เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม จับมือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม จัดงาน “Vietnamese Week in Thailand 2019” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Taste of Vietnam” สนับสนุนการค้า เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็น “Central of Life” ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนทั้งในและต่างประเทศ

โดยงานนี้นอกจากจะเป็นงานโชว์เคสสินค้าเวียดนาม และ Business Matching สำหรับผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นการตอกย้ำจุดยืนของ ‘เซ็นทรัล รีเทล’ ในฐานะผู้ขับเคลื่อนความเจริญผ่านธุรกิจค้าปลีกให้กับประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN และเป็นหนึ่งใน Strategic International Market ของเซ็นทรัล รีเทล

นายโด๋ ทัง ฮ่าย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นายโด๋ ทัง ฮ่าย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม เป็นหนึ่งในองค์กรของไทยที่ให้ความร่วมมืออันดีกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าของประเทศเวียดนามมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนการทำวิจัยตลาดเวียดนาม เพื่อคัดสรรสินค้าคุณภาพที่เหมาะกับตลาดไทย การส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเวียดนาม และการสนับสนุนช่องทางจัดจำหน่ายในธุรกิจค้าปลีกในเครือ โดยการจัดงาน Vietnamese Week in Thailand 2019 คือหนึ่งในการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นงานสำคัญที่ช่วยเหลือเศรษฐกิจและการค้าของประเทศเวียดนาม สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเวียดนามริเริ่มที่จะส่งออกสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย”

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทยในเวทีอาเซียน เราเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจและการค้าของทั้งสองประเทศยังมีโอกาสเติบโตได้อย่างไม่สิ้นสุด หากภาครัฐ รวมกับภาคเอกชน ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศอย่างเต็มกำลัง และงาน Vietnamese Week in Thailand 2019 ที่ทางเซ็นทรัล รีเทล ภายใต้การดำเนินงานของเซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 คือหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เห็นการผนึกกำลังกันอย่างจริงจังของภาครัฐ และเอกชน ที่ช่วยผลักดัน และขยายศักยภาพธุรกิจทั้งรายใหญ่ และรายย่อยให้เติบโตในตลาดต่างประเทศ รวมถึงบรรลุเจตนารมณ์ในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสร้างสัมพันธ์อันดีร่วมกัน”

จากวิสัยทัศน์ สู่ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เรียกได้ว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้ เป็นการเน้นย้ำวิสัยทัศน์ของเซ็นทรัล รีเทล ที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินงาน ตามแนวทางที่เซ็นทรัล รีเทล และกลุ่มเซ็นทรัลยึดถือ สู่การเชื่อมต่อความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่เป็น Strategic Market ทั้งไทยและเวียดนาม ผ่านการผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐทั้งกระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย และ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม

นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “งาน Vietnamese Week in Thailand เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเซ็นทรัล รีเทล รวมถึงกลุ่มเซ็นทรัล ที่ได้แสดงให้เห็นถึงการผนึกกำลังกันอย่างจริงจังกับภาครัฐในระดับนานาชาติ เพื่อร่วมกันผลักดัน และขยายศักยภาพธุรกิจทั้งรายใหญ่และรายย่อยให้เติบโตในตลาดต่างประเทศ รวมถึงบรรลุเจตนารมณ์ในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสัมพันธ์อันดีร่วมกัน”

“งานนี้นับเป็นงานโชว์เคสสินค้าเวียดนาม และ Business Matching ที่มีผู้ประกอบการเวียดนามตอบรับเข้าร่วมอย่างล้นหลาม และเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกัน โดยเป็นงานที่ช่วยส่งเสริมการค้าและเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการเวียดนามได้เข้ามาศึกษาตลาด ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในเมืองไทย รวมถึงได้พบปะกับผู้ประกอบการและลูกค้าไทยโดยตรง ทำให้เห็นโอกาสในการค้าขาย และทำธุรกิจร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มตัวเลือกสินค้าคุณภาพ อาหาร และวัฒนธรรมจากประเทศเวียดนามให้กับคนไทยได้รู้จักอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และการค้าระหว่างสองประเทศในระยะยาว ที่จะช่วยสร้างความเจริญ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเวียดนามอย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ยังมีโครงการอื่นๆ ที่มุ่งยกระดับสังคมเวียดนามอย่างแท้จริง อาทิ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME เวียดนาม เพื่อขยายช่องทางจัดจำหน่ายสู่ตลาดโมเดิร์นรีเทล รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการสร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการชุมชนเป็นสุข (Livelihood Community) ที่มุ่งพัฒนาด้านการผลิตและความหลากหลายทางอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวที่ยากจน การสนับสนุน Local Sourcing อุดหนุนสินค้าเกษตรในชุมชนละแวกที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม และสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศเวียดนาม สินค้าเวียดนาม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเวียดนามในประเทศไทยต่อไปในภายภาคหน้า

ทั้งนี้ งาน “Vietnamese Week in Thailand 2019” จัดขึ้นภายใต้ธีมงาน “Taste of Vietnam” (เทสต์ ออฟ เวียดนาม) ซึ่งได้เตรียมขนสินค้าเวียดนาม และอาหารอร่อยถูกใจคนไทยมาจำหน่าย พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย บนพื้นที่กว่า 1,000 ตร.ม. ตั้งแต่วันที่  18 – 22  กันยายน 2562 ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ต และ อิเดน 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer