ข่าวพะยูนน้อยมาเรียมตายเพราะกินพลาสติก และความกังวลเรื่องผลกระทบจากไมโครพลาสติกที่คุกคามชีวิตสัตว์ทะเลได้กระตุกให้สังคมหันมาตระหนักคิดถึงความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการจัดการขยะพลาสติกที่ไม่เหมาะสม ประกอบกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลกที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นที่อิชิตัน กรุ๊ป จับมือกับ Qualy ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ เปิดตัวโครงการ Ichitan Green Factory Zero Waste นำขวดพลาสติกที่ชำรุดและไม่ผ่านมาตรฐานจากกระบวนการผลิตในโรงงาน เข้าสู่กระบวนการ Upcycle เปลี่ยนขยะพสาสติกเป็นของตกแต่งบ้านดีไซน์เก๋ และลดภาระการย่อยสลายของธรรมชาติ ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้กว่า 10 ตัน

ที่เก็บถุงพลาสติกสำหรับใช้ซ้ำรูปปลาวาฬ Moby เป็นหนึ่งในหลายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากข่าวปลาวาฬที่ตายเพราะกินขยะพลาสติก สะท้อนถึงปัญหาขยะพลาสติกที่คุกคามชีวิตสัตว์ทะเล โดยเจ้าปลาวาฬ Moby ตัวสีน้ำเงินสวยนี้ผลิตจากขวด PET ที่ไม่ผ่านมาตรฐานการผลิตจำนวน 28 ขวด ออกมาเป็นของใช้ในบ้านที่ช่วยสื่อสารให้เราตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดเป็นขยะพลาสติกที่ไปสร้างผลกระทบให้กับสัตว์ทะเลอีก

ทั้งอิชิตัน กรุ๊ป และ Qualy สององค์กรที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อจุดประกายความคิดให้ผู้คนได้เล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาใกล้ตัว และส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลก แต่เดิม อิชิตัน กรุ๊ปมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โรงงาน อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ ใช้เทคโนโลยีเพื่อลด ทดแทน บำบัด และนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ จนได้รับการรับรอง Green Industrial ระดับที่ 4 เป็นโรงงานสีเขียวครบวงจร ที่ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยมีเป้าหมายที่จะลดขยะจากกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์  และเพิ่มคุณค่าขยะพลาสติกให้เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

ขวดพลาสติกที่ชำรุดในกระบวนการผลิตแต่เดิมมีการจัดการส่งต่อไปรีไซเคิล  หลังจากการร่วมงานกันระหว่าง ICHITAN X Qualy จึงปรับกระบวนการเป็นการ Upcycle หรือการสร้างมูลค่าและคุณค่าใหม่ให้ขยะเหล่านั้น  การใส่ดีไซน์เข้าไปก็เพื่อสร้างความสวยงาม  น่าจับต้องและผู้บริโภคเปิดใจที่จะยอมรับชีวิตใหม่ของขยะพลาสติก อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารความตั้งใจในการลดปัญหาขยะ ภายใต้คอลเลกชั่นสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะในทะเลจนเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจต่อผู้พบเห็น อาทิ ปลาวาฬ ม้าน้ำ สัตว์ขั้วโลก ก้อนเมฆ  และป่าไม้

ความร่วมมือระหว่าง ICHITAN x Qualy ผ่านโครงการ Ichitan Green Factory Zero Waste ใช้ขยะพลาสติกทั้งสิ้น 10 ตัน เท่ากับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 52,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งอาจเปรียบได้กับการปลูกป่าถึง 30 ไร่ หรือปลูกต้นสักได้ถึง 3,000 ต้น เลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นจึงยังไม่สามารถประเมินผลตอบรับจากผู้บริโภคได้ แต่ทั้งอิชิตัน และ Qualy ต่างเห็นตรงกันว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประตูบานแรกที่เปิดไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งหากโครงการนี้สามารถจุดประกายความคิดให้แก่องค์กรต่างๆ ให้หันมาตระหนักถึงการนำขยะที่เกิดจากการผลิตมาแปรเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีคุณค่า และเกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ก็นับว่าประสบความสำเร็จแล้ว

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้สร้างขยะพลาสติกมากเป็นอันดับ 6 ของโลก หากเราไม่จัดการปัญหานี้อย่างเป็นระบบจะก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนยากจะเยียวยา โครงการ Ichitan Green Factory Zero Waste ที่มุ่งเน้นการลดของเสียตลอดกระบวนการผลิต จะเป็นตัวอย่างที่แสดงความความตั้งใจจริงของผู้ประกอบการในการลดของเสีย ลดขยะ ลดการใช้พลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคมเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรด้วยความรับผิดชอบ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อคงคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการพัฒนาที่อย่างยั่งยืน

Clip ข้อมูลโครงการ https://www.youtube.com/watch?v=CdDsBnntQD4อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน