“รอยยิ้ม และเสียง ‘อ๋อ’ ของน้องๆ เป็นสิ่งที่ทำให้เราอิ่มใจว่าการทำงานหนักของพวกเราได้สร้างความรู้และความสนุกให้กับน้องๆ”

นายญาณวร ชื่นชม หรือ ออมสิน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานค่ายโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รากแก้วครั้งที่ 31 กล่าวด้วยความภาคภูมิใจที่น้องๆ สนุก และได้ความรู้จากกิจกรรมที่เขาและพี่ๆ ค่ายรากแก้วทุกคนร่วมแรงร่วมใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้น้องๆ ได้รับความรู้ แรงบันดาลใจ และความประทับใจอย่างที่เขาเคยได้รับตอนเป็นน้องค่ายเมื่อ 4 ปีที่แล้วพูดถึงความภูมิใจที่ได้เห็นรอยยิ้ม ความสนุกของน้องๆ ซึ่งก็ช่วยให้พี่ค่ายอย่างเขาหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง

ค่ายรากแก้วจัดโดยองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 31 จัดขึ้น ณ โรงเรียนลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการสนับสนุนของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มีเป้าหมายหลักคือเสริมทักษะและความรู้ของเยาวชนในการเรียนวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสาขานี้ในอนาคต โดยมีน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศทั้งหมด 211 คน เข้าร่วม โดยมีนิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ 90 คน ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง

ตลอดระยะเวลา 8 วัน น้องๆ จะได้รับความรู้ผ่านกิจกรรมวิชาการและสันทนาการที่สอดแทรกความรู้ อาทิ ‘ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์’ เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และ 13 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ‘6 ฐานมหัศจรรย์’ กิจกรรมเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นการลงมือปฏิบัติและเชื่อมโยงเนื้อหาในวิชาต่างๆ เข้ากับปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษในกิจกรรม ‘Human Spelling Bee’ ไปจนถึงกิจกรรมสันทนาการที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ เช่น กีฬาสีรากแก้ว ละครค่าย และกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ซึ่งมีทีมนักธรณีวิทยาปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต ร่วมให้ความรู้และตอบคำถามน้องๆ เกี่ยวกับสายงานปิโตรเลียมอีกด้วย

 

ออมสิน ประธานค่ายรากแก้วครั้งที่ 31 กล่าวถึงแรงบันดาลใจที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของค่ายรากแก้วว่า “ผมเคยเป็นน้องค่ายในค่ายรากแก้วครั้งที่ 27 ที่ จ. ราชบุรี ผมได้รับความรู้ และแรงบันดาลใจในการเรียนจากพี่ๆ ค่าย ผลักดันให้ผมตั้งใจเรียนและสอบเข้าเรียนที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สำเร็จ พอเข้ามาก็มีพี่ๆ มาชวนไปทำค่ายตั้งแต่อยู่ปี 1 ซึ่งตอนนั้นตรงกับค่ายรากแก้วครั้งที่ 30 จ. เพชรบุรี ผมได้ไปสอนในปฏิบัติการชีววิทยา และก็ได้รับเลือกเป็นประธานค่าย ครั้งที่ 31 ในที่สุดจึงได้มีโอกาสมาดูแลค่ายเต็มตัว”

ออมสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับหน้าที่ของประธานค่ายหลักๆ เลยก็คือการบริหารทั้งงบประมาณ การทำงาน และทีมงาน ซึ่งกว่าจะมาเป็นค่ายรากแก้วแต่ละครั้งได้นั้น พี่ๆ ใช้เวลาวางแผนเตรียมงานล่วงหน้ากว่าหนึ่งปีเต็ม ช่วงแรกเป็นส่วนของการวางโครงสร้างพื้นฐานของค่าย เช่น สรรหาทีมงาน เตรียมงานเอกสารประกอบโครงการฯ ศึกษาสภาพทั่วไปของจังหวัด ฯลฯ หลังจากได้ทีมงานแล้ว การดำเนินงานในส่วนต่อมาจะเป็นการประชุม และเตรียมงานส่วนต่างๆ เช่น สรรหาสถานที่จัดค่าย ประชาสัมพันธ์ค่าย เตรียมกิจกรรม รับสมัครน้องค่าย ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านให้ดีที่สุดก่อนการจัดค่ายจริง พร้อมค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ โดยมีการซ้อมสอนจริงกับอาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับหน้าที่เป็นโค้ช ช่วยแนะนำปรับแผนการสอนให้เข้าใจง่าย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อน้องๆ เรียกได้ว่าพี่ๆ ค่ายรากแก้วทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้น้องๆ ได้รับความรู้และความประทับใจ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในสาขาที่ตนสนใจต่อไปในอนาคต”

ความพยายาม ความทุ่มเทของน้องออมสินและพี่ค่ายรากแก้วทุกคนไม่สูญเปล่า เมื่อน้องๆ ได้เรียนรู้ ได้ความประทับใจ มองเห็นเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และอยากกลับมามีส่วนร่วมในฐานะพี่ค่ายเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ ที่พวกเขาได้รับให้กับน้องๆ รุ่นต่อไป ดังเช่น น้องนุ่น นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงหิรัญ นักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมค่ายรากแก้วผ่านการประชาสัมพันธ์ของพี่ค่ายที่โรงเรียน น้องนุ่นเล่าถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมค่ายรากแก้วว่า “การที่ได้มาร่วมค่ายรากแก้วครั้งนี้คุ้มค่ามากๆ ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และมิตรภาพดีๆ จนรู้สึกว่าเวลา 8 วันผ่านไปไวมาก อีกอย่างที่สำคัญคือ ทำให้เรารู้ว่าตนเองชอบอะไรและไม่ชอบอะไร เหมาะกับการเรียนและการประกอบอาชีพอะไร ทำให้เราวางเป้าหมายในชีวิตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น กิจกรรมที่หนูประทับใจคือกิจกรรมแนะแนวอาชีพที่ได้ลองเข้าฐานที่ตัวเองสนใจ ได้ลองไปสัมผัสกับอาชีพนั้น ถ้าเข้าเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้หนูอยากมาจัดค่ายรากแก้วเหมือนพี่ๆ พี่เขาทุ่มเทและเหนื่อยมากๆ เพื่อที่จะให้ค่ายครั้งนี้ออกมาดีที่สุด ขอบคุณที่จัดค่ายนี้ขึ้นมา ดูแลหนูและน้องค่ายทุกๆ คนเป็นอย่างดี ทำให้หนูมีแรงบันดาลใจในการเรียนและมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น”

ด้านน้องฟิล์ม นายรุจจิณากร มุ่งหมาย นักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เล่าถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมค่ายรากแก้วครั้งนี้ว่า “นอกจากความรู้ด้านวิชาการแล้ว สิ่งที่ผมได้คือทักษะในการอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนจากหลากหลายที่และพี่ค่ายด้วย ตลอด 8 วันของค่ายทำให้ผมเห็นความตั้งใจของพี่ๆ ในการสอน เห็นความทุ่มเทของพี่ๆ ดูแลน้องค่ายทุกคนเป็นอย่างดี รู้สึกอบอุ่นมาก ความตั้งใจสูงสุดของผมคือการสอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ได้แล้วจะกลับมาเป็นพี่ค่ายเหมือนพี่ๆ เพื่อที่จะส่งต่อความรู้ให้รุ่นน้องต่อๆ ไป”อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน