุณไม่ควรกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้ยากหรือสูงจนเกินจริง เช่น ต้องการให้มีผู้ติดตามเฟซบุ๊กของคุณ 1 ล้านคน  ภายในเวลา 1 สัปดาห์ เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ที่มีการดำเนินการอย่างดีเลิศก็ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะทำสำเร็จได้โดยง่าย

คุณไม่ควรพยายามที่จะประสบความสำเร็จในทุกๆ โซเชียลเน็ตเวิร์ก เพราะโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก และจะทำให้ทรัพยากรที่คุณใช้ในการดำเนินการกระจัดกระจายมากเกินไป  คุณจึงต้องเลือกดำเนินการบนโซเชียลเน็ตเวิร์กที่กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของคุณใช้งานอยู่เท่านั้น ไม่ควรเน้นที่ปริมาณ แต่ควรเน้นในการโฟกัสกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเป็นหลัก

กลยุทธ์การตลาดบนโซเชียลมีเดีย และการกำหนดเป้าหมายด้านโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมกับธุรกิจ

เป้าหมายของคุณควรจะมีลักษณะเฉพาะตัวกับธุรกิจของคุณและทำให้เป้าหมายโดยรวมของธุรกิจมีความสมบูรณ์ ตัวอย่างเป้าหมายทางด้านโซเชียลมีเดียซึ่งแสดงถึงหลัก “SMART” เช่น

  • สร้างการรับรู้แบรนด์
  • สร้างยอดขายเพิ่มขึ้น
  • เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
  • จูงใจลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายในร้านค้า
  • ทำให้ฐานลูกค้าเติบโตขึ้น เป็นต้น
  1. เข้าใจกลุ่มเป้าหมายทางโซเชียลมีเดียของคุณ

กลุ่มเป้าหมายทางด้านโซเชียลมีเดียของคุณไม่ได้มีลักษณะเดียวกันทั้งหมด กลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันย่อมใช้โซเชียลมีเดียในวิถีทางที่แตกต่างกัน หากคุณต้องการบรรลุเป้าหมายก็จำเป็นต้องใช้โซเชียลมีเดีย    เน็ตเวิร์กเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ถ้าคุณตั้งใจที่จะทำการตลาดผ่านทางผู้มีอิทธิพล คุณก็ต้องมั่นใจว่า คุณใช้ผู้มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของคุณ ไม่เช่นนั้นจะเสียงบประมาณและเวลาโดยเปล่าประโยชน์

แม้ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารวัยกลางคนที่ใช้เฟซบุ๊ก แต่ถ้าหากบุคลิกของคุณไม่เข้ากันกับตลาดเป้าหมายของธุรกิจคุณ คุณก็ไม่อาจสันนิษฐานได้โดยอัตโนมัติว่า ลูกค้าของคุณจะใช้เฟซบุ๊กเช่นเดียวกัน ดังนั้น ถ้าคุณกำหนดเป้าหมายเป็นคนหนุ่มสาวการเข้าถึงพวกเขาบนสแนปแชตหรืออินสตาแกรมก็จะมีความเป็นไปได้สูง  หากธุรกิจของคุณตั้งเป้าหมายไปที่กลุ่มคนอายุระหว่าง 25 ถึง 34 ปี พวกเขาถือว่าเป็นกลุ่มคนที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้เฟซบุ๊กทั้งหมด และยังเป็นช่วงอายุส่วนใหญ่ของผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกด้วย นี่คือข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น  ที่คุณควรมีก่อนดำเนินการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย

คุณต้องลองพิจารณาเป้าหมายของการตลาดบนโซเชียลมีเดียที่คุณกำหนดขึ้นในปัจจุบันว่า ช่องทางไหนในโซเชียลมีเดียจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ดีที่สุด

ในการบรรลุเป้าหมายคุณต้องมีความเข้าใจฐานลูกค้าของคุณอย่างแท้จริง หากคุณมีลักษณะของลูกค้าในอุดมคติที่เคยสร้างขึ้นมา คุณก็ต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อีกครั้ง โดยต้องรู้ว่าลูกค้าของคุณมีลักษณะอย่างไรและพวกเขาใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตช่วงใด

นอกจากนี้ หากคุณมีความเข้าใจลักษณะทางประชากรศาสตร์และลักษณะทางจิตวิทยาของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของคุณดีมากเท่าไร คุณก็จะเข้าถึงพวกเขาบนช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณมากขึ้นเท่านั้น

  1. พิจารณาเลือกช่องทางประเมินผลที่เหมาะสมที่สุด

ธุรกิจจำนวนมากสร้างสรรค์การนำเสนอบนโซเชียลมีเดีย แล้วใช้เวลาและทรัพยากรต่างๆ บนโซเชียลมีเดียของพวกเขาโดยไม่มีการประเมินผลว่า พวกเขาจะได้รับความสำเร็จหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

การวิเคราะห์ผลโซเซียลมีเดียสำหรับธุรกิจแต่ละธุรกิจย่อมมีความแตกต่างกัน เครื่องมือวัดผลโซเชียลมีเดียที่คุณใช้จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณกำหนดขึ้น คุณไม่ควรเลือกใช้เครื่องมือวัดผลเพียงเพราะเหตุผลว่า มันง่ายต่อการวัด เช่น การวัดผลจากจำนวนผู้ติดตาม เพราะหากจำนวนผู้ติดตามนั้นเป็นผู้ติดตามที่เกิดจากการสร้างขึ้นมาเองบนโซเชียลมีเดียเน็ตเวิร์ก ก็จะทำให้จำนวนผู้ติดตามนั้นเป็นเครื่องมือวัดผลที่ไม่มีประสิทธิภาพและไร้ประโยชน์

ตามหลักการคุณควรพิจารณาเป้าหมายทางการตลาดที่คุณกำหนดขึ้นแล้วจึงตัดสินใจว่า จะเลือกใช้เครื่องมือวัดผลแบบไหนถึงจะสามารถให้คำตอบแก่คุณได้ว่า คุณได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายเหล่านั้นหรือไม่ เช่น ถ้าคุณมีเป้าหมายต้องการเพิ่มการรับรู้แบรนด์ การเข้าถึงโพสต์ก็เป็นเครื่องมือวัดผลที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว โดยสามารถบอกคุณได้ว่า เนื้อหาที่คุณโพสต์แพร่กระจายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด

ถ้าเป้าหมายของคุณคือ การเพิ่มฐานยอดขายให้มากขึ้น หรือคุณต้องการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม  คุณก็ควรให้ความสนใจกับจำนวนคลิก หรือการติดตามคลิกต่อแคมเปญจะทำให้คุณได้รับข้อบ่งชี้ที่ดีว่า อะไรเป็นสิ่งที่จูงใจกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อหรือทำในสิ่งที่คุณสื่อสารหรือจูงใจพวกเขา

คุณควรจะให้ความสนใจการมีส่วนร่วมกับโพสต์มากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาของคุณอย่างไร และเนื้อหานั้นโดนใจพวกเขาหรือไม่

สำหรับขั้นตอนที่เหลืออีก 5 ขั้นตอน จะกล่าวถึงในฉบับหน้า แล้วพบกันนะครับ!

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online