ธนาคารไทยพาณิชย์ทุ่มงบประมาณกว่า 900 ล้านบาท รองจากงบพัฒนาด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุค Tech Bank อย่างเต็มตัว พร้อมเปิดตัว SCB Academy ศูนย์กลางการเรียนรู้เฉพาะด้านการเงินการธนาคารให้แก่พนักงาน เพื่อให้เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนศักยภาพให้ SCB เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง

อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าพนักงานทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อต่อยอดโอกาสในความก้าวหน้า และสิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้ธนาคารไทยพาณิชย์ไปสู่เป้าหมายตามที่วางแผนไว้นั้น คือ การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในองค์กร และสนับสนุนให้พนักงานกล้าที่จะทำการทดลองสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ไทยพาณิชย์เป็นมากกว่าธนาคาร ธนาคารจึงทุ่มเทงบประมาณมากกว่า 900 ล้านบาท เพื่อการพัฒนาบุคลากร รวมถึงทำการเปิดตัว SCB Academy ขึ้น โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การยกระดับทักษะ ความรู้ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่การเป็น Tech Bank ในอนาคต”

ปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์มีพนักงานประมาณ 27,000 คน โดยในปีที่ผ่านมา ได้จัดทำโครงการอย่างเช่น Banking 101 ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกว่า 20,000 คน โดยสังเกตุได้ว่าพนักงานจำเป็นต้องเจอปัญหาจริงๆ และเมื่อเจอปัญหาที่ตัวเองไม่สามารถแก้ไขได้ ตัวเองจะสามารถรับรู้ได้ว่าตัวเองนั้นจำเป็นต้องการการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองที่เพิ่มขึ้น

นอกจากพบเจอปัญหาและพัฒนาแล้ว SCB ได้มองเห็นว่าการสร้าง Platforms ใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองของพนักงาน Platforms นั้นต้องทำให้พนักงานสนุกที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพราะมีคำกล่าวที่ว่า “ถ้าไม่คิดเรียนรู้ตลอดเวลาก็อาจอยู่ไม่รอดในยุค Tech Bank” และนอกจากนี้พรักงานที่มีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลานั้นจะช่วยทำให้องค์กรกลายเป็นองค์กรแห่งความรู้ที่แท้จริง

SCB Academy ตัวช่วยแห่งการเรียนรู้

สถาบัน SCB Academy คือ ศูนย์กลางการเรียนรู้เฉพาะด้านของ SCB เพื่อการเงินการธนาคารยุคใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรของไทยพาณิชย์ให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ และได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าประทับใจ ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเยี่ยม เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย และวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไว้อย่างครบครัน เพื่อรองรับการเรียนรู้ที่จะถูกถ่ายทอดให้กับพนักงานทุกคน ผ่านองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านกายภาพ SCB ได้สร้าง SCB Academy ตั้งอยู่ชั้น 18 และ 19 อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า East ด้วยพื้นที่ 3,350 ตารางเมตร มีพื้นที่ co-working space บนชั้น 18 ให้พนักงานและบุคคลภายนอกใช้เป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆ นอกจากนี้ยังจัด Quiet Zone สำหรับพนักงานที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการคิดสร้างสรรค์ไอเดียในการทำงาน
  2. ด้านการให้ความรู้ SCB Academy ได้จัดทำหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับมือกับอนาคตไว้หลากหลายคอร์ส ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเงินการธนาคารพื้นฐาน หลักสูตร Online หลักสูตรที่เรียนผ่านการประชุมปฏิบัติการ และหลักสูตรที่อาศัยการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง หรือ ที่เรียกว่า Immersive Learning ทั้งนี้ สถาบัน SCB Academy ยังร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ครํ่าหวอดในแวดวงเทคโนโลยี หรือ การเงินการธนาคารยุคใหม่ เพื่อสร้าง Forum ในการแบ่งปันแนวคิดและแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานไทยพาณิชย์ได้เรียนรู้กันตลอดทั้งปี
  3. ด้านเทคโนโลยี SCB Academy มีการนำเทคโนโลยีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ มาเพื่อช่วยให้พนักงานสะดวกและเข้าถึงการเรียนรู้ รวมถึงสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับพนักงาน อาทิเช่น Virtual Classroom, เทคโนโลยี AR – VR ประกอบบทเรียน, การเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ ซึ่งผลิตมาเฉพาะเพื่อพนักงาน, สังคมแห่งการเรียนรู้ online ซึ่งทำให้การแบ่งปันการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer