• คนในประเทศไทย 16% ไม่เคยเดินทางมาก่อน ในขณะที่ 76% เคยไปมาแล้ว 1-10 ประเทศ
  • จำนวนผู้หญิงที่ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศมีมากกว่าผู้ชาย (18% ต่อ 14%) ขณะเดียวกันจำนวนผู้หญิงที่เคยเดินทางไปต่างประเทศ 1-5 ประเทศ มีจำนวนน้อยกว่าผู้ชาย คิดเป็น 60% ต่อ 67%
  • ในไทยมีผู้หญิงที่เคยไปต่างประเทศมาแล้ว 11-20 ประเทศ มากกว่าผู้ชาย คิดเป็น 6% ต่อ 4%

แบบสำรวจ Well Traveled Survey ของอโกด้า ซึ่งจัดทำขึ้นก่อนวัน World Tourism Day ในวันที่ 27 กันยายนนี้ เปรียบเทียบเทรนด์การเดินทางโดยแบ่งตามเพศและอายุของนักเดินทางในทวีปเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง รวมถึงสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

ชาวอังกฤษเดินทางไปประเทศต่างๆ มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉลี่ยคือเคยเดินทางไปต่างประเทศมาแล้ว 12 ประเทศ ตามมาด้วยชาวออสเตรเลียที่โดยเฉลี่ยเคยเดินทางมาแล้ว 10 ประเทศ

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่านักเดินทางเกือบ 7 ใน 10 คน เคยไปต่างประเทศมาแล้วสูงสุด 10 ประเทศ หรือราว 68% โดยนักเดินทางจากตะวันออกกลาง ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเคยเดินทางไปหลายประเทศที่สุด คิดเป็น 92% และ 82% ตามลำดับ ตามด้วยไทย 76% มาเลเซีย 75% และ ญี่ปุ่น 71%

ขณะเดียวกัน แบบสำรวจยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 18% ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ โดยคนอายุมากกว่า 55 ปี จำนวนถึง 13% ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลย

ที่น่าสนใจคือ ในกลุ่มตลาดที่ไม่ใช่เอเชียแปซิฟิก (สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย) ชาวอเมริกันเดินทางน้อยที่สุด โดยมีเพียง 29% เท่านั้นที่เคยเดินทางไปต่างประเทศ

กลุ่มคน Gen Z และมิลเลนเนียลมีสัดส่วนคนที่ไม่เคยเดินทางมากที่สุด

ผู้ที่มีอายุ 18-24 ปีทั่วโลก จำนวน 27% ยังไม่เคยเดินทางเลย โดยชาวจีน เวียดนาม และอินโดนีเซียน่าจะไม่เคยเดินทางเลยมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 49%, 45% และ 37% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ใน 19% ของกลุ่มคนอายุ 25-34 ปีทั่วโลกที่ไม่เคยเดินทางเลย สหรัฐอเมริกามีสัดส่วนของคนที่ไม่เคยเดินทางเลยมากกว่าเวียดนาม ช่วยให้เวียดนามไม่ติดสามอันดับรั้งท้าย

สำหรับกลุ่มคนอายุ 45-54 ปี มี 86% ที่เคยเดินทางไปต่างประเทศแล้ว ส่วนกลุ่มคนอายุ 25-34 ปี มีจำนวน 81%

เพศไม่ใช่อุปสรรคในการเดินทางสำหรับนักเดินทางชาวเอเชียแปซิฟิก

โดยรวมแล้วมีผู้หญิง 19% ที่ไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศบ้านเกิด ขณะที่ผู้ชายมีสัดส่วนคิดเป็น 17% มีเพียงสหรัฐอเมริกา เวียดนาม และอินโดนีเซียเท่านั้นที่มีสัดส่วนนักเดินทางเพศชายและหญิงที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

โดยหญิงและชายในสหรัฐอเมริกาที่เคยเดินทางไปต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งครั้งมีจำนวนเท่ากับ 66% และ 76% ขณะที่เวียดนามคิดเป็น 67% และ 74% ตามลำดับ ส่วนอินโดนีเซียนั้นมีแนวโน้มตรงกันข้าม โดยจำนวนผู้หญิงที่เคยเดินทางไปต่างประเทศมีมากกว่าผู้ชาย คิดเป็น 72% และ 65% ตามลำดับอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer